A A A

Zaloguj się

pl | en

Analityka Medyczna
2021/22, jednolite magisterskie, stacjonarne

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Farmaceutyczny
Nazwa kierunku: Analityka Medyczna
Poziom: jednolite magisterskie
Profil: praktyczny
Forma: stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki farmaceutyczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0914
Liczba semestrów: 10
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

 

 

Kierunek analityka medyczna jest nowoczesnym kierunkiem przygotowującym do pracy w zespole medycznym w charakterze diagnosty laboratoryjnego. Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, którzy w przyszłości będą wpływać na rozwój nowoczesnej diagnostyki. Studia na kierunku analityka medyczna trwają 10 semestrów. Sekwencyjny program kształcenia zapewnia rozwój wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych w 7 głównych grupach zajęć obejmujących (A) nauki biologiczno-medyczne, (B) nauki chemiczne i elementy statystyki oraz (C) nauki behawioralne i społeczne realizowane głównie w czasie pierwszego i drugiego roku studiów, oraz grupach obejmujących (D) nauki kliniczne oraz prawne i organizacyjne aspekty medycyny laboratoryjnej, (E) naukowe aspekty medycyny laboratoryjnej, (F) praktyczne aspekty medycyny laboratoryjnej i (G) metodologię badań naukowych, których realizacja rozpoczyna się od drugiego roku studiów. W programie studiów przewidziano również obowiązkowe praktyki zawodowe realizowane w medycznych laboratoriach diagnostycznych. Dyplom magistra uzyskany na kierunku analityka medyczna na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM stanowi podstawę do ubiegania się o prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

 

Kierownik kierunku: dr hab. Małgorzata Knapik-Czajka | malgorzata.knapik-czajka@uj.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych: dr hab. Agnieszka Skowron, prof.UJ  | agnieszka.skowron@uj.edu.pl

Obsługa w dziekanacie: mgr inż. Justyna Trocka-Piotrowska | justyna.trocka@uj.edu.pl | 12 6205-417

Szczególowe dane kontaktowe do Dziekanatu dostepne są na stronie Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Dla studentów I roku konieczność wybrania przedmiotów fakultatywnych za 4 ECTS. W toku studiów student musi wybrać co najmniej jeden przedmiot fakultatywny realizowany w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Anatomia
wykłady e-learning: 30
- - O Os
Język angielski
lektorat: 15
lektorat e-learning: 30
- - O Os
Wychowanie fizyczne
ćwiczenia (WF): 30
- - O Os
Chemia ogólna i nieorganiczna
wykład: 14
ćwiczenia: 36
seminarium: 10
4 egzamin O Os
Biofizyka medyczna
ćwiczenia: 19
seminarium: 16
wykłady e-learning: 10
3 egzamin O Os
Chemia fizyczna
wykład: 12
ćwiczenia: 36
seminarium: 12
4 egzamin O Os
Technologie informacyjne
ćwiczenia: 30
2 zaliczenie na ocenę O Os
Psychologia
warsztat: 15
1 zaliczenie na ocenę O Os
Socjologia
warsztat: 15
1 zaliczenie na ocenę O Os
Historia medycyny i diagnostyki laboratoryjnej
wykład: 15
1 zaliczenie na ocenę O Os
Etyka zawodowa
seminarium: 20
1 zaliczenie na ocenę O Os
Prawo medyczne i organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce
seminarium: 45
3 zaliczenie na ocenę O Os
Biologia medyczna
wykład: 20
ćwiczenia: 30
seminarium: 10
4 egzamin O Os
BHK
szkolenie BHK: 5
- zaliczenie O Os
Grupa: fakultety semestr 1
O Os

Dla studentów I roku konieczność wybrania przedmiotów fakultatywnych za 4 ECTS. W toku studiów student musi wybrać co najmniej jeden przedmiot fakultatywny realizowany w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Anatomia
ćwiczenia: 30
5 egzamin O Os
Język angielski
lektorat: 15
lektorat e-learning: 30
4 zaliczenie O Os
Wychowanie fizyczne
ćwiczenia (WF): 30
- zaliczenie O Os
Chemia organiczna
wykład: 10
ćwiczenia: 70
6 egzamin O Os
Histologia
ćwiczenia: 8
seminarium: 26
wykłady e-learning: 26
4 egzamin O Os
Kwalifikowana pierwsza pomoc
wykład: 8
ćwiczenia: 10
seminarium: 12
2 zaliczenie na ocenę O Os
Chemia analityczna
wykład: 12
ćwiczenia: 63
seminarium: 5
6 egzamin O Os
Statystyka z elementami matematyki
ćwiczenia: 30
2 zaliczenie na ocenę O Os
Higiena i epidemiologia
wykład: 5
seminarium: 20
2 zaliczenie na ocenę O Os
Ekonomika zdrowia
seminarium: 15
1 zaliczenie na ocenę O Os
Grupa: fakultety semestr 2
O Os

