A A A
pl | en
2022/23 stacjonarne jednolite magisterskie Wydział Nauk o Zdrowiu

Fizjoterapia

Program studiów przygotowuje absolwenta do prowadzenia diagnostyki funkcjonalnej, programowania i realizacji celów fizjoterapii a także do działalności fizjoprofilaktycznej zgodnie z aktualną wiedzą naukową oraz postępem technicznym w zakresie medycyny, fizjoterapii i ochrony zdrowia. Oprócz zajęć obowiązkowych, program przewiduje zajęcia fakultatywne odpowiadające indywidualnym zainteresowaniom studentów z uwzględnieniem potrzeb społeczno-gospodarczych. 

Absolwent studiów uzyskuje tytuł magistra.  

 

Kierownik kierunku: dr Joanna Zyznawska |  joanna.zyznawska@uj.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich: dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ | christoph.sowada@uj.edu.pl

Obsługa w dziekanacie 1,2 rok: lic. Iwona Micek | iwona.micek@uj.edu.pl | 12 634-33-97 w. 36

Obsługa w dziekanacie 3,4,5 rok: mgr Monika Wolarek | monika.wolarek@uj.edu.pl | 12 634-33-97 w. 35

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Socjologia ogólna i niepełnosprawności
seminarium: 30
1 zaliczenie na ocenę O Os
Biologia medyczna
seminarium: 10
1 zaliczenie na ocenę O Os
Biochemia
wykład: 10
seminarium: 20
2 egzamin pisemny O Or
Technologia informacyjna
ćwiczenia komputerowe: 15
1 zaliczenie na ocenę O Os
Fizjoterapia ogólna
wykład: 20
seminarium: 20
3 zaliczenie na ocenę O Os
Filozofia
seminarium: 10
1 zaliczenie na ocenę O Os
Historia rehabilitacji
wykład: 10
1 zaliczenie na ocenę O Os
Psychologia ogólna i kliniczna
wykład: 5
ćwiczenia: 15
1 zaliczenie na ocenę O Or
Bioetyka
seminarium: 10
1 zaliczenie na ocenę O Os
Anatomia prawidłowa
wykład: 20
ćwiczenia prosektoryjne: 30
- - O Or
Fizjologia ogólna
wykład: 26
ćwiczenia: 30
wykłady e-learning: 4
4 egzamin O Or
Demografia i epidemiologia
wykład: 5
seminarium: 5
1 zaliczenie na ocenę O Os
Ekonomia i systemy ochrony zdrowia
seminarium: 5
wykłady e-learning: 5
1 zaliczenie na ocenę O Os
Pierwsza pomoc
seminarium: 10
ćwiczenia w pracowni umiejętności: 10
1 zaliczenie na ocenę O Or
Wychowanie fizyczne
ćwiczenia (WF): 30
- - O Os
BHK
szkolenie BHK: 4
- zaliczenie O Or
Komunikacja kliniczna
wykład: 5
seminarium: 10
1 zaliczenie na ocenę O Os
GRUPA: języki obce
O(G) Os
Zdrowie publiczne
wykład: 10
seminarium: 10
1 zaliczenie na ocenę O Os
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
seminarium: 10
ćwiczenia w pracowni umiejętności: 40
5 egzamin O Or
Genetyka
wykład: 10
seminarium: 10
2 egzamin O Os
Anatomia prawidłowa
wykład: 10
ćwiczenia prosektoryjne: 30
8 egzamin O Or
Diagnostyka fizjologiczna i fizjologia bólu
wykład: 18
ćwiczenia: 30
wykłady e-learning: 2
4 zaliczenie na ocenę O Or
Biofizyka
wykład: 4
ćwiczenia w pracowni umiejętności: 15
wykłady e-learning: 6
2 zaliczenie na ocenę O Or
Wychowanie fizyczne
ćwiczenia (WF): 30
- zaliczenie O Os
Podstawy opieki nad pacjentami
seminarium: 5
ćwiczenia w pracowni umiejętności: 10
1 zaliczenie na ocenę O Os
Medycyna fizykalna - podstawy fizykoterapii
seminarium: 10
2 zaliczenie na ocenę O Or
Kinezyterapia
ćwiczenia w pracowni umiejętności: 20
