A A A
pl | en
2022/23 stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Nauk o Zdrowiu

Elektroradiologia

Kierunek studiów jest prowadzony w UJ i kilku uczelniach wyższych w Polsce. Celem programu studiów jest przygotowanie absolwenta do podejmowania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej w ramach diagnostyki obrazowej i elektromedycznej oraz radioterapii i medycyny nuklearnej. Absolwent studiów uzyskuje tytuł licencjata. 

 

Kierownik kierunku: dr hab. Elżbieta Łuczyńska, prof. UJ | elzbieta.luczynska@uj.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich: dr hab. Christpoh Sowada, prof. UJ | christoph.sowada@uj.edu.pl

Obsługa w dziekanacie: mgr Zofia Wajda | zofia.wajda@uj.edu.pl | 12 634-33-97 (wew. 29)

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

Student zobowiązany jest wybrać z każdej grupy przedmiotów 1 z oferowanych przedmiotów fakultatywnych (przedmioty fakultatywne do wyboru to: 1 z 2; 1 z 3; 1 z 4 oraz seminarium dyplomowe 1 z 6 - w niżej wymienionych Grupach)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Anatomia opisowa i topograficzna
wykład: 36
ćwiczenia: 16
- - O Or
Biofizyka
ćwiczenia: 10
ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 egzamin pisemny O Or
Fizjologia
wykład: 20
ćwiczenia: 15
- - O Or
Matematyka i podstawy biostatystyki
wykład: 20
ćwiczenia: 5
pracownia komputerowa: 15
2 zaliczenie na ocenę O Or
BHK
szkolenie BHK: 4
- zaliczenie O Os
Ochrona radiologiczna
zajęcia praktyczne: 6
ćwiczenia laboratoryjne: 20
wykłady e-learning: 15
3 egzamin pisemny O Or
Aparatura elektromedyczna I
zajęcia praktyczne: 6
ćwiczenia laboratoryjne: 20
wykłady e-learning: 10
3 egzamin pisemny O Or
Aparatura elektromedyczna II
wykład: 2
zajęcia praktyczne: 10
ćwiczenia laboratoryjne: 15
wykłady e-learning: 8
3 egzamin pisemny O Or
Elektrofizjologia
ćwiczenia laboratoryjne: 12
- - O Or
Fizyczne i techniczne podstawy elektroradiologii
wykład: 20
ćwiczenia: 20
3 egzamin pisemny O Or
Procedury w radiografii ogólnej
ćwiczenia laboratoryjne: 96
- - O Or
Praktyka zawodowa Radiografia ogólna
praktyka zawodowa: 40
- - O Or
Język angielski
lektorat: 10
lektorat e-learning: 20
- - O Os
Pierwsza pomoc
wykład: 5
ćwiczenia: 15
1 zaliczenie na ocenę O Or
Wychowanie fizyczne
ćwiczenia (WF): 30
- - O Os

Student zobowiązany jest wybrać z każdej grupy przedmiotów 1 z oferowanych przedmiotów fakultatywnych (przedmioty fakultatywne do wyboru to: 1 z 2; 1 z 3; 1 z 4 oraz seminarium dyplomowe 1 z 6 - w niżej wymienionych Grupach)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Anatomia opisowa i topograficzna
ćwiczenia: 20
4 egzamin pisemny O Or
Fizjologia
wykład: 16
ćwiczenia: 15
wykłady e-learning: 4
4 egzamin pisemny O Or
Informatyka medyczna
pracownia komputerowa: 50
2 zaliczenie na ocenę O Or
Elektrofizjologia
ćwiczenia laboratoryjne: 14
2 zaliczenie na ocenę O Or
Anatomia rentgenowska
ćwiczenia laboratoryjne: 48
3 egzamin pisemny O Or
Procedury w radiografii ogólnej
ćwiczenia laboratoryjne: 48
9 zaliczenie na ocenę O Or
Radiografia ogólna
wykład: 12
ćwiczenia: 24
ćwiczenia laboratoryjne: 12
3 zaliczenie na ocenę O Or
Praktyka zawodowa Radiografia ogólna
praktyka zawodowa: 40
2 zaliczenie O Or
Język angielski
lektorat: 10
lektorat e-learning: 20
4 zaliczenie O Os
Wychowanie fizyczne
ćwiczenia (WF): 30
- zaliczenie O Os
Grupa Biologia medyczna
O(G) Or
Grupa Praktyka zawodowa wakacyjna
O(G) Or
Grupa Badania kontrastowe
O(G) Or
Grupa Praktyka zawodowa śródroczna
O(G) Or

