A A A pl | en
Faculty of Health Sciences

HEALTHCARE MANAGEMENT

Studia o profilu ogónoakademickim na kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia trwają  sześć semestrów i prowadzone są przez dwa wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wydział Nauk o Zdrowiu i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Interdyscyplinarny program studiów przygotowuje profesjonalistów umiejących stosować narzędzia zarządcze, ekonomiczne, regulacyjne i komunikacyjne do optymalizacji procesów zarządczych zachodzących w sektorze ochrony zdrowia, uwzględniając naczelne zadanie systemu ochrony zdrowia, jakim jest utrzymanie zdrowia społeczeństwa na najwyższym, możliwym poziomie, a w przypadku wystąpienia problemów – ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy na wykonawczych i samodzielnych stanowiskach w komórkach administracyjnych podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji na poziomie lokalnym i krajowym w sektorze ochrony zdrowia, instytucji administracji państwowej na szczeblu centralnym i lokalnym.
Absolwent  studiów uzyskuje tytuł licencjata.

Kierownik kierunku: dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ | iw.kowalska@uj.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich: dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ | christoph.sowada@uj.edu.pl

Obsługa w dziekanacie: Agnieszka Anyżek | agnieszka.anyzek@uj.edu.pl | 12 634 33 97 w. 32

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

semestr IV - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych KOMUNIKACJA semestr V - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych FINANSE W OCHRONIE ZDROWIA semestr V - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ semestr VI - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych KOORDYNOWANA OPIEKA ZDROWOTNA

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Człowiek jako osoba
classes: 25
lecture: 9
e-learning lecture: 16
6,0 graded credit O Os
Człowiek w organizacji
lecture: 30
classes: 30
5,0 examination O Os
Człowiek w państwie
e-learning classes: 15
classes: 15
e-learning lecture: 30
5,0 examination O Os
Organizacja ochrony zdrowia w Polsce
lecture: 12
classes: 20
e-learning lecture: 26
e-learning classes: 10
5,0 examination O Os
Podstawy zarządzania
lecture: 15
classes: 15
3,0 graded credit O Os
Statystyka
computer classes: 30
2,0 graded credit O Os
Ochrona własności intelektualnej
classes: 10
1,0 graded credit O Os
Socjologia organizacji
classes: 5
e-learning lecture: 10
1,0 graded credit O Os
Język angielski
foreign language course: 30
- - O Os
Physical Education
ćwiczenia (WF): 30
- - O Os
Health and Safety
Health and Safety training: 4
- credit O Os
 • O - obligatory
 • O(G) - obowiązkowy (grupa)
 • F - elective
 • Or - obligatory for passing a year
 • Os - obligatory for passing in the course of studies
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Zarządzanie publiczne
lecture: 9
classes: 6
2,0 graded credit O Os
Marketing i relacje z otoczeniem
classes: 15
e-learning lecture: 15
3,0 graded credit O Os
Etyka w ochronie zdrowia
e-learning lecture: 10
classes: 7
e-learning classes: 3
2,0 graded credit O Os
Ekonomia i finanse
lecture: 18
classes: 18
computer classes: 4
e-learning lecture: 6
4,0 examination O Os
Demografia
lecture: 5
computer classes: 15
e-learning lecture: 5
2,0 graded credit O Os
Technologie informacyjne
computer classes: 30
3,0 graded credit O Os
Determinanty zdrowia
classes: 30
lecture: 16
e-learning lecture: 4
3,0 graded credit O Os
Polityka społeczna i zabezpieczenie społeczne
classes: 20
e-learning lecture: 25
3,0 examination O Os
Główne problemy zdrowotne polskiej populacji
classes: 24
e-learning lecture: 16
4,0 examination O Os
Metodologia badań naukowych
classes: 14
computer classes: 14
e-learning lecture: 2
2,0 graded credit O Os
Język angielski
foreign language course: 30
4,0 credit O Os
Physical Education
ćwiczenia (WF): 30
- credit O Os
 • O - obligatory
 • O(G) - obowiązkowy (grupa)
 • F - elective
 • Or - obligatory for passing a year
 • Os - obligatory for passing in the course of studies
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Zarządzanie procesowe
lecture: 15
classes: 15
3,0 graded credit O Os
Zarządzanie jakością
lecture: 15
classes: 15
3,0 graded credit O Os
Planowanie i zarządzanie strategiczne
Problem Based Learning classes: 30
3,0 graded credit O Os
Komunikacja społeczna i negocjacje
classes: 30
lecture: 30
5,0 graded credit O Os
Prawo w ochronie zdrowia
lecture: 30
classes: 30
4,0 examination O Os
Ekonomika zdrowia i ochrony zdrowia
e-learning lecture: 32
computer classes: 14
classes: 14
5,0 examination O Os
Kierowanie ludźmi w organizacjach ochrony zdrowia
e-learning lecture: 10
classes: 10
e-learning classes: 10
3,0 examination O Os
Biznes Plan
classes: 24
lecture: 6
2,0 graded credit O Os
Język angielski
e-learning foreign language course: 20
foreign language course: 10
- - O Os
 • O - obligatory
 • O(G) - obowiązkowy (grupa)
 • F - elective
 • Or - obligatory for passing a year
 • Os - obligatory for passing in the course of studies

