A A A

Zaloguj się

pl | en

Drug Discovery and Development
2021/22, drugiego stopnia, stacjonarne

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Farmaceutyczny
Nazwa kierunku: Drug Discovery and Development
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: stacjonarne
Język studiów: angielski
Dyscyplina: Nauki farmaceutyczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0916
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Drug Discovery and Development (DDD) to studia koncentrujące się na wszystkich aspektach identyfikacji i opracowywania nowych leków. Celem studiów jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, posiadających unikalne połączenie zaawansowanej wiedzy teoretycznej z zakresu pracy nad lekiem z umiejętnościami praktycznymi. Student otrzymuje solidną podstawę w zakresie nauk farmaceutycznych, ale także możliwość specjalizacji w konkretnym obszarze odkrywania i rozwoju leków. Pierwszy semestr ma na celu zapewnienie podstawowego zrozumienia procesu odkrywania i opracowywania leków oraz kluczowych aspektów chemicznych, biologicznych i patofizjologicznych istotnych z punktu widzenia prac nad lekiem. Drugi semestr to szerokie i zrównoważone tematycznie szkolenie w dziedzinie nauk farmaceutycznych, które służy za podstawę dalszego, ukierunkowanego rozwoju kwalifikacji zawodowych. Semestry trzeci i czwarty koncentrują się na jednej z trzech dziedzin wiodących, takich jak: Chemia Leków, Farmakologia Eksperymentalna oraz Rozwój Leku Wspierany Modelowaniem Matematycznym. Absolwenci studiów DDD szczegółowo zapoznają się z procesem poszukiwania nowych leków ich identyfikacji, badania, produkowania i testowania. Kształcenie obejmuje także najważniejsze aspekty prawno-regulacyjne, niezbędne do ich oficjalnej akceptacji jako produktów leczniczych. Ponadto, zdobędą umiejętności zarządzania i kompetencje językowe, wspierające ich przyszłe zatrudnienie w branży pharma-biotech, agencjach rejestracyjnych oraz centrach badań nad lekiem na całym świecie.

 

Kierownik kierunku: prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski | marcin.kolaczkowski@uj.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych: dr hab. Agnieszka Skowron, prof.UJ | agnieszka.skowron@uj.edu.pl

Obsługa w dziekanacie: mgr Iwona Piszczek | iwona.piszczek@uj.edu.pl | 12 6205-418

Szczególowe dane kontaktowe do Dziekanatu dostepne są na stronie Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Student zobowiązany jest zrealizować 1 przedmiot fakultatywny na każdym roku studiów

Subject Number of hours ECTS points Form of verification Mandatory Block
Legal and Scientific Basics of Drug Discovery and Development
lecture: 45
seminar: 45
6 written examination O Or
Chemistry in Pharmaceutical Sciences
classes: 75
seminar: 75
8 written examination O Or
Biology in Pharmaceutical Sciences
lecture: 22
classes: 64
seminar: 14
6 written examination O Or
Humanities - Bioethics in pharmaceutical sciences
lecture: 15
seminar: 15
3 graded credit O Os
Humanities – Scientific writing
e-learning seminar: 30
2 graded credit O Os
Foreign Language in Pharmaceutical Sciences
foreign language course: 6
e-learning foreign language course: 14
- - O Os
Diseases States and Pharmacotherapeutic Strategies
classes: 30
seminar: 30
e-learning lecture: 15
- - O Or
Health and Safety Training
Health and Safety training: 6
- credit O Os

Student zobowiązany jest zrealizować 1 przedmiot fakultatywny na każdym roku studiów

Subject Number of hours ECTS points Form of verification Mandatory Block
Diseases States and Pharmacotherapeutic Strategies
classes: 30
seminar: 30
e-learning lecture: 15
8 written examination O Or
Principles of Medicinal Chemistry
lecture: 30
seminar: 60
6 written examination O Or
Molecular Screening Systems
lecture: 5
seminar: 25
2 graded credit O Os
Molecular ADME and In Vivo Pharmacokinetics
classes: 30
seminar: 20
workshop: 10
3 written examination O Or
Introduction to Animal Models of Disease States
classes: 15
seminar: 10
e-learning lecture: 5
2 graded credit O Os
Introduction to Drugs Safety and Toxicology
classes: 4
seminar: 10
workshop: 16
2 graded credit O Or
Principles of Pharmaceutical Technology
lecture: 20
classes: 20
seminar: 20
3 written examination O Os
Principles of Clinical Trials
lecture: 15
seminar: 15
2 graded credit O Os
Pharmaceutical Project Management
seminar: 15
1 graded credit O Os
Foreign Language in Pharmaceutical Sciences
foreign language course: 8
e-learning foreign language course: 17
2 credit O Os
Elective courses semester 2
O(G) Os

Student zobowiązany jest zrealizować 1 przedmiot fakultatywny na każdym roku studiów

Subject Number of hours ECTS points Form of verification Mandatory Block
Foreign Language in Pharmaceutical Sciences
foreign language course: 45
2 examination O Os
Team-work Case Studies
seminar: 30
- - O Os
Elective courses semester 3
O(G) Os

Student zobowiązany jest zrealizować 1 przedmiot fakultatywny na każdym roku studiów

Subject Number of hours ECTS points Form of verification Mandatory Block
Team-work Case Studies
seminar: 30
4 graded credit O Os
Master Project
classes: 375
18 credit O Os