wykłady e-learning: 5
3 zaliczenie O Or
GRUPA: języki obce
O(G) Os
Praktyka asystencka wakacyjna: asysta w rehabilitacji z kinezyterapii i fizykoterapii
praktyka zawodowa: 150
5 zaliczenie O Or
Grupa przedmioty do wyboru 1 z 2
O(G) Os
Psychoterapia
seminarium: 20
2 zaliczenie na ocenę O Or
Pedagogika ogólna i specjalna
wykład: 10
seminarium: 10
2 zaliczenie na ocenę O Os
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Farmakologia w fizjoterapii
wykład: 10
seminarium: 10
1 zaliczenie na ocenę O Os
Patologia ogólna
wykład: 9
seminarium: 20
wykłady e-learning: 11
2 egzamin pisemny O Or
Wychowanie fizyczne
ćwiczenia (WF): 30
- - O Os
Fizjologia wysiłku fizycznego
seminarium: 10
ćwiczenia w pracowni umiejętności: 20
1 zaliczenie na ocenę O Or
Korekcja wad postawy i metody reedukacji posturalnej
wykład: 5
seminarium: 10
zajęcia praktyczne: 12
ćwiczenia w pracowni umiejętności: 18
wykłady e-learning: 5
3 egzamin O Os
Kinezyterapia
ćwiczenia w pracowni umiejętności: 40
- - O Or
Masaż
ćwiczenia w pracowni umiejętności: 40
- - O Or
Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii
seminarium: 10
wykłady e-learning: 10
2 zaliczenie na ocenę O Or
GRUPA: języki obce
O(G) Os
Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii i traumatologii
seminarium: 4
zajęcia praktyczne: 5
wykłady e-learning: 10
seminarium e-learning: 11
3 zaliczenie na ocenę O Or
Anatomia rentgenowska
seminarium: 10
ćwiczenia w pracowni umiejętności: 15
wykłady e-learning: 10
2 zaliczenie na ocenę O Os
Grupa przedmioty do wyboru 1 z 2
O(G) Os
Medycyna fizykalna - Fizykoterapia i odnowa biologiczna
wykład: 10
ćwiczenia w pracowni umiejętności: 40
- - O Or
Dydaktyka fizjoterapii
wykłady e-learning: 5
seminarium e-learning: 5
1 zaliczenie na ocenę O Os
Biomechanika stosowana i ergonomia
wykład: 10
ćwiczenia w pracowni umiejętności: 10
1 zaliczenie na ocenę O Or
Grupa przedmioty do wyboru 1 z 2
O(G) Os
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zaopatrzenie ortopedyczne i wyroby medyczne
wykład: 10
seminarium: 15
1 zaliczenie na ocenę O Os
Kinezyterapia
ćwiczenia w pracowni umiejętności: 40
4 egzamin O Or
Masaż
ćwiczenia w pracowni umiejętności: 30
4 egzamin O Or
Statystyka
ćwiczenia komputerowe: 30
1 zaliczenie na ocenę O Os
Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia
ćwiczenia: 10
seminarium: 10
wykłady e-learning: 5
1 zaliczenie na ocenę O Os
Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii
wykład: 15
seminarium: 10
zajęcia praktyczne: 5
2 zaliczenie na ocenę O Or
Adaptowana aktywność fizyczna
wykład: 5
seminarium: 15
ćwiczenia w pracowni umiejętności: 15
wykłady e-learning: 10
2 zaliczenie na ocenę O Or
Wychowanie fizyczne
ćwiczenia (WF): 30
- zaliczenie O Os
Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii
seminarium: 15
zajęcia praktyczne: 5
wykłady e-learning: 10
2 zaliczenie na ocenę O Or
Medycyna fizykalna - Fizykoterapia i odnowa biologiczna
ćwiczenia w pracowni umiejętności: 40
4 egzamin O Or
GRUPA: języki obce
O(G) Os
Praktyka wakacyjna z kinezyterapii
praktyka zawodowa: 300
11 zaliczenie O Or
Kliniczne podstawy fizjoterapii w medycynie sportowej