Dla studentów II roku konieczność wybrania przedmiotów fakultatywnych za 3 ECTS. W toku studiów student musi wybrać co najmniej jeden przedmiot fakultatywny realizowany w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Biochemia
ćwiczenia: 25
seminarium: 10
wykłady e-learning: 18
- - O Os
Język angielski
lektorat: 45
- - O Os
Immunologia
wykład: 14
ćwiczenia: 27
seminarium: 4
3 egzamin O Os
Analiza instrumentalna
wykład: 20
ćwiczenia: 48
seminarium: 12
5 egzamin O Os
Biologia molekularna
wykład: 5
ćwiczenia: 48
seminarium: 18
wykłady e-learning: 9
5 egzamin O Os
Fizjologia
wykład: 45
ćwiczenia: 40
seminarium: 5
7 egzamin O Os
Techniki pobierania materiału biologicznego
ćwiczenia: 20
1 zaliczenie O Os
Grupa: fakultety semestr 3
O Os

Dla studentów II roku konieczność wybrania przedmiotów fakultatywnych za 3 ECTS. W toku studiów student musi wybrać co najmniej jeden przedmiot fakultatywny realizowany w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Biochemia
ćwiczenia: 10
seminarium: 9
wykłady e-learning: 18
7 egzamin O Os
Język angielski
lektorat: 45
4 egzamin O Os
Diagnostyka parazytologiczna
wykład: 20
ćwiczenia: 25
3 egzamin O Os
Diagnostyka mikrobiologiczna
wykład: 20
ćwiczenia: 40
4 zaliczenie O Os
Patofizjologia
wykład: 24
ćwiczenia: 30
seminarium: 36
7 egzamin O Os
Analityka ogólna
wykład: 10
ćwiczenia: 55
seminarium: 10
5 egzamin O Os
Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych
seminarium: 10
e-learning: 10
1 zaliczenie na ocenę O Os
Praktyka zawodowa w medycznym laboratorium diagnostycznym I
praktyka zawodowa: 150
5 zaliczenie O Os
Grupa: fakultety semestr 4
O Os

Dla studentów III roku konieczność wybrania przedmiotów fakultatywnych za 2 ECTS.  W toku studiów student musi wybrać co najmniej jeden przedmiot fakultatywny realizowany w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Biochemia kliniczna
wykład: 20
seminarium: 18
- - O Os
Immunopatologia z immunodiagnostyką
wykład: 30
- - O Os
Diagnostyka mikrobiologiczna
wykład: 30
ćwiczenia: 50
- - O Os
Patomorfologia
wykład: 15
ćwiczenia: 45
4 egzamin O Os
Praktyczna nauka zawodu I
ćwiczenia: 30
2 zaliczenie O Os
Cytologia kliniczna
wykład: 10
ćwiczenia: 35
3 zaliczenie na ocenę O Os
Statystyka medyczna
wykład: 10
ćwiczenia: 20
2 zaliczenie na ocenę O Os
Farmakologia
ćwiczenia: 45
e-learning: 15
5 egzamin O Os
Grupa: fakultety semestr 5
O Or

Dla studentów III roku konieczność wybrania przedmiotów fakultatywnych za 2 ECTS.  W toku studiów student musi wybrać co najmniej jeden przedmiot fakultatywny realizowany w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Zarządzanie w ochronie zdrowia
seminarium e-learning: 30
2 zaliczenie na ocenę O Os
Biochemia kliniczna
ćwiczenia: 54
seminarium: 18
7 egzamin O Os
Hematologia laboratoryjna
wykład: 10
ćwiczenia: 45
seminarium: 5
4 zaliczenie O Os
Immunopatologia z immunodiagnostyką
ćwiczenia: 60
seminarium: 15
8 egzamin O Os
Diagnostyka mikrobiologiczna
wykład: 10
ćwiczenia: 30
9 egzamin O Os
Praktyka zawodowa w medycznym laboratorium diagnostycznym II
praktyka zawodowa: 180
6 zaliczenie O Os
Chemia kliniczna
wykład: 10
ćwiczenia: 20
seminarium: 20
wykłady e-learning: 10
4 zaliczenie O Os
Ochrona własności intelektualnej
seminarium: 15
1 zaliczenie na ocenę O Os
Analiza środków spożywczych
wykład: 3
ćwiczenia: 12
1 zaliczenie na ocenę O Os
Grupa: fakultety semestr 6
O Os

