A A A pl | en
Wydział Farmaceutyczny

ANALITYKA MEDYCZNA

 

 

Kierunek analityka medyczna jest nowoczesnym kierunkiem przygotowującym do pracy w zespole medycznym w charakterze diagnosty laboratoryjnego. Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, którzy w przyszłości będą wpływać na rozwój nowoczesnej diagnostyki. Studia na kierunku analityka medyczna trwają 10 semestrów. Sekwencyjny program kształcenia zapewnia rozwój wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych w 7 głównych grupach zajęć obejmujących (A) nauki biologiczno-medyczne, (B) nauki chemiczne i elementy statystyki oraz (C) nauki behawioralne i społeczne realizowane głównie w czasie pierwszego i drugiego roku studiów, oraz grupach obejmujących (D) nauki kliniczne oraz prawne i organizacyjne aspekty medycyny laboratoryjnej, (E) naukowe aspekty medycyny laboratoryjnej, (F) praktyczne aspekty medycyny laboratoryjnej i (G) metodologię badań naukowych, których realizacja rozpoczyna się od drugiego roku studiów. W programie studiów przewidziano również obowiązkowe praktyki zawodowe realizowane w medycznych laboratoriach diagnostycznych. Dyplom magistra uzyskany na kierunku analityka medyczna na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM stanowi podstawę do ubiegania się o prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

 

Kierownik kierunku: dr hab. Małgorzata Knapik-Czajka | malgorzata.knapik-czajka@uj.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych: dr hab. Agnieszka Skowron, prof.UJ  | agnieszka.skowron@uj.edu.pl

Obsługa w dziekanacie: mgr inż. Justyna Trocka-Piotrowska | justyna.trocka@uj.edu.pl | 12 6205-417

