A A A
pl | en
2023/24 stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Nauk o Zdrowiu

Zdrowie Publiczne

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu
Nazwa kierunku: Zdrowie Publiczne
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki o zdrowiu

Program

Klasyfikacja ISCED: 0988
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Studia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Zdrowie publiczne trwają sześć semestrów. Program studiów obejmuje wiedzę z różnych dyscyplin naukowych, w tym nauk medycznych, nauk o zdrowiu, zarządzania, ekonomii, prawa oraz nauk społecznych. Celem programu studiów  jest przygotowanie absolwenta do pracy na wykonawczych stanowiskach w programach ochrony zdrowia, promocji zdrowia, profilaktyki, a także na stanowiskach  samodzielnych w instytucjach systemu ochrony zdrowia, w tym inspekcji sanitarnej oraz jednostkach świadczących usługi zdrowotne.
Absolwent studiów uzyskuje tytuł licencjata.

Kierownik kierunku: dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ | iw.kowalska@uj.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich: dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ | christoph.sowada@uj.edu.pl

Obsługa w dziekanacie: mgr Ewa Kisielewska | ewa.kisielewska@uj.edu.pl | 12 634 33 97 w. 32

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

semestr 2 - student wybiera nie mniej niż 2 z 5 oferowanych przedmiotów fakultatywnych (aby uzyskać na I roku co najmniej 60 punktów ECTS) semestr 3 - student wybiera nie mniej niż 3 z 4 oferowanych przedmiotów fakultatywnych (aby uzyskać w 3 semestrze co najmniej 30 punktów ECTS) semestr 4 - student wybiera nie mniej niż 2 z 4 oferowanych przedmiotów fakultatywnych (aby uzyskać w 4 semestrze co najmniej 30 punktów ECTS) semestr 5 - student wybiera nie mniej niż 3 z 4 oferowanych przedmiotów fakultatywnych (aby uzyskać w 5 semestrze co najmniej 30 punktów ECTS) semestr 6 - student wybiera nie mniej niż 3 z 5 oferowanych przedmiotów fakultatywnych (aby uzyskać w 6 semestrze co najmniej 30 punktów ECTS) semestr 5 - student zobowiązany jest wybrać jedno z oferowanych seminariów dyplomowych semestr 6 - student kontynuuje wybrane w 5 semestrze seminarium dyplomowe

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wstęp do ochrony zdrowia
wykład: 3
ćwiczenia: 14
wykłady e-learning: 42
ćwiczenia e-learning: 16
6 egzamin O Os
Biologia człowieka
wykład: 27
ćwiczenia: 30
wykłady e-learning: 3
5 egzamin O Os
Środowiskowe uwarunkowania zdrowia
ćwiczenia: 40
wykłady e-learning: 20
5 egzamin O Os
Farmakologia
ćwiczenia: 25
wykłady e-learning: 30
4 egzamin O Os
Psychologiczne uwarunkowania zachowań ludzi
ćwiczenia: 30
ćwiczenia e-learning: 15
3 zaliczenie na ocenę O Os
System informacyjny opieki zdrowotnej
ćwiczenia komputerowe: 45
3 zaliczenie na ocenę O Os
Język angielski
lektorat: 10
lektorat e-learning: 20
- - O Os
Matematyka
ćwiczenia: 15
1 zaliczenie na ocenę O Os
Sztuka prezentacji
ćwiczenia: 15
1 zaliczenie na ocenę O Os
Wychowanie fizyczne
ćwiczenia (WF): 30
- - O Os
BHK
szkolenie BHK: 4
- zaliczenie O Or

w semestrze 2 student wybiera nie mniej niż 2 z 5 oferowanych przedmiotów fakultatywnych (aby uzyskać na I roku co najmniej 60 punktów ECTS)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy ekonomii i finansów
wykład: 14
ćwiczenia: 56
ćwiczenia komputerowe: 4
wykłady e-learning: 16
6 egzamin O Os
Polityka społeczna
ćwiczenia: 30
wykłady e-learning: 30
3 egzamin O Os
Patologia
ćwiczenia: 30
wykłady e-learning: 15
2 egzamin O Os
Podstawy żywienia człowieka
wykład: 15
ćwiczenia: 30
wykłady e-learning: 15
3 zaliczenie na ocenę O Os
Wprowadzenie do zarządzania organizacjami i podstawowe techniki zarządcze
ćwiczenia: 30
wykłady e-learning: 20
ćwiczenia e-learning: 15
4 zaliczenie na ocenę O Os
Język angielski
lektorat: 10
lektorat e-learning: 20
4 zaliczenie O Os
Historia i rozwój zdrowia publicznego
ćwiczenia: 20
1 zaliczenie na ocenę O Os
Wychowanie fizyczne
ćwiczenia (WF): 30
- zaliczenie O Os
Praktyka - Podstawy funkcjonowania instytucji ochrony zdrowia
praktyka: 80
3 zaliczenie O Os
Grupa przedmioty do wyboru
O(G) Os