Student zobowiązany jest wybrać z każdej grupy przedmiotów 1 z oferowanych przedmiotów fakultatywnych (przedmioty fakultatywne do wyboru to: 1 z 2; 1 z 3; 1 z 4 oraz seminarium dyplomowe 1 z 6 - w niżej wymienionych Grupach)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Patofizjologia i podstawy patomorfologii
wykład: 20
seminarium: 20
2 egzamin pisemny O Or
Radiofarmakologia
seminarium: 10
wykłady e-learning: 10
1 zaliczenie na ocenę O Or
Język angielski
lektorat: 10
lektorat e-learning: 20
- - O Os
Wybrane zagadnienia z chirurgii
wykład: 15
seminarium: 10
1 zaliczenie na ocenę O Or
Wybrane zagadnienia z kardiologii
wykład: 10
seminarium: 15
1 egzamin pisemny O Or
Wybrane zagadnienia z otolaryngologii
wykład: 10
seminarium: 10
1 egzamin ustny O Or
Wybrane zagadnienia z chorób wewnętrznych
wykład: 15
seminarium: 10
1 zaliczenie na ocenę O Or
Podstawy diagnostyki obrazowej
wykład: 10
seminarium: 8
seminarium e-learning: 8
- - O Or
Radiografia specjalistyczna
wykład: 12
seminarium: 12
ćwiczenia laboratoryjne: 18
4 egzamin pisemny O Or
Procedury w radiografii specjalistycznej
zajęcia praktyczne: 50
4 zaliczenie na ocenę O Or
Anatomia obrazowa
ćwiczenia laboratoryjne: 48
4 egzamin pisemny O Or
Grupa Filozofia
O(G) Or
Grupa Psychologia
O(G) Or
Grupa Zdrowie populacji
O(G) Or
Grupa Prawo i zarządzanie
O(G) Or
Grupa Otolaryngologia
O(G) Or
Grupa Kardiologia
O(G) Or

Student zobowiązany jest wybrać z każdej grupy przedmiotów 1 z oferowanych przedmiotów fakultatywnych (przedmioty fakultatywne do wyboru to: 1 z 2; 1 z 3; 1 z 4 oraz seminarium dyplomowe 1 z 6 - w niżej wymienionych Grupach)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język angielski
lektorat: 10
lektorat e-learning: 20
4 egzamin ustny O Os
Język migowy
ćwiczenia: 20
2 zaliczenie na ocenę O Os
Wybrane zagadnienia z neurologii
wykład: 10
seminarium: 20
1 egzamin pisemny O Or
Wybrane zagadnienia z alergologii
wykład: 10
seminarium: 10
1 egzamin pisemny O Or
Radiobiologia
ćwiczenia laboratoryjne: 20
wykłady e-learning: 20
2 zaliczenie na ocenę O Or
Praktyka zawodowa Radiografia specjalistyczna
praktyka zawodowa: 40
1 zaliczenie O Or
Praktyka zawodowa Diagnostyka elektromedyczna
praktyka zawodowa: 40
1 zaliczenie O Or
Podstawy diagnostyki obrazowej
ćwiczenia laboratoryjne: 12
3 egzamin pisemny O Or
Radiologia - wczoraj i dziś
wykład: 10
1 zaliczenie na ocenę O Or
Metodologia badań naukowych i ochrona własności intelektualnej
wykład: 20
seminarium: 20
2 zaliczenie na ocenę O Or
Grupa Socjologia
O(G) Or
Grupa Wybrane zagadnienia z chirurgii
O(G) Or
Grupa Higiena
O(G) Or
Grupa Neurologia
O(G) Or
Grupa Alergologia
O(G) Or
Grupa Pediatria
O(G) Or
Grupa Procedury w radiografii specjalistycznej
O(G) Or
Grupa Medycyna ratunkowa i katastrof
O(G) Or
Grupa Praktyki zawodowe wakacyjne
O(G) Or
Grupa Zdrowie - promocja, edukacja, ekonomika
O(G) Or

