A A A
pl | en
2022/23 full-time long-cycle master's degree program Faculty of Health Sciences

Physiotherapy

Program studiów przygotowuje absolwenta do prowadzenia diagnostyki funkcjonalnej, programowania i realizacji celów fizjoterapii a także do działalności fizjoprofilaktycznej zgodnie z aktualną wiedzą naukową oraz postępem technicznym w zakresie medycyny, fizjoterapii i ochrony zdrowia. Oprócz zajęć obowiązkowych, program przewiduje zajęcia fakultatywne odpowiadające indywidualnym zainteresowaniom studentów z uwzględnieniem potrzeb społeczno-gospodarczych. 

Absolwent studiów uzyskuje tytuł magistra.  

 

Kierownik kierunku: dr Joanna Zyznawska |  joanna.zyznawska@uj.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich: dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ | christoph.sowada@uj.edu.pl

Obsługa w dziekanacie 1,2 rok: lic. Iwona Micek | iwona.micek@uj.edu.pl | 12 634-33-97 w. 36

Obsługa w dziekanacie 3,4,5 rok: mgr Monika Wolarek | monika.wolarek@uj.edu.pl | 12 634-33-97 w. 35

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
General and Disability Sociology
seminar: 30
1 graded credit O Os
Medical Biology
seminar: 10
1 graded credit O Os
Biochemistry
lecture: 10
seminar: 20
2 written examination O Or
Information Technology
computer classes: 15
1 graded credit O Os
General Physiotherapy
lecture: 20
seminar: 20
3 graded credit O Os
Philosophy
seminar: 10
1 graded credit O Os
History of Rehabilitation
lecture: 10
1 graded credit O Os
General and Clinical Psychology
lecture: 5
classes: 15
1 graded credit O Or
Bioethics
seminar: 10
1 graded credit O Os
Correct Anatomy
lecture: 20
dissection classes: 30
- - O Or
General Physiology
lecture: 26
classes: 30
e-learning lecture: 4
4 examination O Or
Demography and Epidemiology
lecture: 5
seminar: 5
1 graded credit O Os
Economy and Healthcare Systems
seminar: 5
e-learning lecture: 5
1 graded credit O Os
First Aid
seminar: 10
classes in clinical skills room: 10
1 graded credit O Or
Physical Education
ćwiczenia (WF): 30
- - O Os
Health and Safety Training
Health and Safety training: 4
- credit O Or
Clinical Communication
lecture: 5
seminar: 10
1 graded credit O Os
GROUP: foreign languages
O(G) Os
Public Health
lecture: 10
seminar: 10
1 graded credit O Os
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Movement Training and Methodology of Teaching Motor Skills
seminar: 10
classes in clinical skills room: 40
5 examination O Or
Genetics
lecture: 10
seminar: 10
2 examination O Os
Correct Anatomy
lecture: 10
dissection classes: 30
8 examination O Or
Physiological Diagnostics and Pain Physiology
lecture: 18
classes: 30
e-learning lecture: 2
4 graded credit O Or
Biophysics
lecture: 4
classes in clinical skills room: 15
e-learning lecture: 6
2 graded credit O Or
Physical Education
ćwiczenia (WF): 30
- credit O Os
Introduction to Patient Care
seminar: 5
classes in clinical skills room: 10
1 graded credit O Os
Physical Medicine - Introduction to Physical Therapy
seminar: 10
2 graded credit O Or
Kinesiotherapy
classes in clinical skills room: 20
e-learning lecture: 5
3 credit O Or
GROUP: foreign languages
O(G) Os
Summer Assistant Practical Training: Assisting in Rehabilitation Using Physical Therapy and Kinesiotherapy
professional practice: 150
5 credit O Or
Group: Elective Subjects 1 of 2
O(G) Os
Psychotherapy
seminar: 20
2 graded credit O Or
Pedagogics and Special Pedagogics
lecture: 10
seminar: 10
2 graded credit O Os
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Pharmacology in Physiotherapy
lecture: 10
seminar: 10
1 graded credit O Os
General Pathology
lecture: 9
seminar: 20
e-learning lecture: 11
2 written examination O Or
Physical Education
ćwiczenia (WF): 30
- - O Os
Physiology of Physical Activity
seminar: 10
classes in clinical skills room: 20
1 graded credit O Or
Postural Fault Correction and Postural Re-education Methods
lecture: 5
seminar: 10
practical classes: 12
classes in clinical skills room: 18
e-learning lecture: 5
3 examination O Os
Kinesiotherapy
classes in clinical skills room: 40
- - O Or
Massage
classes in clinical skills room: 40
- - O Or
Clinical Fundamentals of Physiotherapy in Psychiatry
seminar: 10
e-learning lecture: 10
2 graded credit O Or
GROUP: foreign languages
O(G) Os
Clinical Fundamentals of Physiotherapy in Orthopaedics and Traumatology
seminar: 4
practical classes: 5
e-learning lecture: 10
e-learning seminar: 11
3 graded credit O Or
X-Ray Anatomy
seminar: 10
classes in clinical skills room: 15
e-learning lecture: 10
2 graded credit O Os
Group: Elective Subjects 1 of 2
O(G) Os
Physical Medicine - Physical Therapy and Rehabilitation
lecture: 10
classes in clinical skills room: 40
- - O Or
Physiotherapy Instruction
e-learning lecture: 5
e-learning seminar: 5
1 graded credit O Os
Applied Biomechanics and Ergonomics
lecture: 10
classes in clinical skills room: 10
1 graded credit O Or
Group: Elective Subjects 1 of 2
O(G) Os
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Orthopedic Supplies and Medical Devices
lecture: 10
seminar: 15
1 graded credit O Os
Kinesiotherapy
classes in clinical skills room: 40
4 examination O Or
Massage
classes in clinical skills room: 30
4 examination O Or
Statistics
computer classes: 30
1 graded credit O Os
Preventive Physiotherapy and Health Promotion
classes: 10
seminar: 10
e-learning lecture: 5
1 graded credit O Os
Clinical Fundamentals of Physiotherapy in Rheumatology
lecture: 15
seminar: 10
practical classes: 5
2 graded credit O Or
Adapted Physical Activity
lecture: 5
seminar: 15
classes in clinical skills room: 15
e-learning lecture: 10
2 graded credit O Or
Physical Education
ćwiczenia (WF): 30
- credit O Os
Clinical Physiotherapy in Psychiatry
seminar: 15
practical classes: 5
e-learning lecture: 10
2 graded credit O Or
Physical Medicine - Physical Therapy and Rehabilitation
classes in clinical skills room: 40
4 examination O Or
GROUP: foreign languages
O(G) Os
Holiday Internship: Kinesiotherapy
professional practice: 300
11 credit O Or
Clinical Foundations of Physiotherapy in Sports Medicine
lecture: 10
seminar: 15
practical classes: 5
1 graded credit O Or
Group: Elective Subjects 1 of 2
O(G) Os
Clinical Biomechanics
classes in clinical skills room: 10
1 graded credit O Or
Group: Elective Subjects 1 of 2
O(G) Os
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Palpational and Functional Anatomy
classes in clinical skills room: 30
e-learning lecture: 10
2 graded credit O Or
Clinical Physiotherapy in Orthopaedics and Traumatology
seminar: 5
practical classes: 30
e-learning lecture: 10
e-learning seminar: 15
4 examination O Or
Clinical Physiotherapy in Sports Medicine
seminar: 10
practical classes: 20
2 graded credit O Or
Clinical Physiotherapy in Rheumatology
lecture: 7
seminar: 20
practical classes: 30
e-learning lecture: 3
4 examination O Or
Clinical Fundamentals of Physiotherapy in Cardiology and Cardiac Surgery
lecture: 10
seminar: 30
practical classes: 10
4 graded credit O Or
Clinical Fundamentals of Physiotherapy in Neurology and Neurosurgery
lecture: 10
seminar: 20
practical classes: 10
2 graded credit O Or
Clinical Fundamentals of Physiotherapy in Paediatrics and Children Neurology
lecture: 10
seminar: 30
practical classes: 10
4 graded credit O Or
Special Methods in Physiotherapy - Manual Therapy
classes in clinical skills room: 20
e-learning lecture: 10
2 graded credit O Or
Clinical Fundamentals of Physiotherapy in Pulmonology
lecture: 10
seminar: 15
practical classes: 5
2 graded credit O Or
Special Methods in Physiotherapy - Neuro-Developmental Treatment
lecture: 10
classes in clinical skills room: 20
2 graded credit O Or
Physical Medicine and Balneoclimatology
lecture: 10
practical classes: 10
classes in clinical skills room: 10
2 graded credit O Or
GROUP: foreign languages
O(G) Os
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Clinical Physiotherapy in Neurology and Neurosurgery
seminar: 20
practical classes: 30
3 examination O Or
Clinical Fundamentals of Physiotherapy in Surgery
lecture: 10
seminar: 10
practical classes: 10
1 graded credit O Or
Clinical Physiotherapy in Pediatrics
lecture: 10
seminar: 20
practical classes: 30
3 written examination O Or
Clinical Physiotherapy in Pulmonology
seminar: 10
practical classes: 30
2 graded credit O Or
Semestral Practical Training: Physical Therapy
professional practice: 50
2 credit O Or
Semestral Practical Training: Massage
professional practice: 50
2 credit O Or
Clinical Fundamentals of Physiotherapy in Geriatric
lecture: 10
seminar: 15
practical classes: 5
1 graded credit O Or
GROUP: foreign languages
O(G) Os
Functional Diagnostics and Physiotherapy Planning in Rheumatology
seminar: 10
practical classes: 10
e-learning lecture: 10
2 graded credit O Or
Functional Diagnostics and Physiotherapy Planning in Orthopedics and Traumatology
lecture: 10
seminar: 5
practical classes: 10
e-learning seminar: 15
2 graded credit O Or
Holiday Internship: Clinical Physiotherapy in Rheumatology
professional practice: 60
2 credit O Or
Clinical Physiotherapy in Cardiology and Cardiac Surgery
lecture: 10
seminar: 10
practical classes: 30
3 examination O Or
Summer Apprenticeship: Clinical Physiotherapy in Orthopaedics and Traumatology
professional practice: 60
2 credit O Or
Holiday Internship: Clinical Physiotherapy in Pulmonology
professional practice: 30
1 credit O Or
Summer Practical Training: Clinical Physiotherapy in Pediatrics
professional practice: 60
2 credit O Or
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Methodology of Scientific Research
seminar: 30
2 graded credit O Os
Physiotherapy and Functional Diagnostics in Temporomandibular Joint Dysfunctions
lecture: 5
seminar: 10
practical classes: 10
e-learning lecture: 5
2 graded credit O Or
Clinical Physiotherapy in Geriatrics
seminar: 20
practical classes: 40
3 examination O Or
Physiotherapy and Functional Diagnostics in Skull and Brain Injuries
lecture: 10
seminar: 10
practical classes: 10
2 graded credit O Or
Clinical Physiotherapy in Surgery
seminar: 20
practical classes: 40
4 examination O Or
Functional Diagnostics and Physiotherapy Planning in Neurology and Neurosurgery
lecture: 10
seminar: 20
practical classes: 20
3 graded credit O Or
Clinical Fundamentals of Physiotherapy in Gynaecology and Obstetrics
seminar: 10
practical classes: 10
e-learning lecture: 10
2 graded credit O Or
Management and Marketing
e-learning classes: 20
1 graded credit O Os
Clinical Fundamentals of Physiotherapy in Oncology and Palliative Medicine
lecture: 10
seminar: 15
practical classes: 5
1 graded credit O Or
Adaptive Sports
lecture: 10
classes: 15
seminar: 15
3 oral examination O Or
Functional Diagnostics and Physiotherapy Planning in Pulmonology
lecture: 10
seminar: 10
practical classes: 10
1 graded credit O Or
Functional Diagnostics and Physiotherapy Planning in Pediatrics
lecture: 10
seminar: 10
practical classes: 20
2 graded credit O Or
Group: Elective Subjects 1 of 2
O(G) Os
Group: Elective Subjects 1 of 2
O(G) Os
USG in Locomotor System Imaging
classes in clinical skills room: 25
1 graded credit O Os
Advanced Diagnostic Methods in Physiotherapy
classes in clinical skills room: 20
e-learning lecture: 5
1 graded credit O Os
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Clinical Physiotherapy in Oncology and Palliative Medicine
lecture: 10
seminar: 10
practical classes: 30
2 examination O Os
Functional Diagnostics and Physiotherapy Planning in Surgery
lecture: 10
seminar: 10
practical classes: 10
1 graded credit O Or
Clinical Physiotherapy in Gynaecology and Obstetrics
seminar: 10
practical classes: 20
e-learning lecture: 10
2 examination O Or
Semestral Practical Training: Physical Therapy
professional practice: 60
2 credit O Or
Functional Diagnostics in Knee Joint Dysfunctions
seminar: 5
practical classes: 10
1 graded credit O Or
Semestral Practical Training: Massage
professional practice: 60
2 credit O Or
Functional Diagnostics and Physiotherapy Planning in Cardiology and Cardiac Surgery
lecture: 5
seminar: 25
practical classes: 20
2 graded credit O Or
Functional Diagnostics in Acromioclavicular Joint Dysfunctions
seminar: 2
practical classes: 10
e-learning seminar: 3
1 graded credit O Or
Clinical Fundamentals of Physiotherapy in Intensive Care
lecture: 10
seminar: 10
practical classes: 10
1 graded credit O Or
Holiday Internship: Clinical Physiotherapy in Oncology and Palliative Medicine
professional practice: 30
1 credit O Or
Holiday Internship: Clinical Physiotherapy in Gynaecology and Midwifery
professional practice: 30
1 credit O Or
Group: Diploma Seminar
O(G) Or
Functional Diagnostics in Hip Joint Dysfunctions
seminar: 5
practical classes: 10
1 graded credit O Or
Functional Diagnostics in Foot Joint Dysfunctions
seminar: 2
practical classes: 10
e-learning seminar: 3
1 graded credit O Or
Holiday Internship: Clinical Physiotherapy in Surgery
professional practice: 60
2 credit O Or
Holiday Internship: Clinical Physiotherapy in Neurology
professional practice: 60
2 credit O Or
Holiday Internship: Clinical Physiotherapy in Cardiology
professional practice: 30
1 credit O Or
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
The Graduate on the Labour Market
seminar: 10
1 graded credit O Os
Special Methods in Physiotherapy - Neuromuscular Re-education and Neurological Rehabilitation
practical classes: 20
classes in clinical skills room: 20
e-learning lecture: 10
4 examination O Or
Physiotherapy and Functional Diagnostics in Internal Diseases
lecture: 10
seminar: 20
practical classes: 20
4 examination O Or
Functional Diagnostics and Physiotherapy Planning in Oncology and Palliative Medicine
lecture: 10
seminar: 20
practical classes: 10
3 graded credit O Or
Introduction to Law: Intellectual Property, Civil Code, Labour Law, Medical Law
lecture: 15
seminar: 15
1 graded credit O Os
Functional Diagnostics and Physiotherapy Planning in Geriatrics
lecture: 10
seminar: 20
practical classes: 10
3 graded credit O Or
Clinical Physiotherapy in Intensive Care
lecture: 10
seminar: 10
practical classes: 20
3 examination O Or
Orofacial Therapy and Speech Therapy
lecture: 5
seminar: 10
practical classes: 10
e-learning: 5
2 graded credit O Or
Group: Elective Subjects 1 of 2
O(G) Os
Group: Elective Subjects 1 of 2
O(G) Os
Group: Diploma Seminar
O(G) Or
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Vocational Practical Training: Clinical Physiotherapy in Neurology and Neurosurgery
professional practice: 80
3 credit O Os
Internship: Massage and Manual Therapy
professional practice: 80
3 credit O Or
Internship: Clinical Physiotherapy in Orthopaedics and Traumatology
professional practice: 80
3 credit O Or
Vocational Practical Training: Clinical Physiotherapy in Pediatrics and Pediatric Neurology
professional practice: 80
3 credit O Os
Internship: Clinical Physiotherapy in Internal Diseases
professional practice: 120
5 credit O Os
Internship: Physical Therapy
professional practice: 80
3 credit O Os
Group: Diploma Seminar
O(G) Or