wykład: 10
seminarium: 15
zajęcia praktyczne: 5
1 zaliczenie na ocenę O Or
Grupa przedmioty do wyboru 1 z 2
O(G) Os
Biomechanika kliniczna
ćwiczenia w pracowni umiejętności: 10
1 zaliczenie na ocenę O Or
Grupa przedmioty do wyboru 1 z 2
O(G) Os
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Anatomia palpacyjna i funkcjonalna
ćwiczenia w pracowni umiejętności: 30
wykłady e-learning: 10
2 zaliczenie na ocenę O Or
Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii
seminarium: 5
zajęcia praktyczne: 30
wykłady e-learning: 10
seminarium e-learning: 15
4 egzamin O Or
Fizjoterapia kliniczna w medycynie sportowej
seminarium: 10
zajęcia praktyczne: 20
2 zaliczenie na ocenę O Or
Fizjoterapia kliniczna w reumatologii
wykład: 7
seminarium: 20
zajęcia praktyczne: 30
wykłady e-learning: 3
4 egzamin O Or
Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii
wykład: 10
seminarium: 30
zajęcia praktyczne: 10
4 zaliczenie na ocenę O Or
Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii
wykład: 10
seminarium: 20
zajęcia praktyczne: 10
2 zaliczenie na ocenę O Or
Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej
wykład: 10
seminarium: 30
zajęcia praktyczne: 10
4 zaliczenie na ocenę O Or
Metody specjalne w fizjoterapii - terapia manualna
ćwiczenia w pracowni umiejętności: 20
wykłady e-learning: 10
2 zaliczenie na ocenę O Or
Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii
wykład: 10
seminarium: 15
zajęcia praktyczne: 5
2 zaliczenie na ocenę O Or
Metody specjalne w fizjoterapii - terapia neurorozwojowa
wykład: 10
ćwiczenia w pracowni umiejętności: 20
2 zaliczenie na ocenę O Or
Medycyna fizykalna i balneoklimatologia
wykład: 10
zajęcia praktyczne: 10
ćwiczenia w pracowni umiejętności: 10
2 zaliczenie na ocenę O Or
GRUPA: języki obce
O(G) Os
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii
seminarium: 20
zajęcia praktyczne: 30
3 egzamin O Or
Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii
wykład: 10
seminarium: 10
zajęcia praktyczne: 10
1 zaliczenie na ocenę O Or
Fizjoterapia kliniczna w pediatrii i wieku rozwojowym
wykład: 10
seminarium: 20
zajęcia praktyczne: 30
3 egzamin pisemny O Or
Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii
seminarium: 10
zajęcia praktyczne: 30
2 zaliczenie na ocenę O Or
Praktyka semestralna: Fizykoterapia
praktyka zawodowa: 50
2 zaliczenie O Or
Praktyka semestralna: Masaż
praktyka zawodowa: 50
2 zaliczenie O Or
Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii
wykład: 10
seminarium: 15
zajęcia praktyczne: 5
1 zaliczenie na ocenę O Or
GRUPA: języki obce
O(G) Os
Diagnostyka funkcjonalna i planowanie fizjoterapii w reumatologii
seminarium: 10
zajęcia praktyczne: 10
wykłady e-learning: 10
2 zaliczenie na ocenę O Or
Diagnostyka funkcjonalna i planowanie fizjoterapii w ortopedii i traumatologii
wykład: 10
seminarium: 5
zajęcia praktyczne: 10
seminarium e-learning: 15
2 zaliczenie na ocenę O Or
Praktyka wakacyjna: Fizjoterapia kliniczna w reumatologii
praktyka zawodowa: 60
2 zaliczenie O Or
Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i kardiochirurgii
wykład: 10
seminarium: 10