Dla studentów IV roku konieczność wybrania przedmiotów fakultatywnych za 2 ECTS. W toku studiów student musi wybrać co najmniej jeden przedmiot fakultatywny realizowany w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Chemia kliniczna
wykład: 10
ćwiczenia: 35
seminarium: 25
wykłady e-learning: 10
- - O Os
Hematologia laboratoryjna
wykład: 10
ćwiczenia: 39
seminarium: 3
- - O Os
Propedeutyka medycyny
wykład: 16
ćwiczenia: 25
seminarium: 15
wykłady e-learning: 4
- - O Os
Praktyczna nauka zawodu II
ćwiczenia: 42
- - O Os
Toksykologia
wykład: 30
ćwiczenia: 45
seminarium: 30
8 egzamin O Os
Serologia grup krwi i transfuzjologia
ćwiczenia: 42
seminarium: 15
e-learning: 10
wykłady e-learning: 8
5 egzamin O Os
Grupa: fakultety semestr 7
O Os

Dla studentów IV roku konieczność wybrania przedmiotów fakultatywnych za 2 ECTS. W toku studiów student musi wybrać co najmniej jeden przedmiot fakultatywny realizowany w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Chemia kliniczna
wykład: 5
ćwiczenia: 20
seminarium: 10
wykłady e-learning: 5
9 egzamin O Os
Hematologia laboratoryjna
wykład: 14
ćwiczenia: 48
seminarium: 6
9 egzamin O Os
Propedeutyka medycyny
wykład: 14
ćwiczenia: 25
seminarium: 15
wykłady e-learning: 6
8 zaliczenie na ocenę O Os
Praktyczna nauka zawodu II
ćwiczenia: 56
8 zaliczenie O Os
Praktyka zawodowa w medycznym laboratorium diagnostycznym III
praktyka zawodowa: 180
6 zaliczenie O Os
Elementy diagnostyki medycyny sądowej
seminarium: 20
1 zaliczenie na ocenę O Os
Genetyka medyczna
wykład: 20
ćwiczenia: 30
seminarium: 10
4 egzamin O Os
Grupa: fakultety semestr 8
O Or

Dla studentów V roku konieczność wybrania przedmiotów fakultatywnych za 4 ECTS. W toku studiów student musi wybrać co najmniej jeden przedmiot fakultatywny realizowany w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Diagnostyka laboratoryjna
wykład: 14
ćwiczenia: 60
seminarium: 25
e-learning: 6
8 egzamin O Os
Diagnostyka izotopowa
wykład: 15
ćwiczenia: 15
seminarium: 15
3 egzamin O Os
Systemy jakości i akredytacja laboratoriów
wykład: 3
ćwiczenia: 14
seminarium: 12
wykłady e-learning: 6
2 zaliczenie na ocenę O Os
Praktyczna nauka zawodu III
ćwiczenia: 91
6 zaliczenie O Os
Diagnostyka molekularna
wykład: 15
seminarium: 30
3 zaliczenie na ocenę O Os
Laboratoryjna diagnostyka pediatryczna
wykład: 6
ćwiczenia: 15
seminarium: 20
wykłady e-learning: 4
3 zaliczenie na ocenę O Os
Medycyna laboratoryjna wieku podeszłego
wykład: 15
seminarium: 30
3 zaliczenie na ocenę O Os
Grupa: fakultety semestr 9
O Or

Dla studentów V roku konieczność wybrania przedmiotów fakultatywnych za 4 ECTS. W toku studiów student musi wybrać co najmniej jeden przedmiot fakultatywny realizowany w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Ćwiczenia specjalistyczne i metodologia badań
ćwiczenia: 450
25 zaliczenie O Os
Praktyka zawodowa w medycznym laboratorium diagnostycznym IV
praktyka zawodowa: 90
3 zaliczenie O Os