A A A

Log in

pl | en

Electroradiology
2022/23, first-cycle program, full-time

Basic information

Faculty name: Faculty of Health Sciences
Major name: Electroradiology
Level: first-cycle program
Profile: practical
Form: full-time
Language of study: polish
Leading discipline: Health science

Programme

ISCED classification: 0914
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Kierunek studiów jest prowadzony w UJ i kilku uczelniach wyższych w Polsce. Celem programu studiów jest przygotowanie absolwenta do podejmowania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej w ramach diagnostyki obrazowej i elektromedycznej oraz radioterapii i medycyny nuklearnej. Absolwent studiów uzyskuje tytuł licencjata. 

 

Kierownik kierunku: dr hab. Elżbieta Łuczyńska, prof. UJ | elzbieta.luczynska@uj.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich: dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ | christoph.sowada@uj.edu.pl

Obsługa w dziekanacie: mgr inż. Zofia Wajda | zofia.wajda@uj.edu.pl | 12 634-33-97 (wew. 29)

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

Student zobowiązany jest wybrać z każdej grupy przedmiotów 1 z oferowanych przedmiotów fakultatywnych (przedmioty fakultatywne do wyboru to: 1 z 2; 1 z 3; 1 z 4 oraz seminarium dyplomowe 1 z 6 - w niżej wymienionych Grupach)

Subject Number of hours ECTS points Form of verification Mandatory Block
Descriptive and Topographical Anatomy
lecture: 36
classes: 16
- - O Or
Biophysics
classes: 10
laboratory: 30
3 written examination O Or
Physiology
lecture: 20
classes: 15
- - O Or
Mathematics and Introduction to Biostatistics
lecture: 20
classes: 5
computer room: 15
2 graded credit O Or
Health and Safety Training
Health and Safety training: 4
- credit O Os
Radiological Protection
practical classes: 6
laboratory: 20
e-learning lecture: 15
3 written examination O Or
Electromedical Equipment I
practical classes: 6
laboratory: 20
e-learning lecture: 10
3 written examination O Or
Electromedical Equipment II
lecture: 2
practical classes: 10
laboratory: 15
e-learning lecture: 8
3 written examination O Or
Electrophysiology
laboratory: 12
- - O Or
Physical and Technical Introduction to Electroradiology
lecture: 20
classes: 20
3 written examination O Or
General Radiography Procedures
laboratory: 96
- - O Or
Internship: General Radiography
professional practice: 40
- - O Or
English
foreign language course: 10
e-learning foreign language course: 20
- - O Os
First Aid
lecture: 5
classes: 15
1 graded credit O Or
Physical Education
ćwiczenia (WF): 30
- - O Os

Student zobowiązany jest wybrać z każdej grupy przedmiotów 1 z oferowanych przedmiotów fakultatywnych (przedmioty fakultatywne do wyboru to: 1 z 2; 1 z 3; 1 z 4 oraz seminarium dyplomowe 1 z 6 - w niżej wymienionych Grupach)

Subject Number of hours ECTS points Form of verification Mandatory Block
Descriptive and Topographical Anatomy
classes: 20
4 written examination O Or
Physiology
lecture: 16
classes: 15
e-learning lecture: 4
4 written examination O Or
Medical Information Technology
computer room: 50
2 graded credit O Or
Electrophysiology
laboratory: 14
2 graded credit O Or
X-Ray Anatomy
laboratory: 48
3 written examination O Or
General Radiography Procedures
laboratory: 48
9 graded credit O Or
General Radiography
lecture: 12
classes: 24
laboratory: 12
3 graded credit O Or
Internship: General Radiography
professional practice: 40
2 credit O Or
English
foreign language course: 10
e-learning foreign language course: 20
4 credit O Os
Physical Education
ćwiczenia (WF): 30
- credit O Os
Group: Medical Biology
O(G) Or
Group: Summer Apprenticeship
O(G) Or
Group: Contrast Examinations
O(G) Or
Group: Midterm Apprenticeship
O(G) Or

Student zobowiązany jest wybrać z każdej grupy przedmiotów 1 z oferowanych przedmiotów fakultatywnych (przedmioty fakultatywne do wyboru to: 1 z 2; 1 z 3; 1 z 4 oraz seminarium dyplomowe 1 z 6 - w niżej wymienionych Grupach)

Subject Number of hours ECTS points Form of verification Mandatory Block
Pathophysiology and Introduction to Anatomical Pathology
lecture: 20
seminar: 20
2 written examination O Or
Radiopharmacology
seminar: 10
e-learning lecture: 10
1 graded credit O Or
English
foreign language course: 10
e-learning foreign language course: 20
- - O Os
Selected Issues in Surgery
lecture: 15
seminar: 10
1 graded credit O Or
Selected Issues in Cardiology
lecture: 10
seminar: 15
1 written examination O Or
Selected Topics in Otolaryngology
lecture: 10
seminar: 10
1 oral examination O Or
Selected Issues in Internal Diseases
lecture: 15
seminar: 10
1 graded credit O Or
Introduction to Imaging Diagnostics
lecture: 10
seminar: 8
e-learning seminar: 8
- - O Or
Specialist Radiography
lecture: 12
seminar: 12
laboratory: 18
4 written examination O Or
Specialist Radiography Procedures
practical classes: 50
4 graded credit O Or
Imaging Anatomy
laboratory: 48
4 written examination O Or
Group: Philosophy
O(G) Or
Group: Psychology
O(G) Or
Group: Population Health
O(G) Or
Group: Law and Management
O(G) Or
Group: Otolaryngology
O(G) Or
Group: Cardiology
O(G) Or