Student zobowiązany jest wybrać z każdej grupy przedmiotów 1 z oferowanych przedmiotów fakultatywnych (przedmioty fakultatywne do wyboru to: 1 z 2; 1 z 3; 1 z 4 oraz seminarium dyplomowe 1 z 6 - w niżej wymienionych Grupach)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Diagnostyka obrazowa
wykład: 10
seminarium: 10
ćwiczenia laboratoryjne: 28
- - O Or
Procedury w diagnostyce obrazowej
zajęcia praktyczne: 24
- - O Or
Diagnostyka ultrasonograficzna
wykład: 8
zajęcia praktyczne: 4
ćwiczenia laboratoryjne: 8
2 zaliczenie na ocenę O Or
Testy kontroli jakości w elektroradiologii
wykład: 10
zajęcia praktyczne: 10
ćwiczenia laboratoryjne: 10
seminarium e-learning: 5
- - O Or
System zapewnienia jakości w radiologii
wykład: 10
seminarium e-learning: 10
1 zaliczenie na ocenę O Or
Radiologia naczyniowo-zabiegowa
wykład: 6
zajęcia praktyczne: 12
1 zaliczenie na ocenę O Or
Densytometria
wykład: 12
zajęcia praktyczne: 24
3 zaliczenie na ocenę O Or
Wybrane zagadnienia z radioterapii
wykład: 10
seminarium: 10
1 zaliczenie na ocenę O Or
Procedury w radioterapii chorób nowotworowych
zajęcia praktyczne: 24
2 zaliczenie na ocenę O Or
Wybrane zagadnienia z medycyny nuklearnej
wykład: 10
seminarium: 10
1 zaliczenie na ocenę O Or
Procedury w medycynie nuklearnej
zajęcia praktyczne: 24
2 zaliczenie na ocenę O Or
Wybrane zagadnienia z onkologii
wykład: 5
zajęcia praktyczne: 20
1 zaliczenie na ocenę O Or
Ochrona danych osobowych
ćwiczenia: 12
1 zaliczenie na ocenę O Os
Grupa Metody obrazowania w chirurgii
O(G) Or
Grupa Procedury w diagnostyce obrazowej
O(G) Or
Grupa Repetytorium przeddyplomowe
O(G) Or
Grupa Systemy technologii
O(G) Or
Grupa Praktyka zawodowa przeddyplomowa
O(G) Or
Grupa Zdrowie publiczne
O(G) Or
Grupa Rynek pracy
O(G) Or

Student zobowiązany jest wybrać z każdej grupy przedmiotów 1 z oferowanych przedmiotów fakultatywnych (przedmioty fakultatywne do wyboru to: 1 z 2; 1 z 3; 1 z 4 oraz seminarium dyplomowe 1 z 6 - w niżej wymienionych Grupach)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Diagnostyka obrazowa
wykład: 10
seminarium: 10
ćwiczenia laboratoryjne: 12
5 egzamin pisemny O Or
Procedury w diagnostyce obrazowej
zajęcia praktyczne: 24
4 zaliczenie na ocenę O Or
Specjalistyczne techniki radioterapii: tomoterapia i CyberKnife
zajęcia praktyczne: 12
1 zaliczenie na ocenę O Or
Repetytorium przeddyplomowe z pozycjonowania w radiografii
ćwiczenia laboratoryjne: 12
1 zaliczenie na ocenę O Or
Repetytorium przeddyplomowe z Aparatury elektromedycznej I i II
ćwiczenia laboratoryjne: 14
1 zaliczenie na ocenę O Or
Testy kontroli jakości w elektroradiologii
zajęcia praktyczne: 10
ćwiczenia laboratoryjne: 10
seminarium e-learning: 5
4 egzamin praktyczny O Or
Wybrane zagadnienia z radioterapii protonowej
wykład: 6
seminarium: 8
ćwiczenia laboratoryjne: 6
1 zaliczenie na ocenę O Or
Diagnostyka obrazowa w stomatologii
zajęcia praktyczne: 12
ćwiczenia laboratoryjne: 12
2 zaliczenie na ocenę O Or
Praktyka zawodowa: Diagnostyka obrazowa/ Radioterapia/ Radiologia naczyniowa
praktyka zawodowa: 80
2 zaliczenie O Or
Grupa Medycyna nuklearna
O(G) Or
Grupa Radioterapia protonowa
O(G) Or
Grupa Procedury w diagnostyce obrazowej
O(G) Or
Grupa Nowe trendy
O(G) Or
Grupa Ultrasonografia
O(G) Or
Grupa Pozytonowa Tomografia Komputerowa
O(G) Or
Grupa Wybrane protokoły
O(G) Or
Grupa Repetytorium z elektrofizjologii
O(G) Or
Grupa Radiologia interwencyjna
O(G) Or
Grupa Praktyki zawodowe śródroczne
O(G) Or
Grupa Ochrona radiologiczna i procedury medyczne w radiologii
O(G) Or
Repetytorium przygotowawcze do egzaminu dyplomowego
konsultacje grupowe: 12
1 zaliczenie O Or