A A A

Zaloguj się

pl | en

Kierunek Lekarsko-Dentystyczny
2023/24, jednolite magisterskie, niestacjonarne

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Lekarski
Nazwa kierunku: Kierunek Lekarsko-Dentystyczny
Poziom: jednolite magisterskie
Profil: ogólnoakademicki
Forma: niestacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki medyczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0911
Liczba semestrów: 10
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: lekarz dentysta

Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym to jednolite studia magisterskie, które trwają 10 semestrów. Program pierwszych trzech lat studiów obejmuje nauczanie z zakresu teoretycznych dyscyplin nauk medycznych. Studenci zapoznawani są z zasadami etyki oraz uczą się relacji i komunikacji z pacjentem. W ramach stomatologii odbywają się zajęcia przedkliniczne, stanowiące przygotowanie studenta do pracy z pacjentem. W kolejnych latach nauczanie obejmuje nauki kliniczne. W toku studiów realizowany jest również program licznych kursów fakultatywnych, np. z zakresu cytobiologii medycznej oraz dyscyplin klinicznych poszerzających obowiązujący zakres wiedzy z przedmiotów kierunkowych. Do zaliczenia poszczególnych lat studiów niezbędne jest odbycie praktyk programowych w zakresie asysty lekarzowi dentyście oraz w zakresie praktyki w gabinecie stomatologicznym. Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarz dentysta.

 

Kierownik kierunku: prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk | jolanta.pytko-polonczyk@uj.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich: prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk | jolanta.pytko-polonczyk@uj.edu.pl

Obsługa w dziekanacie: Katarzyna Dziewońska-Radoń (I-V) | katarzyna.dziewonska-radon@uj.edu.pl | 12 370 43 14