zajęcia praktyczne: 30
3 egzamin O Or
Praktyka wakacyjna: Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii
praktyka zawodowa: 60
2 zaliczenie O Or
Praktyka wakacyjna: Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii
praktyka zawodowa: 30
1 zaliczenie O Or
Praktyka wakacyjna: Fizjoterapia kliniczna w pediatrii i wieku rozwojowym
praktyka zawodowa: 60
2 zaliczenie O Or
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metodologia badań naukowych
seminarium: 30
2 zaliczenie na ocenę O Os
Fizjoterapia i diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach stawów skroniowo-żuchwowych
wykład: 5
seminarium: 10
zajęcia praktyczne: 10
wykłady e-learning: 5
2 zaliczenie na ocenę O Or
Fizjoterapia kliniczna w geriatrii
seminarium: 20
zajęcia praktyczne: 40
4 egzamin O Or
Fizjoterapia i diagnostyka funkcjonalna w urazach czaszkowo-mózgowych
wykład: 10
seminarium: 10
zajęcia praktyczne: 10
2 zaliczenie na ocenę O Or
Fizjoterapia kliniczna w chirurgii
seminarium: 20
zajęcia praktyczne: 40
4 egzamin O Or
Diagnostyka funkcjonalna i planowanie fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii
wykład: 10
seminarium: 20
zajęcia praktyczne: 20
3 zaliczenie na ocenę O Or
Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie
seminarium: 10
zajęcia praktyczne: 10
wykłady e-learning: 10
2 zaliczenie na ocenę O Or
Zarządzanie i marketing
ćwiczenia e-learning: 20
1 zaliczenie na ocenę O Os
Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej
wykład: 10
seminarium: 15
zajęcia praktyczne: 5
1 zaliczenie na ocenę O Or
Sport osób z niepełnosprawnościami (Adaptive sport)
wykład: 10
ćwiczenia: 15
seminarium: 15
2 egzamin ustny O Or
Diagnostyka funkcjonalna i planowanie fizjoterapii w pulmonologii
wykład: 10
seminarium: 10
zajęcia praktyczne: 10
1 zaliczenie na ocenę O Or
Diagnostyka funkcjonalna i planowanie fizjoterapii w pediatrii i wieku rozwojowym
wykład: 10
seminarium: 10
zajęcia praktyczne: 20
2 zaliczenie na ocenę O Or
Grupa przedmioty do wyboru 1 z 2
O(G) Os
Grupa przedmioty do wyboru 1 z 2
O(G) Os
USG w obrazowaniu narządu ruchu
ćwiczenia w pracowni umiejętności: 25
1 zaliczenie na ocenę O Os
Nowoczesne metody diagnostyczne w fizjoterapii
ćwiczenia w pracowni umiejętności: 20
wykłady e-learning: 5
1 zaliczenie na ocenę O Os
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej
wykład: 10
seminarium: 10
zajęcia praktyczne: 30
2 egzamin O Os
Diagnostyka funkcjonalna i planowanie fizjoterapii w chirurgii
wykład: 10
seminarium: 10
zajęcia praktyczne: 10
1 zaliczenie na ocenę O Or
Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie
seminarium: 10
zajęcia praktyczne: 20
wykłady e-learning: 10
2 egzamin O Or
Praktyka semestralna: Fizykoterapia
praktyka zawodowa: 60
2 zaliczenie O Or
Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach stawu kolanowego
seminarium: 5
zajęcia praktyczne: 10
1 zaliczenie na ocenę O Or
Praktyka semestralna: Masaż
praktyka zawodowa: 60
2 zaliczenie O Or
Diagnostyka funkcjonalna i planowanie fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii
wykład: 5
seminarium: 25
zajęcia praktyczne: 20
2 zaliczenie na ocenę O Or
Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach stawu barkowego
seminarium: 2
zajęcia praktyczne: 10
seminarium e-learning: 3
1 zaliczenie na ocenę O Or
Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terapii
wykład: 10
seminarium: 10
zajęcia praktyczne: 10
1 zaliczenie na ocenę O Or
Praktyka wakacyjna: Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej
praktyka zawodowa: 30
1 zaliczenie O Or
Praktyka wakacyjna: Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie
praktyka zawodowa: 30
1 zaliczenie O Or
Grupa Seminarium dyplomowe
O(G) Or
Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach stawu biodrowego
seminarium: 5
zajęcia praktyczne: 10
1 zaliczenie na ocenę O Or
Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach stawów stopy
seminarium: 2
zajęcia praktyczne: 10
seminarium e-learning: 3
1 zaliczenie na ocenę O Or
Praktyka wakacyjna: Fizjoterapia kliniczna w chirurgii
praktyka zawodowa: 60
2 zaliczenie O Or
Praktyka wakacyjna: Fizjoterapia kliniczna w neurologii
praktyka zawodowa: 60
2 zaliczenie O Or
Praktyka wakacyjna: Fizjoterapia kliniczna w kardiologii
praktyka zawodowa: 30
1 zaliczenie O Or
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Absolwent na rynku pracy
seminarium: 10
1 zaliczenie na ocenę O Os
Metody specjalne fizjoterapii - reedukacji nerwowo-mięśniowej i neurorehabilitacji
zajęcia praktyczne: 20
ćwiczenia w pracowni umiejętności: 20
wykłady e-learning: 10
4 egzamin O Or
Fizjoterapia i diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych
wykład: 10
seminarium: 20
zajęcia praktyczne: 20
4 egzamin O Or
Diagnostyka funkcjonalna i planowanie fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej
wykład: 10
seminarium: 20
zajęcia praktyczne: 10
3 zaliczenie na ocenę O Or
Podstawy prawa: własności intelektualnej, prawo cywilne, prawo pracy, prawo medyczne
wykład: 15
seminarium: 15
1 zaliczenie na ocenę O Os
Diagnostyka funkcjonalna i planowanie fizjoterapii w geriatrii
wykład: 10
seminarium: 20
zajęcia praktyczne: 10
3 zaliczenie na ocenę O Or
Fizjoterapia kliniczna w intensywnej terapii
wykład: 10
seminarium: 10
zajęcia praktyczne: 20
3 egzamin O Or
Fizjoterapia orofacjalna i logopedia
wykład: 5
seminarium: 10
zajęcia praktyczne: 10
e-learning: 5
2 zaliczenie na ocenę O Or
Grupa przedmioty do wyboru 1 z 2
O(G) Os
Grupa przedmioty do wyboru 1 z 2
O(G) Os
Grupa Seminarium dyplomowe
O(G) Or
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyka zawodowa: Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii
praktyka zawodowa: 80
3 zaliczenie O Os
Praktyka zawodowa: Masaż i terapia manualna
praktyka zawodowa: 80
3 zaliczenie O Or
Praktyka zawodowa: Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii
praktyka zawodowa: 80
3 zaliczenie O Or
Praktyka zawodowa: Fizjoterapia kliniczna w pediatrii i neurologii dziecięcej
praktyka zawodowa: 80
3 zaliczenie O Os
Praktyka zawodowa: Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych
praktyka zawodowa: 120
5 zaliczenie O Os
Praktyka zawodowa: Fizykoterapia
praktyka zawodowa: 80
3 zaliczenie O Os
Grupa Seminarium dyplomowe
O(G) Or