semestr IV - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych KOMUNIKACJA

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Medyczne systemy informacyjne
computer classes: 30
2,0 graded credit O Os
Rachunkowość
lecture: 15
classes: 15
2,0 graded credit O Os
Zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza
classes: 5
computer classes: 10
e-learning lecture: 20
2,0 examination O Os
Zarządzanie projektami
lecture: 15
classes: 15
2,0 graded credit O Os
Polityka zdrowotna
classes: 10
e-learning classes: 5
e-learning lecture: 21
2,0 examination O Os
Zarządzanie programami w ochronie zdrowia
classes: 30
lecture: 10
2,0 graded credit O Os
Język angielski
e-learning foreign language course: 20
foreign language course: 10
4,0 examination O Os
Praktyka - Podstawy zarządzania organizacjami ochrony zdrowia
practice: 120
4,0 credit O Os
Blok KOMUNIKACJA
O Os
 • O - obligatory
 • O(G) - obowiązkowy (grupa)
 • F - elective
 • Or - obligatory for passing a year
 • Os - obligatory for passing in the course of studies

 semestr V - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych bloku FINANSE W OCHRONIE ZDROWIA semestr V - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Specjalistyczny język angielski
classes: 20
e-learning classes: 10
- - O Os
Zarządzanie podmiotami leczniczymi
e-learning lecture: 20
e-learning classes: 30
3,0 graded credit O Os
Blok FINANSE W OCHRONIE ZDROWIA
O Os
Blok ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
O Os
Grupa Seminarium dyplomowe
O Os
 • O - obligatory
 • O(G) - obowiązkowy (grupa)
 • F - elective
 • Or - obligatory for passing a year
 • Os - obligatory for passing in the course of studies

semestr VI - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych KOORDYNOWANA OPIEKA ZDROWOTNA

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyka - Wdrażanie rozwiazań organizacyjnych i zarządczych w organizacjach ochrony zdrowia
practice: 240
8,0 credit O Os
Specjalistyczny język angielski
classes: 20
e-learning classes: 10
3,0 graded credit O Os
Samorząd terytorialny a ochrona zdrowia
classes: 7
e-learning classes: 3
e-learning lecture: 9
1,0 graded credit O Os
Grupa Seminarium dyplomowe
O Os
Blok KOORDYNOWANA OPIEKA ZDROWOTNA
O Os
 • O - obligatory
 • O(G) - obowiązkowy (grupa)
 • F - elective
 • Or - obligatory for passing a year
 • Os - obligatory for passing in the course of studies