A A A

Zaloguj się

pl | en

Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej
2023/24, podyplomowe, stacjonarne

Informacje podstawowe

Jednostka organizacyjna: Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum, Ośrodek ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM
Nazwa kierunku: Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej
Poziom: podyplomowe
Forma: stacjonarne
Język studiów: polski

Program

Klasyfikacja ISCED: 0413
Liczba semestrów: 2

 

Opis programu i efekty uczenia się

Studia podyplomowe Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej kierowane są do osób pełniących lub przygotowujących się do sprawowania funkcji kierowniczych w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi, zdrowiem środowiskowym, tj. szeroko rozumianych jednostkach opieki zdrowotnej oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w ochronie zdrowia.

Celem studiów podyplomowych jest nabycie przez uczestnika studiów nowoczesnej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie organizowania, koordynowania i monitorowania działalności podmiotów leczniczych.

Absolwent studiów będzie posiadał umiejętności i kompetencje do rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania strategii rozwojowej, sprawnego podejmowania decyzji i skutecznego kierowania zespołami pracowników.

Kierownik studiów: dr Paweł Lipowski (pawel.lipowski@uj.edu.pl)

Obsługa administracyjna: mgr Monika Duszka (monika.duszka@uj.edu.pl)

Wiecej informacji znajduje się na stronie Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Otoczenie zewnętrzne placówki medycznej
seminarium: 8
wykład: 18
4 zaliczenie na ocenę O Os
Podstawowe narzędzia i metody zarządzania w ochronie zdrowia
wykład: 32
seminarium: 14
8 zaliczenie na ocenę O Os
Zarządzanie zasobami w podmiotach leczniczych
seminarium: 17
wykład: 26
8 zaliczenie na ocenę O Os
Gospodarka finansowa w podmiotach leczniczych
seminarium: 14
wykład: 24
8 zaliczenie na ocenę O Os
Innowacyjność i zmiany w podmiotach leczniczych
wykład: 25
seminarium: 8
6 zaliczenie na ocenę O Os
Budowanie wizerunku i public relations w ochronie zdrowia
seminarium: 5
wykład: 16
4 zaliczenie na ocenę O Os
Seminarium dyplomowe
seminarium: 18
7 zaliczenie O Os