w semestrze 3 student wybiera nie mniej niż 3 z 4 oferowanych przedmiotów fakultatywnych (aby uzyskać w 3 semestrze co najmniej 30 punktów ECTS)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Organizacja ochrony zdrowia
ćwiczenia: 25
wykłady e-learning: 45
ćwiczenia e-learning: 20
5 egzamin O Os
Podstawy prawa w obszarze zdrowia
wykład: 30
ćwiczenia: 30
4 egzamin O Os
Choroby o znaczeniu społecznym
ćwiczenia: 60
wykłady e-learning: 15
ćwiczenia e-learning: 45
6 egzamin O Os
Podstawy socjologii i problemy społeczne
wykład: 30
ćwiczenia: 30
4 zaliczenie na ocenę O Os
Język angielski
lektorat: 10
lektorat e-learning: 20
- - O Os
Grupa przedmioty do wyboru
O(G) Os

w semestrze 4 student wybiera nie mniej niż 2 z 5 oferowanych przedmiotów fakultatywnych (aby uzyskać w 4 semestrze co najmniej 30 punktów ECTS)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy epidemiologii
wykład: 30
ćwiczenia: 75
5 egzamin O Os
Biostatystyka
wykład: 30
ćwiczenia komputerowe: 30
4 egzamin O Os
Prawo zdrowia publicznego
wykład: 30
ćwiczenia: 31
ćwiczenia e-learning: 4
3 egzamin O Os
Informacja naukowa
ćwiczenia komputerowe: 20
wykłady e-learning: 15
3 zaliczenie na ocenę O Os
Język angielski
lektorat: 10
lektorat e-learning: 20
4 egzamin O Os
Metody badań społecznych
wykład: 15
ćwiczenia: 30
2 zaliczenie na ocenę O Os
Praktyka - Kompetencje z zakresu zdrowia publicznego w organizacji działającej w sektorze opieki zdrowotnej
praktyka: 150
5 zaliczenie O Os
Grupa przedmioty do wyboru
O(G) Os

w semestrze 5 student wybiera nie mniej niż 3 z 4 oferowanych przedmiotów fakultatywnych (aby uzyskać w 5 semestrze co najmniej 30 punktów ECTS) oraz zobowiązany jest wybrać jedno z oferowanych seminariów dyplomowych, które jest kontynuowane w semestrze 6

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Promocja zdrowia
wykład: 10
ćwiczenia: 60
wykłady e-learning: 20
5 egzamin O Os
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
ćwiczenia: 30
wykłady e-learning: 25
3 egzamin O Os
Wstęp do ekonomiki zdrowia
ćwiczenia komputerowe: 30
wykłady e-learning: 15
2 egzamin O Os
Informatyka medyczna
ćwiczenia komputerowe: 60
2 zaliczenie na ocenę O Os
Specialized English in Public Health
lektorat: 20
lektorat e-learning: 10
- - O Os
Grupa Seminarium dyplomowe
O(G) Or
Grupa przedmioty do wyboru
O(G) Os

w semestrze 6 student wybiera nie mniej niż 3 z 5 oferowanych przedmiotów fakultatywnych (aby uzyskać w 6 semestrze co najmniej 30 punktów ECTS) oraz kontynuuje wybrane w 5 semestrze seminarium dyplomowe

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Polityka zdrowotna
ćwiczenia: 20
wykłady e-learning: 30
ćwiczenia e-learning: 10
3 egzamin O Os
Specialized English in Public Health
lektorat: 20
lektorat e-learning: 10
4 egzamin O Os
Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej
wykłady e-learning: 30
ćwiczenia e-learning: 30
3 zaliczenie na ocenę O Os
Demografia
wykład: 15
ćwiczenia komputerowe: 30
2 zaliczenie na ocenę O Os
Bioetyka
wykład: 15
ćwiczenia: 15
2 zaliczenie na ocenę O Os
Ochrona własności intelektualnej
ćwiczenia: 10
1 zaliczenie na ocenę O Os
Grupa Seminarium dyplomowe
O(G) Os
Grupa przedmioty do wyboru
O(G) Os