Wydział Lekarski UJ CM

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 4 przedmioty (1 na roku I, 1 na II, 1 na III oraz 1 na roku IV). W sumie student musi uzyskać 8 punktów ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Anatomia z embriologią i podstawy genetyki
ćwiczenia: 75
wykłady e-learning: 33
- - O Os
Filozofia
seminarium: 15
1 zaliczenie na ocenę O Os
Histologia z cytofizjologią
ćwiczenia: 20
wykłady e-learning: 20
- - O Os
Historia medycyny i stomatologii
seminarium: 11
wykłady e-learning: 14
2 egzamin O Os
Informatyka i statystyka medyczna
ćwiczenia: 20
1 zaliczenie O Os
Język angielski
lektorat: 30
- - O Os
Propedeutyka medycyny i stomatologii
ćwiczenia: 16
seminarium: 4
wykłady e-learning: 14
3 zaliczenie na ocenę O Or
Wychowanie fizyczne
ćwiczenia (WF): 30
- - O Os
BHK
szkolenie BHK: 5
- zaliczenie O Or
GRUPA NAUKI BEHAWIORALNE / HUMANISTYCZNE
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 4 przedmioty (1 na roku I, 1 na II, 1 na III oraz 1 na roku IV). W sumie student musi uzyskać 8 punktów ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Anatomia z embriologią i podstawy genetyki
ćwiczenia: 74
wykłady e-learning: 32
21 egzamin O Os
Higiena
ćwiczenia: 26
2 zaliczenie na ocenę O Os
Histologia z cytofizjologią
ćwiczenia: 32
wykłady e-learning: 30
12 egzamin O Os
Język angielski
lektorat: 30
4 zaliczenie O Os
Materiałoznawstwo i sprzęt stomatologiczny
symulacje: 20
wykłady e-learning: 10
3 zaliczenie O Os
Pierwsza pomoc medyczna i elementy pielęgniarstwa
symulacje: 20
wykłady e-learning: 10
2 zaliczenie na ocenę O Os
Profilaktyka stomatologiczna
seminarium: 12
symulacje: 28
wykłady e-learning: 5
3 zaliczenie na ocenę O Os
Wychowanie fizyczne
ćwiczenia (WF): 30
- zaliczenie O Os
Lekarska praktyka w szpitalnym oddziale chirurgii ogólnej, szczękowo-twarzowej lub interny
praktyka zawodowa: 60
2 zaliczenie O Os
Praktyka w zakresie organizacji ochrony zdrowia - praktyka wakacyjna
praktyka zawodowa: 60
2 zaliczenie O Os
GRUPA NAUKI BEHAWIORALNE / HUMANISTYCZNE
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 4 przedmioty (1 na roku I, 1 na II, 1 na III oraz 1 na roku IV). W sumie student musi uzyskać 8 punktów ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Biochemia z elementami chemii
ćwiczenia: 24
seminarium: 16
wykłady e-learning: 18
- - O Or
Biofizyka medyczna
seminarium: 12
ćwiczenia laboratoryjne: 36
3 egzamin O Os
Epidemiologia i medycyna środowiskowa
ćwiczenia: 30
2 zaliczenie na ocenę O Os
Fizjologia człowieka
ćwiczenia: 26
wykłady e-learning: 54
- - O Or
Język angielski
lektorat: 30
- - O Or
Materiałoznawstwo i sprzęt stomatologiczny
seminarium: 20
wykłady e-learning: 10
3 egzamin O Or
Propedeutyka stomatologii zintegrowanej
seminarium: 14
symulacje: 56
wykłady e-learning: 8
- - O Or
Psychologia lekarska
ćwiczenia: 45
3 zaliczenie na ocenę O Os
GRUPA NAUKOWE PODSTAWY MEDYCYNY
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 4 przedmioty (1 na roku I, 1 na II, 1 na III oraz 1 na roku IV). W sumie student musi uzyskać 8 punktów ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Biochemia z elementami chemii
ćwiczenia: 12
seminarium: 24
wykłady e-learning: 16
9 egzamin O Or
Fizjologia człowieka
ćwiczenia: 26
wykłady e-learning: 54
11 egzamin O Or
Fizjologia narządu żucia
ćwiczenia: 24
seminarium: 8
wykłady e-learning: 6
3 egzamin O Os
Immunologia
ćwiczenia: 15
seminarium: 6
wykłady e-learning: 4
2 zaliczenie na ocenę O Os
Język angielski
lektorat: 30
4 zaliczenie O Or
Propedeutyka stomatologii zintegrowanej
seminarium: 14
symulacje: 60
wykłady e-learning: 8
13 zaliczenie O Or
Radiologia ogólna
seminarium: 7
wykłady e-learning: 8
1 zaliczenie na ocenę O Os
Socjologia medycyny w stomatologii
ćwiczenia: 20
1 zaliczenie na ocenę O Os