Student zobowiązany jest wybrać z każdej grupy przedmiotów 1 z oferowanych przedmiotów fakultatywnych (przedmioty fakultatywne do wyboru to: 1 z 2; 1 z 3; 1 z 4 oraz seminarium dyplomowe 1 z 6 - w niżej wymienionych Grupach)

Subject Number of hours ECTS points Form of verification Mandatory Block
English
foreign language course: 10
e-learning foreign language course: 20
4 oral examination O Os
Sign Language
classes: 20
2 graded credit O Os
Selected Issues in Neurology
lecture: 10
seminar: 20
1 written examination O Or
Selected Issues in Allergology
lecture: 10
seminar: 10
1 written examination O Or
Radiobiology
laboratory: 20
e-learning lecture: 20
2 graded credit O Or
Internship: Specialist Radiography
professional practice: 40
1 credit O Or
Internship: Electromedical Diagnostics
professional practice: 40
1 credit O Or
Introduction to Imaging Diagnostics
laboratory: 12
3 written examination O Or
Radiology: the Past and the Present
lecture: 10
1 graded credit O Or
Scientific Research Methodology and Intellectual Property Protection
lecture: 20
seminar: 20
2 graded credit O Or
Group: Sociology
O(G) Or
Group: Selected Problems in Surgery
O(G) Or
Group: Hygiene
O(G) Or
Group: Neurology
O(G) Or
Group Allergology
O(G) Or
Group: Paediatrics
O(G) Or
Group: Specialist Radiography Procedures
O(G) Or
Group: Emergency and Disaster Medicine
O(G) Or
Group: Summer Apprenticeships
O(G) Or
Group: Health - Promotion, Education, Economics
O(G) Or

Student zobowiązany jest wybrać z każdej grupy przedmiotów 1 z oferowanych przedmiotów fakultatywnych (przedmioty fakultatywne do wyboru to: 1 z 2; 1 z 3; 1 z 4 oraz seminarium dyplomowe 1 z 6 - w niżej wymienionych Grupach)

Subject Number of hours ECTS points Form of verification Mandatory Block
Imaging Diagnostics
lecture: 10
seminar: 10
laboratory: 28
- - O Or
Procedures in Imaging Diagnostics
practical classes: 24
- - O Or
Medical Ultrasonography
lecture: 8
practical classes: 4
laboratory: 8
2 graded credit O Or
Quality Control Tests in Electroradiology
lecture: 10
practical classes: 10
laboratory: 10
e-learning seminar: 5
- - O Or
Quality Assurance System in Radiology
lecture: 10
e-learning seminar: 10
1 graded credit O Or
Vascular and Interventional Radiology
lecture: 6
practical classes: 12
1 graded credit O Or
Densitometry
lecture: 12
practical classes: 24
3 graded credit O Or
Selected Issues in Radioteraphy
lecture: 10
seminar: 10
1 graded credit O Or
Procedures in Oncological Radiotherapy
practical classes: 24
2 graded credit O Or
Selected Topics in Nuclear Medicine
lecture: 10
seminar: 10
1 graded credit O Or
Nuclear Medicine Procedures
practical classes: 24
2 graded credit O Or
Selected Issues in Oncology
lecture: 5
practical classes: 20
1 graded credit O Or
Personal Data Protection
classes: 12
1 graded credit O Os
Group: Imaging Methods in Surgery
O(G) Or
Group: Diagnostic Imaging Procedures
O(G) Or
Group: Pre-diploma Revision Course
O(G) Or
Group: Technology Systems
O(G) Or
Group: Undergraduate Apprenticeship
O(G) Or
Group: Public Health
O(G) Or
Group: Labour Market
O(G) Or

Student zobowiązany jest wybrać z każdej grupy przedmiotów 1 z oferowanych przedmiotów fakultatywnych (przedmioty fakultatywne do wyboru to: 1 z 2; 1 z 3; 1 z 4 oraz seminarium dyplomowe 1 z 6 - w niżej wymienionych Grupach)

Subject Number of hours ECTS points Form of verification Mandatory Block
Imaging Diagnostics
lecture: 10
seminar: 10
laboratory: 12
5 written examination O Or
Procedures in Imaging Diagnostics
practical classes: 24
4 graded credit O Or
Specialist Radiotherapy Techniques: TomoTherapy and CyberKnife
practical classes: 12
1 graded credit O Or
Pre-diploma Revision Course in Positioning in Radiography
laboratory: 12
1 graded credit O Or
Pre-diploma Revision Course in Electromedical Equipment I and II
laboratory: 14
1 graded credit O Or
Quality Control Tests in Electroradiology
practical classes: 10
laboratory: 10
e-learning seminar: 5
4 practical examination O Or
Selected Topics in Proton Radiotherapy
lecture: 6
seminar: 8
laboratory: 6
1 graded credit O Or
Imaging Diagnostics in Dentistry
practical classes: 12
laboratory: 12
2 graded credit O Or
Vocational Practical Training: Diagnostic Imaging / Radiotherapy / Vessel Imaging
professional practice: 80
2 credit O Or
Group: Nuclear Medicine
O(G) Or
Group: Proton Therapy
O(G) Or
Group: Diagnostic Imaging Procedures
O(G) Or
Group: New Trends
O(G) Or
Group: Ultrasonography
O(G) Or
Group: Positron Computed Tomography
O(G) Or
Group: Selected Protocols
O(G) Or
Group: Revision Course in Electrophysiology
O(G) Or
Group: Interventional Radiology
O(G) Or
Group: Midterm Apprenticeships
O(G) Or
Group: Radiological Protection and Medical Procedures in Radiology
O(G) Or
Preparatory Revision Course on the Diploma Examination
group consultations: 12
1 credit O Or