A A A

Log in

pl | en

Medical analytics
2021/22, long-cycle master's degree program, full-time

Basic information

Faculty name: Faculty of Pharmacy
Major name: Medical analytics
Level: long-cycle master's degree program
Profile: practical
Form: full-time
Language of study: polish
Leading discipline: Pharmaceutical science

Programme

ISCED classification: 0914
Number of semesters: 10
Professional title awarded to graduates:

 

 

Kierunek analityka medyczna jest nowoczesnym kierunkiem przygotowującym do pracy w zespole medycznym w charakterze diagnosty laboratoryjnego. Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, którzy w przyszłości będą wpływać na rozwój nowoczesnej diagnostyki. Studia na kierunku analityka medyczna trwają 10 semestrów. Sekwencyjny program kształcenia zapewnia rozwój wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych w 7 głównych grupach zajęć obejmujących (A) nauki biologiczno-medyczne, (B) nauki chemiczne i elementy statystyki oraz (C) nauki behawioralne i społeczne realizowane głównie w czasie pierwszego i drugiego roku studiów, oraz grupach obejmujących (D) nauki kliniczne oraz prawne i organizacyjne aspekty medycyny laboratoryjnej, (E) naukowe aspekty medycyny laboratoryjnej, (F) praktyczne aspekty medycyny laboratoryjnej i (G) metodologię badań naukowych, których realizacja rozpoczyna się od drugiego roku studiów. W programie studiów przewidziano również obowiązkowe praktyki zawodowe realizowane w medycznych laboratoriach diagnostycznych. Dyplom magistra uzyskany na kierunku analityka medyczna na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM stanowi podstawę do ubiegania się o prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

 

Kierownik kierunku: dr hab. Małgorzata Knapik-Czajka | malgorzata.knapik-czajka@uj.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych: dr hab. Agnieszka Skowron, prof.UJ  | agnieszka.skowron@uj.edu.pl

Obsługa w dziekanacie: mgr inż. Justyna Trocka-Piotrowska | justyna.trocka@uj.edu.pl | 12 6205-417

Szczególowe dane kontaktowe do Dziekanatu dostepne są na stronie Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Dla studentów I roku konieczność wybrania przedmiotów fakultatywnych za 4 ECTS. W toku studiów student musi wybrać co najmniej jeden przedmiot fakultatywny realizowany w języku angielskim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Anatomy
e-learning lecture: 30
- - O Os
English
foreign language course: 15
e-learning foreign language course: 30
- - O Os
Physical Education
ćwiczenia (WF): 30
- - O Os
General and Inorganic Chemistry
lecture: 14
classes: 36
seminar: 10
4 examination O Os
Medical Biophysics
classes: 19
seminar: 16
e-learning lecture: 10
3 examination O Os
Physical Chemistry
lecture: 12
classes: 36
seminar: 12
4 examination O Os
Information Technologies
classes: 30
2 graded credit O Os
Psychology
workshop: 15
1 graded credit O Os
Sociology
workshop: 15
1 graded credit O Os
Histiory of Medicine and Laboratory Diagnostics
lecture: 15
1 graded credit O Os
Professional Ethics
seminar: 20
1 graded credit O Os
Medical Law and the Organization of Health Care System in Poland
seminar: 45
3 graded credit O Os
Medical Biology
lecture: 20
classes: 30
seminar: 10
4 examination O Os
Health and Safety Training
Health and Safety training: 5
- credit O Os
Group: electives semester 1
O Os

Dla studentów I roku konieczność wybrania przedmiotów fakultatywnych za 4 ECTS. W toku studiów student musi wybrać co najmniej jeden przedmiot fakultatywny realizowany w języku angielskim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Anatomy
classes: 30
5 examination O Os
English
foreign language course: 15
e-learning foreign language course: 30
4 credit O Os
Physical Education
ćwiczenia (WF): 30
- credit O Os
Organic Chemistry
lecture: 10
classes: 70
6 examination O Os
Histology
classes: 8
seminar: 26
e-learning lecture: 26
4 examination O Os
Qualified First Aid
lecture: 8
classes: 10
seminar: 12
2 graded credit O Os
Analytical Chemistry
lecture: 12
classes: 63
seminar: 5
6 examination O Os
Statistics with the Elements of Mathematics
classes: 30
2 graded credit O Os
Hygiene and Epidemiology
lecture: 5
seminar: 20
2 graded credit O Os
Health Economics
seminar: 15
1 graded credit O Os
Group: electives semester 2
O Os

Dla studentów II roku konieczność wybrania przedmiotów fakultatywnych za 3 ECTS. W toku studiów student musi wybrać co najmniej jeden przedmiot fakultatywny realizowany w języku angielskim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biochemistry
classes: 25
seminar: 10
e-learning lecture: 18
- - O Os
English
foreign language course: 45
- - O Os
Immunology
lecture: 14
classes: 27
seminar: 4
3 examination O Os
Instrumental Analysis
lecture: 20
classes: 48
seminar: 12
5 examination O Os
Molecular Biology
lecture: 5
classes: 48
seminar: 18
e-learning lecture: 9
5 examination O Os
Physiology
lecture: 45
classes: 40
seminar: 5
7 examination O Os
Techniques of Sampling Biological Material
classes: 20
1 credit O Os
Group: electives semester 3
O Os