Szczególowe dane kontaktowe do Dziekanatu dostepne są na stronie Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Dla studentów I roku konieczność wybrania przedmiotów fakultatywnych za 4 ECTS. W toku studiów student musi wybrać co najmniej jeden przedmiot fakultatywny realizowany w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Anatomia
wykłady e-learning: 30
- - O Os
Język angielski
lektorat: 15
lektorat e-learning: 30
- - O Os
Wychowanie fizyczne
ćwiczenia (WF): 30
- - O Os
Chemia ogólna i nieorganiczna
ćwiczenia: 36
seminarium: 10
wykład: 14
4,0 egzamin O Os
Biofizyka medyczna
ćwiczenia: 19
seminarium: 16
wykłady e-learning: 10
3,0 egzamin O Os
Chemia fizyczna
ćwiczenia: 36
seminarium: 12
wykład: 12
4,0 egzamin O Os
Technologie informacyjne
ćwiczenia: 30
2,0 zaliczenie na ocenę O Os
Psychologia
warsztat: 15
1,0 zaliczenie na ocenę O Os
Socjologia
warsztat: 15
1,0 zaliczenie na ocenę O Os
Historia medycyny i diagnostyki laboratoryjnej
wykład: 15
1,0 zaliczenie na ocenę O Os
Etyka zawodowa
seminarium: 20
1,0 zaliczenie na ocenę O Os
Prawo medyczne i organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce
seminarium: 45
3,0 zaliczenie na ocenę O Os
Biologia medyczna
ćwiczenia: 30
seminarium: 10
wykład: 20
4,0 egzamin O Os
BHK
szkolenie BHK: 5
- zaliczenie O Os
Grupa: fakultety semestr 1
O Os
 • O - obowiązkowy
 • O(G) - obowiązkowy (grupa)
 • F - fakultatywny
 • Or - obowiązkowy do zaliczenia roku
 • Os - obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Dla studentów I roku konieczność wybrania przedmiotów fakultatywnych za 4 ECTS. W toku studiów student musi wybrać co najmniej jeden przedmiot fakultatywny realizowany w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Anatomia
ćwiczenia: 30
5,0 egzamin O Os
Język angielski
lektorat: 15
lektorat e-learning: 30
4,0 zaliczenie O Os
Wychowanie fizyczne
ćwiczenia (WF): 30
- zaliczenie O Os
Chemia organiczna
ćwiczenia: 70
wykład: 10
6,0 egzamin O Os
Histologia
ćwiczenia: 8
wykłady e-learning: 26
seminarium: 26
4,0 egzamin O Os
Kwalifikowana pierwsza pomoc
ćwiczenia: 10
seminarium: 12
wykład: 8
2,0 zaliczenie na ocenę O Os
Chemia analityczna
ćwiczenia: 63
seminarium: 5
wykład: 12
6,0 egzamin O Os
Statystyka z elementami matematyki
ćwiczenia: 30
2,0 zaliczenie na ocenę O Os
Higiena i epidemiologia
seminarium: 20
wykład: 5
2,0 zaliczenie na ocenę O Os
Ekonomika zdrowia
seminarium: 15
1,0 zaliczenie na ocenę O Os
Grupa: fakultety semestr 2
O Os
 • O - obowiązkowy
 • O(G) - obowiązkowy (grupa)
 • F - fakultatywny
 • Or - obowiązkowy do zaliczenia roku
 • Os - obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Dla studentów II roku konieczność wybrania przedmiotów fakultatywnych za 3 ECTS. W toku studiów student musi wybrać co najmniej jeden przedmiot fakultatywny realizowany w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biochemia
wykład: 8
ćwiczenia: 25
seminarium: 10
wykłady e-learning: 10
- - O Os
Język angielski
lektorat: 15
lektorat e-learning: 30
- - O Os
Immunologia
wykład: 14
ćwiczenia: 27
seminarium: 4
3,0 egzamin O Os
Analiza instrumentalna
ćwiczenia: 48
seminarium: 12
wykład: 20
5,0 egzamin O Os
Biologia molekularna
ćwiczenia: 48
seminarium: 18
wykład: 5
wykłady e-learning: 9
5,0 egzamin O Os
Fizjologia
wykład: 45
ćwiczenia: 40
seminarium: 5
7,0 egzamin O Os
Techniki pobierania materiału biologicznego
ćwiczenia: 20
1,0 zaliczenie O Os
Grupa: fakultety semestr 3
O Os
 • O - obowiązkowy
 • O(G) - obowiązkowy (grupa)
 • F - fakultatywny
 • Or - obowiązkowy do zaliczenia roku
 • Os - obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Dla studentów II roku konieczność wybrania przedmiotów fakultatywnych za 3 ECTS. W toku studiów student musi wybrać co najmniej jeden przedmiot fakultatywny realizowany w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biochemia
seminarium: 9
wykład: 8
ćwiczenia: 10
wykłady e-learning: 10
7,0 egzamin O Os
Język angielski
lektorat: 15
lektorat e-learning: 30
4,0 egzamin O Os
Diagnostyka parazytologiczna
wykład: 20
ćwiczenia: 25
3,0 egzamin O Os
Diagnostyka mikrobiologiczna
wykład: 20
ćwiczenia: 40
4,0 zaliczenie O Os
Patofizjologia
ćwiczenia: 30
seminarium: 36
wykład: 24
7,0 egzamin O Os
Analityka ogólna
wykład: 10
ćwiczenia: 55
seminarium: 10
5,0 egzamin O Os
Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych
wykład: 10
seminarium: 10
1,0 zaliczenie na ocenę O Os
Praktyka zawodowa w medycznym laboratorium diagnostycznym I
praktyka zawodowa: 150
5,0 zaliczenie O Os
Grupa: fakultety semestr 4
O Os
 • O - obowiązkowy
 • O(G) - obowiązkowy (grupa)
 • F - fakultatywny
 • Or - obowiązkowy do zaliczenia roku
 • Os - obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Dla studentów III roku konieczność wybrania przedmiotów fakultatywnych za 2 ECTS.  W toku studiów student musi wybrać co najmniej jeden przedmiot fakultatywny realizowany w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biochemia kliniczna
wykład: 20
seminarium: 18
- - O Os
Immunopatologia z immunodiagnostyką
wykład: 30
- - O Os
Diagnostyka mikrobiologiczna
wykład: 30
ćwiczenia: 50
- - O Os
Patomorfologia
wykład: 15
ćwiczenia: 45
4,0 egzamin O Os
Praktyczna nauka zawodu I
ćwiczenia: 30
2,0 zaliczenie O Os