Praktyka w zakresie asysty lekarzowi dentyście - praktyka wakacyjna
praktyka zawodowa: 120
4 zaliczenie O Os
GRUPA NAUKOWE PODSTAWY MEDYCYNY
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 4 przedmioty (1 na roku I, 1 na II, 1 na III oraz 1 na roku IV). W sumie student musi uzyskać 8 punktów ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Anestezjologia i reanimacja
symulacje: 20
wykłady e-learning: 10
2 zaliczenie na ocenę O Os
Bioetyka
seminarium: 10
1 zaliczenie na ocenę O Os
Chirurgia ogólna z onkologią
ćwiczenia kliniczne: 44
wykłady e-learning: 12
3 egzamin O Os
Choroby wewnętrzne z fizjoterapią i rehabilitacją
ćwiczenia kliniczne: 61
wykłady e-learning: 15
- - O Os
Farmakologia z elementami farmakologii klinicznej
ćwiczenia: 28
seminarium: 6
wykłady e-learning: 18
- - O Or
Fizjologia ciąży
ćwiczenia kliniczne: 10
wykłady e-learning: 5
1 zaliczenie na ocenę O Os
Język angielski
lektorat: 30
- - O Or
Mikrobiologia i mikrobiologia jamy ustnej z mykologią
ćwiczenia: 36
seminarium: 9
wykłady e-learning: 6
3 egzamin O Os
Patologia
ćwiczenia: 5
seminarium: 59
wykłady e-learning: 20
- - O Or
Propedeutyka stomatologii zintegrowanej
seminarium: 5
symulacje: 50
wykłady e-learning: 10
6 egzamin O Or
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
seminarium: 10
ćwiczenia kliniczne: 56
- - O Or
GRUPA NAUKI PRZEDKLINICZNE
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 4 przedmioty (1 na roku I, 1 na II, 1 na III oraz 1 na roku IV). W sumie student musi uzyskać 8 punktów ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Biochemia jamy ustnej
ćwiczenia: 8
seminarium: 6
wykłady e-learning: 6
2 zaliczenie na ocenę O Or
Choroby wewnętrzne z fizjoterapią i rehabilitacją
ćwiczenia kliniczne: 60
wykłady e-learning: 14
7 egzamin O Os
Farmakologia z elementami farmakologii klinicznej
ćwiczenia: 26
seminarium: 6
wykłady e-learning: 18
6 egzamin O Or
Informatyka i statystyka medyczna
ćwiczenia: 25
1 zaliczenie na ocenę O Os
Język angielski
lektorat: 30
4 egzamin O Or
Patologia
ćwiczenia: 5
seminarium: 46
wykłady e-learning: 10
9 egzamin O Or
Prawo medyczne i deontologia lekarska
wykłady e-learning: 10
1 zaliczenie na ocenę O Os
Propedeutyka chirurgii stomatologicznej
symulacje: 40
wykłady e-learning: 10
3 zaliczenie na ocenę O Os
Ratownictwo medyczne
seminarium: 2
symulacje: 6
wykłady e-learning: 7
1 zaliczenie na ocenę O Os
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
seminarium: 10
ćwiczenia kliniczne: 54
8 zaliczenie O Or
Wstęp do radiologii stomatologicznej
seminarium: 18
ćwiczenia kliniczne: 8
wykłady e-learning: 4
3 egzamin O Os
Zdrowie publiczne
seminarium: 12
1 zaliczenie na ocenę O Os
Praktyka lekarsko-dentystyczna w gabinecie stomatologicznym - praktyka wakacyjna
praktyka zawodowa: 120
4 zaliczenie O Os
GRUPA NAUKI PRZEDKLINICZNE
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 4 przedmioty (1 na roku I, 1 na II, 1 na III oraz 1 na roku IV). W sumie student musi uzyskać 8 punktów ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Chirurgia stomatologiczna
ćwiczenia: 52
seminarium: 5
wykłady e-learning: 3
- - O Or
Choroby przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej
seminarium: 11
ćwiczenia kliniczne: 62
- - O Or
Dermatologia z wenerologią i alergologia w stomatologii
ćwiczenia kliniczne: 26
wykłady e-learning: 14
2 egzamin O Os
Medycyna katastrof i medycyna ratunkowa
seminarium: 10
symulacje: 10
wykłady e-learning: 10
2 zaliczenie na ocenę O Os
Medycyna sądowa
seminarium: 5
wykłady e-learning: 10
1 zaliczenie na ocenę O Os
Ortodoncja
seminarium: 12
ćwiczenia kliniczne: 60
wykłady e-learning: 6
5 zaliczenie O Or
Pediatria
seminarium: 6
ćwiczenia kliniczne: 30
wykłady e-learning: 10
3 egzamin O Os
Podstawy psychiatrii
ćwiczenia: 10
seminarium: 5
1 zaliczenie na ocenę O Os
Protetyka stomatologiczna
seminarium: 12
ćwiczenia kliniczne: 70
wykłady e-learning: 5
- - O Or
Stomatologia dziecięca
seminarium: 12
ćwiczenia kliniczne: 104
4 zaliczenie O Or
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
seminarium: 8
ćwiczenia kliniczne: 62
wykłady e-learning: 3
- - O Or
GRUPA NAUKI KLINICZNE KIERUNKOWE (ZABIEGOWE)
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 4 przedmioty (1 na roku I, 1 na II, 1 na III oraz 1 na roku IV). W sumie student musi uzyskać 8 punktów ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Chirurgia stomatologiczna
ćwiczenia: 52
seminarium: 5
wykłady e-learning: 3
6 zaliczenie O Or
Chirurgia szczękowo-twarzowa
ćwiczenia kliniczne: 55
wykłady e-learning: 12
3 zaliczenie O Or
Choroby narządów zmysłów z elementami neurologii
seminarium: 20
ćwiczenia kliniczne: 50
wykłady e-learning: 10
3 egzamin O Os
Choroby przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej
seminarium: 10
ćwiczenia kliniczne: 62
8 zaliczenie O Or
Choroby zakaźne
seminarium: 10
ćwiczenia kliniczne: 10
wykłady e-learning: 10
2 egzamin O Os
Clinical and Experimental Dentistry
seminarium: 30
3 zaliczenie na ocenę O Os
Protetyka stomatologiczna
seminarium: 12
ćwiczenia kliniczne: 70
wykłady e-learning: 5
7 zaliczenie O Or
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
seminarium: 7
ćwiczenia kliniczne: 62
wykłady e-learning: 3
8 zaliczenie O Or
Praktyka lekarsko-dentystyczna w gabinecie stomatologicznym - praktyka wakacyjna
praktyka zawodowa: 120
4 zaliczenie O Os
GRUPA NAUKI KLINICZNE KIERUNKOWE (ZABIEGOWE)
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 4 przedmioty (1 na roku I, 1 na II, 1 na III oraz 1 na roku IV). W sumie student musi uzyskać 8 punktów ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Repetytorium
seminarium: 20
- zaliczenie O Os
Chirurgia stomatologiczna
seminarium: 8
ćwiczenia kliniczne: 52
wykłady e-learning: 5
- - O Or
Chirurgia szczękowo-twarzowa
ćwiczenia kliniczne: 55
- - O Or
Choroby przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej
seminarium: 10
ćwiczenia kliniczne: 48
- - O Or
Gerostomatologia
ćwiczenia kliniczne: 45
3 zaliczenie na ocenę O Os
Ortodoncja
seminarium: 8
ćwiczenia kliniczne: 48
wykłady e-learning: 5
- - O Or
Protetyka stomatologiczna
seminarium: 5
ćwiczenia kliniczne: 70
wykłady e-learning: 5
- - O Or
Radiologia stomatologiczna
seminarium: 15
- - O Os
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
seminarium: 7
ćwiczenia kliniczne: 70
wykłady e-learning: 3
- - O Or
Stomatologia zintegrowana wieku rozwojowego
ćwiczenia kliniczne: 40
3 zaliczenie na ocenę O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 4 przedmioty (1 na roku I, 1 na II, 1 na III oraz 1 na roku IV). W sumie student musi uzyskać 8 punktów ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Repetytorium
seminarium: 15
2 zaliczenie O Os
Chirurgia stomatologiczna
seminarium: 7
ćwiczenia kliniczne: 53
wykłady e-learning: 5
8 egzamin O Or
Chirurgia szczękowo-twarzowa
ćwiczenia kliniczne: 5
4 egzamin O Or
Choroby przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej
seminarium: 10
ćwiczenia kliniczne: 47
7 egzamin O Or
Ortodoncja
seminarium: 8
ćwiczenia kliniczne: 47
wykłady e-learning: 5
8 egzamin O Or
Protetyka stomatologiczna
seminarium: 5
ćwiczenia kliniczne: 70
wykłady e-learning: 5
11 egzamin O Or
Radiologia stomatologiczna
seminarium: 15
1 egzamin O Os
Stomatologia dziecięca
seminarium: 11
ćwiczenia kliniczne: 90
7 egzamin O Or
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
seminarium: 6
ćwiczenia kliniczne: 70
wykłady e-learning: 3
11 egzamin O Or
Stomatologia zintegrowana wieku dorosłego
ćwiczenia kliniczne: 65
4 zaliczenie na ocenę O Os