Dla studentów II roku konieczność wybrania przedmiotów fakultatywnych za 3 ECTS. W toku studiów student musi wybrać co najmniej jeden przedmiot fakultatywny realizowany w języku angielskim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biochemistry
classes: 10
seminar: 9
e-learning lecture: 18
7 examination O Os
English
foreign language course: 45
4 examination O Os
Parasitological Diagnostics
lecture: 20
classes: 25
3 examination O Os
Microbiological Diagnostics
lecture: 20
classes: 40
4 credit O Os
Pathophysiology
lecture: 24
classes: 30
seminar: 36
7 examination O Os
General Analytics
lecture: 10
classes: 55
seminar: 10
5 examination O Os
Organization of Medical Diagnostic Laboratories
seminar: 10
e-learning: 10
1 graded credit O Os
Job Internship at a Medical Diagnostic Laboratory I
professional practice: 150
5 credit O Os
Group: electives semester 4
O Os

Dla studentów III roku konieczność wybrania przedmiotów fakultatywnych za 2 ECTS.  W toku studiów student musi wybrać co najmniej jeden przedmiot fakultatywny realizowany w języku angielskim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Clinical Biochemistry
lecture: 20
seminar: 18
- - O Os
Immunopathology and Immunodiagnostics
lecture: 30
- - O Os
Microbiological Diagnostics
lecture: 30
classes: 50
- - O Os
Patomorphology
lecture: 15
classes: 45
4 examination O Os
Practical Job Training I
classes: 30
2 credit O Os
Clinical Cytology
lecture: 10
classes: 35
3 graded credit O Os
Medical Statistics
lecture: 10
classes: 20
2 graded credit O Os
Pharmacology
classes: 45
e-learning: 15
5 examination O Os
Group: electives semester 5
O Or

Dla studentów III roku konieczność wybrania przedmiotów fakultatywnych za 2 ECTS.  W toku studiów student musi wybrać co najmniej jeden przedmiot fakultatywny realizowany w języku angielskim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Management in Health Care System
e-learning seminar: 30
2 graded credit O Os
Clinical Biochemistry
classes: 54
seminar: 18
7 examination O Os
Laboratory Hematology
lecture: 10
classes: 45
seminar: 5
4 credit O Os
Immunopathology and Immunodiagnostics
classes: 60
seminar: 15
8 examination O Os
Microbiological Diagnostics
lecture: 10
classes: 30
9 examination O Os
Job Internship at a Medical Diagnostic Laboratory II
professional practice: 180
6 credit O Os
Clinical Chemistry
lecture: 10
classes: 20
seminar: 20
e-learning lecture: 10
4 credit O Os
Protection of Intellectual Property
seminar: 15
1 graded credit O Os
Analysis of Food Items
lecture: 3
classes: 12
1 graded credit O Os
Group: electives semester 6
O Os

Dla studentów IV roku konieczność wybrania przedmiotów fakultatywnych za 2 ECTS. W toku studiów student musi wybrać co najmniej jeden przedmiot fakultatywny realizowany w języku angielskim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Clinical Chemistry
lecture: 10
classes: 35
seminar: 25
e-learning lecture: 10
- - O Os
Laboratory Hematology
lecture: 10
classes: 39
seminar: 3
- - O Os
Introduction of Medicine
lecture: 16
classes: 25
seminar: 15
e-learning lecture: 4
- - O Os
Practical Job Training II
classes: 42
- - O Os
Toxicology
lecture: 30
classes: 45
seminar: 30
8 examination O Os
Serology of Blood Types and Transfusion Medicine
classes: 42
seminar: 15
e-learning: 10
e-learning lecture: 8
5 examination O Os
Group: electives semester 7
O Os

Dla studentów IV roku konieczność wybrania przedmiotów fakultatywnych za 2 ECTS. W toku studiów student musi wybrać co najmniej jeden przedmiot fakultatywny realizowany w języku angielskim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Clinical Chemistry
lecture: 5
classes: 20
seminar: 10
e-learning lecture: 5
9 examination O Os
Laboratory Hematology
lecture: 14
classes: 48
seminar: 6
9 examination O Os
Introduction of Medicine
lecture: 14
classes: 25
seminar: 15
e-learning lecture: 6
8 graded credit O Os
Practical Job Training II
classes: 56
8 credit O Os
Job Internship at a Medical Diagnostic Laboratory III
professional practice: 180
6 credit O Os
Elements of Forensic Diagnostics
seminar: 20
1 graded credit O Os
Medical Genetics
lecture: 20
classes: 30
seminar: 10
4 examination O Os
Group: electives semester 8
O Or

Dla studentów V roku konieczność wybrania przedmiotów fakultatywnych za 4 ECTS. W toku studiów student musi wybrać co najmniej jeden przedmiot fakultatywny realizowany w języku angielskim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Laboratory Diagnostics
lecture: 14
classes: 60
seminar: 25
e-learning: 6
8 examination O Os
Isotope Diagnostics
lecture: 15
classes: 15
seminar: 15
3 examination O Os
Quality Systems and Laboratory Accreditation
lecture: 3
classes: 14
seminar: 12
e-learning lecture: 6
2 graded credit O Os
Practical Job Training III
classes: 91
6 credit O Os
Molecular Diagnostics
lecture: 15
seminar: 30
3 graded credit O Os
Laboratory Pediatric Diagnostics
lecture: 6
classes: 15
seminar: 20
e-learning lecture: 4
3 graded credit O Os
Laboratory Medicine of the Elderly
lecture: 15
seminar: 30
3 graded credit O Os
Group: electives semester 9
O Or

Dla studentów V roku konieczność wybrania przedmiotów fakultatywnych za 4 ECTS. W toku studiów student musi wybrać co najmniej jeden przedmiot fakultatywny realizowany w języku angielskim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Specialists lab Classes and Research Methodology
classes: 450
25 credit O Os
Job Internship at a Medical Diagnostic Laboratory IV
professional practice: 90
3 credit O Os