Cytologia kliniczna
wykład: 10
ćwiczenia: 35
3,0 zaliczenie na ocenę O Os
Statystyka medyczna
wykład: 10
ćwiczenia: 20
2,0 zaliczenie na ocenę O Os
Grupa: fakultety semestr 5
O Or
Farmakologia
wykład: 15
ćwiczenia: 45
5,0 egzamin O Os
 • O - obowiązkowy
 • O(G) - obowiązkowy (grupa)
 • F - fakultatywny
 • Or - obowiązkowy do zaliczenia roku
 • Os - obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Dla studentów III roku konieczność wybrania przedmiotów fakultatywnych za 2 ECTS.  W toku studiów student musi wybrać co najmniej jeden przedmiot fakultatywny realizowany w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zarządzanie w ochronie zdrowia
seminarium e-learning: 30
2,0 zaliczenie na ocenę O Os
Biochemia kliniczna
ćwiczenia: 54
seminarium: 18
7,0 egzamin O Os
Hematologia laboratoryjna
ćwiczenia: 45
seminarium: 5
wykład: 10
4,0 zaliczenie O Os
Immunopatologia z immunodiagnostyką
ćwiczenia: 60
seminarium: 15
8,0 egzamin O Os
Diagnostyka mikrobiologiczna
wykład: 10
ćwiczenia: 30
9,0 egzamin O Os
Praktyka zawodowa w medycznym laboratorium diagnostycznym II
praktyka zawodowa: 180
6,0 zaliczenie O Os
Chemia kliniczna
ćwiczenia: 20
seminarium: 20
wykład: 10
wykłady e-learning: 10
4,0 zaliczenie O Os
Ochrona własności intelektualnej
seminarium: 15
1,0 zaliczenie na ocenę O Os
Analiza środków spożywczych
wykład: 3
ćwiczenia: 12
1,0 zaliczenie na ocenę O Os
Grupa: fakultety semestr 6
O Os
 • O - obowiązkowy
 • O(G) - obowiązkowy (grupa)
 • F - fakultatywny
 • Or - obowiązkowy do zaliczenia roku
 • Os - obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Dla studentów IV roku konieczność wybrania przedmiotów fakultatywnych za 2 ECTS. W toku studiów student musi wybrać co najmniej jeden przedmiot fakultatywny realizowany w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia kliniczna
ćwiczenia: 20
seminarium: 20
wykład: 10
wykłady e-learning: 10
- - O Os
Hematologia laboratoryjna
wykład: 10
ćwiczenia: 39
seminarium: 3
- - O Os
Propedeutyka medycyny
ćwiczenia: 25
seminarium: 15
wykład: 16
wykłady e-learning: 4
- - O Os
Praktyczna nauka zawodu II
ćwiczenia: 42
- - O Os
Toksykologia
wykład: 30
ćwiczenia: 45
seminarium: 30
8,0 egzamin O Os
Serologia grup krwi i transfuzjologia
wykład: 18
ćwiczenia: 42
seminarium: 15
5,0 egzamin O Os
Grupa: fakultety semestr 7
O Os
 • O - obowiązkowy
 • O(G) - obowiązkowy (grupa)
 • F - fakultatywny
 • Or - obowiązkowy do zaliczenia roku
 • Os - obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Dla studentów IV roku konieczność wybrania przedmiotów fakultatywnych za 2 ECTS. W toku studiów student musi wybrać co najmniej jeden przedmiot fakultatywny realizowany w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia kliniczna
ćwiczenia: 35
seminarium: 15
wykład: 5
wykłady e-learning: 5
9,0 egzamin O Os
Hematologia laboratoryjna
ćwiczenia: 48
seminarium: 6
wykład: 14
9,0 egzamin O Os
Propedeutyka medycyny
ćwiczenia: 25
seminarium: 15
wykład: 14
wykłady e-learning: 6
8,0 zaliczenie na ocenę O Os
Praktyczna nauka zawodu II
ćwiczenia: 56
8,0 zaliczenie O Os
Praktyka zawodowa w medycznym laboratorium diagnostycznym III
praktyka zawodowa: 180
6,0 zaliczenie O Os
Elementy diagnostyki medycyny sądowej
seminarium: 20
1,0 zaliczenie na ocenę O Os
Grupa: fakultety semestr 8
O Or
Genetyka medyczna
wykład: 20
ćwiczenia: 30
seminarium: 10
4,0 egzamin O Os
 • O - obowiązkowy
 • O(G) - obowiązkowy (grupa)
 • F - fakultatywny
 • Or - obowiązkowy do zaliczenia roku
 • Os - obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Dla studentów V roku konieczność wybrania przedmiotów fakultatywnych za 4 ECTS. W toku studiów student musi wybrać co najmniej jeden przedmiot fakultatywny realizowany w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Diagnostyka laboratoryjna
wykład: 20
ćwiczenia: 60
seminarium: 25
8,0 egzamin O Os
Diagnostyka izotopowa
wykład: 15
ćwiczenia: 15
seminarium: 15
3,0 egzamin O Os
Systemy jakości i akredytacja laboratoriów
wykład: 3
ćwiczenia: 12
seminarium: 12
wykłady e-learning: 8
2,0 zaliczenie na ocenę O Os
Praktyczna nauka zawodu III
ćwiczenia: 91
6,0 zaliczenie O Os
Diagnostyka molekularna
wykład: 15
seminarium: 30
3,0 zaliczenie na ocenę O Os
Laboratoryjna diagnostyka pediatryczna
wykład: 6
ćwiczenia: 20
seminarium: 15
wykłady e-learning: 4
3,0 zaliczenie na ocenę O Os
Medycyna laboratoryjna wieku podeszłego
wykład: 15
seminarium: 30
3,0 zaliczenie na ocenę O Os
Grupa: fakultety semestr 9
O Or
 • O - obowiązkowy
 • O(G) - obowiązkowy (grupa)
 • F - fakultatywny
 • Or - obowiązkowy do zaliczenia roku
 • Os - obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Dla studentów V roku konieczność wybrania przedmiotów fakultatywnych za 4 ECTS. W toku studiów student musi wybrać co najmniej jeden przedmiot fakultatywny realizowany w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ćwiczenia specjalistyczne i metodologia badań
ćwiczenia: 450
25,0 zaliczenie O Os
Praktyka zawodowa w medycznym laboratorium diagnostycznym IV
praktyka zawodowa: 90
3,0 zaliczenie O Os
 • O - obowiązkowy
 • O(G) - obowiązkowy (grupa)
 • F - fakultatywny
 • Or - obowiązkowy do zaliczenia roku
 • Os - obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów