A A A
pl | en
2022/23 stacjonarne jednolite magisterskie Wydział Lekarski

Kierunek Lekarski

Studia na kierunku lekarskim to jednolite studia magisterskie trwają 12 semestrów. Program pierwszych trzech lat studiów obejmuje nauczanie z zakresu teoretycznych dyscyplin nauk medycznych. Studenci zapoznawani są z zasadami etyki oraz uczą się relacji i komunikacji z pacjentem, w kolejnych latach nauczanie obejmuje nauki kliniczne. W toku studiów realizowany jest również program licznych kursów fakultatywnych. Do zaliczenia poszczególnych lat studiów niezbędne jest również odbycie praktyk programowych. Absolwenci kierunku lekarskiego otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarz.

 

Kierownik kierunku - prof. dr hab. Przemko Kwinta | przemko.kwinta@uj.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich - prof. dr hab. Grzegorz Kopeć | g.kopec@uj.edu.pl

Obsługa w dziekanacie:

  • mgr Alicja Wawrzusiak (I-II) | alicja.wawrzusiak@uj.edu.pl | 12 370 43 29
  • mgr Zyta Widomska (III-IV) | zyta.widomska@uj.edu.pl | 12 370 43 29
  • mgr inż. Elżbieta Serafin (V) | elzbieta.serafin@uj.edu.pl | 12 370 43 19
  • lic. Kamila Wójtowicz (VI) | ka.wojtowicz@uj.edu.pl | 12 370 43 11

Wydział Lekarski UJ CM

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 7 przedmiotów (po 1 na roku I, II i IV oraz po 2 na roku III i V)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Anatomia z embriologią
ćwiczenia: 78
wykłady e-learning: 22
- - O Or
Biochemia z elementami chemii
ćwiczenia: 16
seminarium: 14
wykłady e-learning: 24
- - O Os
Etyka w medycynie
seminarium: 30
2 zaliczenie na ocenę O Or
Fizjologia
ćwiczenia: 27
seminarium: 10
wykłady e-learning: 54
- - O Or
Histologia z cytofizjologią
ćwiczenia: 64
wykłady e-learning: 44
11 egzamin O Or
Historia medycyny
seminarium: 11
wykłady e-learning: 14
2 egzamin O Or
Pierwsza pomoc
symulacje: 20
wykłady e-learning: 10
2 zaliczenie O Os
Wychowanie fizyczne
ćwiczenia (WF): 30
- - O Or
BHK
szkolenie BHK: 5
- zaliczenie O Or
GRUPA NAUKI HUMANISTYCZNE W MEDYCYNIE
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 7 przedmiotów (po 1 na roku I, II i IV oraz po 2 na roku III i V)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Anatomia z embriologią
ćwiczenia: 74
wykłady e-learning: 14
13 egzamin O Or
Biochemia z elementami chemii
ćwiczenia: 28
seminarium: 14
wykłady e-learning: 20
10 zaliczenie O Os
Fizjologia
ćwiczenia: 24
seminarium: 8
wykłady e-learning: 52
12 egzamin O Or
Genetyka z biologią molekularną
ćwiczenia: 3
seminarium: 9
wykłady e-learning: 18
2 zaliczenie na ocenę O Or
Pierwsza pomoc
symulacje: 20
wykłady e-learning: 10
2 zaliczenie O Os
Wychowanie fizyczne
ćwiczenia (WF): 30
- zaliczenie O Or
Opieka nad chorym - praktyka wakacyjna
praktyka zawodowa: 120
4 zaliczenie O Os
GRUPA NAUKI HUMANISTYCZNE W MEDYCYNIE
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 7 przedmiotów (po 1 na roku I, II i IV oraz po 2 na roku III i V)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biochemia z elementami chemii
ćwiczenia: 12
seminarium: 28
wykłady e-learning: 34
5 egzamin O Os
Biofizyka medyczna
ćwiczenia: 36
seminarium: 6
wykłady e-learning: 6
3 egzamin O Or
Higiena
ćwiczenia: 15
seminarium: 5
1 zaliczenie na ocenę O Or
Język angielski
lektorat: 15
wykłady e-learning: 15
lektorat e-learning: 15
- - O Os
Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych
symulacje: 39
2 zaliczenie O Os
Mikrobiologia z parazytologią i immunologia
ćwiczenia: 20
seminarium: 24
wykłady e-learning: 8
- - O Or
Patologia
ćwiczenia: 54
seminarium: 42
wykłady e-learning: 18
- - O Or
Pierwsza pomoc
seminarium: 8
symulacje: 20
wykłady e-learning: 2
2 zaliczenie na ocenę O Os
Psychologia lekarska
seminarium: 45
2 zaliczenie na ocenę O Or
Socjologia medycyny
seminarium: 30
2 zaliczenie na ocenę O Or
Telemedycyna z elementami symulacji medycznej
ćwiczenia: 30
2 zaliczenie na ocenę O Or
Wstęp do nauk klinicznych
ćwiczenia: 5
wykłady e-learning: 1
ćwiczenia e-learning: 27
- - O Or

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 7 przedmiotów (po 1 na roku I, II i IV oraz po 2 na roku III i V)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Diagnostyka laboratoryjna
ćwiczenia: 16
seminarium: 8
wykłady e-learning: 4
2 zaliczenie O Os
Farmakologia
seminarium: 30
wykłady e-learning: 20
4 zaliczenie O Os
Higiena
ćwiczenia: 15
seminarium: 5
1 zaliczenie na ocenę O Or
Język angielski
lektorat: 15
wykłady e-learning: 15
lektorat e-learning: 15
6 zaliczenie O Os
Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych
symulacje: 39
2 zaliczenie O Os
Mikrobiologia z parazytologią i immunologia
ćwiczenia: 10
seminarium: 14
wykłady e-learning: 4
6 egzamin O Or
Patologia
ćwiczenia: 62
seminarium: 34
wykłady e-learning: 11
14 egzamin O Or
Pierwsza pomoc
seminarium: 8
symulacje: 20
wykłady e-learning: 2
2 zaliczenie na ocenę O Os
Psychologia lekarska
seminarium: 45
2 zaliczenie na ocenę O Or
Socjologia medycyny
seminarium: 30
2 zaliczenie na ocenę O Or
Telemedycyna z elementami symulacji medycznej
ćwiczenia: 30
2 zaliczenie na ocenę O Or
Wstęp do nauk klinicznych
ćwiczenia: 33
3 zaliczenie na ocenę O Or
Podstawowa opieka zdrowotna - praktyka wakacyjna
praktyka zawodowa: 90
3 zaliczenie O Os
Pomoc doraźna - praktyka wakacyjna
praktyka zawodowa: 30
1 zaliczenie O Os
GRUPA NAUKOWE PODSTAWY MEDYCYNY
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 7 przedmiotów (po 1 na roku I, II i IV oraz po 2 na roku III i V)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chirurgia
ćwiczenia: 10
seminarium: 30
- - O Os
Choroby wewnętrzne
ćwiczenia: 60
wykłady e-learning: 10
- - O Os
Dermatologia i wenerologia
ćwiczenia: 20
seminarium: 28
wykłady e-learning: 10
3 egzamin O Or
Diagnostyka laboratoryjna
seminarium: 20
wykłady e-learning: 6
2 egzamin O Os
Farmakologia
ćwiczenia: 45
- - O Os
Ginekologia i położnictwo
ćwiczenia: 20
seminarium: 20
3 zaliczenie O Os
Język angielski
lektorat: 15
wykłady e-learning: 15
lektorat e-learning: 15
- - O Os
Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych
symulacje: 15
seminarium e-learning: 12
ćwiczenia e-learning: 3
2 zaliczenie O Os
Pediatria
ćwiczenia: 32
seminarium: 28
wykłady e-learning: 8
- - O Os
Radiologia i podstawy ultrasonografii
ćwiczenia: 14
seminarium: 37
wykłady e-learning: 16
4 egzamin O Or
ćwiczenia: 20
1 zaliczenie O Or
GRUPA NAUKI PRZEDKLINICZNE
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 7 przedmiotów (po 1 na roku I, II i IV oraz po 2 na roku III i V)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chirurgia
ćwiczenia: 40
seminarium: 30
symulacje: 10
wykłady e-learning: 6
7 zaliczenie O Os
Choroby wewnętrzne
ćwiczenia: 50
seminarium: 6
seminarium e-learning: 4
7 zaliczenie O Os
Dermatologia i wenerologia
ćwiczenia: 20
seminarium: 28
wykłady e-learning: 10
3 egzamin O Or
Epidemiologia
seminarium: 25
2 zaliczenie na ocenę O Or
Farmakologia
ćwiczenia: 45
8 egzamin O Os
Język angielski
lektorat: 15
wykłady e-learning: 15
lektorat e-learning: 15
6 egzamin O Os
Pediatria
ćwiczenia: 36
seminarium: 24
wykłady e-learning: 6
6 zaliczenie O Os
Psychiatria
ćwiczenia: 10
seminarium: 10
1 zaliczenie O Os
Radiologia i podstawy ultrasonografii
ćwiczenia: 14
seminarium: 37
wykłady e-learning: 16
4 egzamin O Or
ćwiczenia: 20
1 zaliczenie O Or
Choroby wewnętrzne - praktyka wakacyjna
praktyka zawodowa: 120
4 zaliczenie O Os
GRUPA NAUKI BEHAWIORALNE I SPOŁECZNE Z ELEMENTAMI PROFESJONALIZMU
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 7 przedmiotów (po 1 na roku I, II i IV oraz po 2 na roku III i V)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Anestezjologia i intensywna terapia
ćwiczenia: 13
seminarium: 15
3 zaliczenie O Os
Immunologia kliniczna
ćwiczenia: 6
seminarium: 6
wykłady e-learning: 6
1 egzamin O Or
Chirurgia
ćwiczenia: 50
seminarium: 20
symulacje: 10
wykłady e-learning: 8
5 zaliczenie O Os
Choroby wewnętrzne
ćwiczenia: 72
seminarium: 19
wykłady e-learning: 9
seminarium e-learning: 9
8 zaliczenie O Os
Evidence-based medicine
ćwiczenia: 6
seminarium: 30
2 egzamin O Or
Genetyka Kliniczna
ćwiczenia: 16
seminarium: 4
wykłady e-learning: 4
2 zaliczenie na ocenę O Or
Ginekologia i położnictwo
ćwiczenia: 10
seminarium: 10
wykłady e-learning: 20
3 zaliczenie O Os
Laryngologia
ćwiczenia: 15
seminarium: 25
wykłady e-learning: 10
3 egzamin O Or
Medycyna nuklearna
ćwiczenia: 8
wykłady e-learning: 4
1 zaliczenie na ocenę O Or
Medycyna pracy
ćwiczenia: 16
wykłady e-learning: 2
1 zaliczenie na ocenę O Os
Medycyna rodzinna
ćwiczenia: 10
seminarium: 22
wykłady e-learning: 18
3 zaliczenie O Os
Neurologia
ćwiczenia: 46
seminarium: 34
wykłady e-learning: 10
7 egzamin O Or
Okulistyka
ćwiczenia: 35
seminarium: 5
wykłady e-learning: 20
4 egzamin O Or
Pediatria
ćwiczenia: 26
seminarium: 24
wykłady e-learning: 8
4 zaliczenie O Os
Prawo medyczne i deontologia lekarska
seminarium: 21
wykłady e-learning: 4
2 zaliczenie na ocenę O Or
Propedeutyka stomatologii
seminarium: 15
1 zaliczenie na ocenę O Or
Psychoterapia
ćwiczenia: 14
seminarium: 6
1 zaliczenie na ocenę O Or
ćwiczenia: 30
1 zaliczenie O Or
Zdrowie publiczne
seminarium: 15
1 zaliczenie na ocenę O Or
FAKULTET NAUKI KLINICZNE LUB ELEMENTY PROFESJONALIZMU
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 7 przedmiotów (po 1 na roku I, II i IV oraz po 2 na roku III i V)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Anestezjologia i intensywna terapia
ćwiczenia: 13
seminarium: 15
3 zaliczenie O Os
Chirurgia
ćwiczenia: 50
seminarium: 20
symulacje: 10
wykłady e-learning: 8
5 zaliczenie O Os
Choroby wewnętrzne
ćwiczenia: 72
seminarium: 19
wykłady e-learning: 9
seminarium e-learning: 9
8 zaliczenie O Os
Evidence-based medicine
ćwiczenia: 6
seminarium: 30
2 egzamin O Or
Genetyka Kliniczna
ćwiczenia: 16
seminarium: 4
wykłady e-learning: 4
2 zaliczenie na ocenę O Or
Ginekologia i położnictwo
ćwiczenia: 10
seminarium: 10
wykłady e-learning: 20
3 zaliczenie O Os
Immunologia kliniczna
ćwiczenia: 6
seminarium: 6
wykłady e-learning: 6
1 egzamin O Or
Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych
symulacje: 32
1 zaliczenie O Os
Laryngologia
ćwiczenia: 15
seminarium: 25
wykłady e-learning: 10
3 egzamin O Or
Medycyna nuklearna
ćwiczenia: 8
wykłady e-learning: 4
1 zaliczenie na ocenę O Or
Medycyna pracy
ćwiczenia: 16
wykłady e-learning: 2
1 zaliczenie na ocenę O Os
Medycyna rodzinna
ćwiczenia: 10
seminarium: 22
wykłady e-learning: 18
3 zaliczenie O Os
Neurologia
ćwiczenia: 46
seminarium: 34
wykłady e-learning: 10
7 egzamin O Or
Okulistyka
ćwiczenia: 35
seminarium: 5
wykłady e-learning: 20
4 egzamin O Or
Pediatria
ćwiczenia: 26
seminarium: 24
wykłady e-learning: 8
4 zaliczenie O Os
Prawo medyczne i deontologia lekarska
seminarium: 21
wykłady e-learning: 4
2 zaliczenie na ocenę O Or
Propedeutyka stomatologii
seminarium: 15
1 zaliczenie na ocenę O Or
Psychoterapia
ćwiczenia: 14
seminarium: 6
1 zaliczenie na ocenę O Or
ćwiczenia: 30
1 zaliczenie O Or
Zdrowie publiczne
seminarium: 15
1 zaliczenie na ocenę O Or
Chirurgia - praktyka wakacyjna
praktyka zawodowa: 60
2 zaliczenie O Os
Pediatria - praktyka wakacyjna
praktyka zawodowa: 60
2 zaliczenie O Os
FAKULTET NAUKI KLINICZNE LUB ELEMENTY PROFESJONALIZMU
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 7 przedmiotów (po 1 na roku I, II i IV oraz po 2 na roku III i V)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Anestezjologia i intensywna terapia
ćwiczenia: 19
seminarium: 16
2 egzamin O Os
Chirurgia
ćwiczenia: 40
seminarium: 25
symulacje: 10
wykłady e-learning: 6
5 zaliczenie O Os
Choroby wewnętrzne
ćwiczenia: 75
seminarium: 24
wykłady e-learning: 12
seminarium e-learning: 6
7 zaliczenie O Os
Choroby zakaźne
ćwiczenia: 29
seminarium: 21
wykłady e-learning: 20
4 egzamin O Or
Farmakologia kliniczna
seminarium: 12
1 zaliczenie na ocenę O Or
Geriatria i medycyna paliatywna
ćwiczenia: 33
seminarium: 17
3 egzamin O Or
Ginekologia i położnictwo
ćwiczenia: 25
seminarium: 25
wykłady e-learning: 30
4 zaliczenie O Os
Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych
symulacje: 22
seminarium e-learning: 22
1 zaliczenie na ocenę O Os
Medycyna ratunkowa
seminarium: 5
symulacje: 20
wykłady e-learning: 4
2 zaliczenie O Os
Medycyna sądowa
ćwiczenia: 25
seminarium: 25
3 egzamin O Or
Onkologia i hematologia
ćwiczenia: 37
seminarium: 13
wykłady e-learning: 6
3 zaliczenie na ocenę O Or
Ortopedia i traumatologia
ćwiczenia: 25
seminarium: 25
wykłady e-learning: 7
4 egzamin O Or
Pediatria
ćwiczenia: 37
seminarium: 23
symulacje: 18
wykłady e-learning: 14
6 zaliczenie O Os
Psychiatria
ćwiczenia: 55
seminarium: 20
5 zaliczenie O Os
Rehabilitacja
ćwiczenia: 13
seminarium: 2
wykłady e-learning: 2
1 zaliczenie na ocenę O Or
Warsztaty klinicznych umiejętności psychologicznych
ćwiczenia: 20
1 zaliczenie na ocenę O Or
FAKULTET NAUKI NIEZABIEGOWE
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 7 przedmiotów (po 1 na roku I, II i IV oraz po 2 na roku III i V)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Anestezjologia i intensywna terapia
ćwiczenia: 19
seminarium: 16
2 egzamin O Os
Chirurgia
ćwiczenia: 40
seminarium: 25
symulacje: 10
wykłady e-learning: 6
5 zaliczenie O Os
Choroby wewnętrzne
ćwiczenia: 75
seminarium: 24
wykłady e-learning: 12
seminarium e-learning: 6
7 zaliczenie O Os
Choroby zakaźne
ćwiczenia: 29
seminarium: 21
wykłady e-learning: 20
4 egzamin O Or
Farmakologia kliniczna
seminarium: 12
1 zaliczenie na ocenę O Or
Geriatria i medycyna paliatywna
ćwiczenia: 33
seminarium: 17
3 egzamin O Or
Ginekologia i położnictwo
ćwiczenia: 25
seminarium: 25
wykłady e-learning: 30
4 zaliczenie O Os
Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych
symulacje: 22
seminarium e-learning: 22
1 zaliczenie na ocenę O Os
Medycyna ratunkowa
seminarium: 5
symulacje: 20
wykłady e-learning: 4
2 zaliczenie O Os
Medycyna sądowa
ćwiczenia: 25
seminarium: 25
3 egzamin O Or
Onkologia i hematologia
ćwiczenia: 37
seminarium: 13
wykłady e-learning: 6
3 zaliczenie na ocenę O Or
Ortopedia i traumatologia
ćwiczenia: 25
seminarium: 25
wykłady e-learning: 7
4 egzamin O Or
Pediatria
ćwiczenia: 37
seminarium: 23
symulacje: 18
wykłady e-learning: 14
6 zaliczenie O Os
Psychiatria
ćwiczenia: 55
seminarium: 20
5 zaliczenie O Os
Rehabilitacja
ćwiczenia: 13
seminarium: 2
wykłady e-learning: 2
1 zaliczenie na ocenę O Or
Warsztaty klinicznych umiejętności psychologicznych
ćwiczenia: 20
1 zaliczenie na ocenę O Or
Anestezjologia i intensywna terapia - praktyka wakacyjna
praktyka zawodowa: 60
2 zaliczenie O Os
Ginekologia i położnictwo - praktyka wakacyjna
praktyka zawodowa: 60
2 zaliczenie O Os
NAUKI KLINICZNE ZABIEGOWE
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 7 przedmiotów (po 1 na roku I, II i IV oraz po 2 na roku III i V)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Repetytorium nauk klinicznych
seminarium: 5
seminarium e-learning: 45
- - O Os
Chirurgia
ćwiczenia kliniczne: 120
8 egzamin O Os
Choroby wewnętrzne
ćwiczenia kliniczne: 240
16 egzamin O Os
Ginekologia i położnictwo
ćwiczenia: 54
symulacje: 6
4 egzamin O Os
Pediatria
ćwiczenia kliniczne: 114
symulacje: 6
8 egzamin O Os
Psychiatria
ćwiczenia kliniczne: 60
4 egzamin O Os
Medycyna ratunkowa
ćwiczenia kliniczne: 54
symulacje: 6
4 egzamin O Os
Medycyna rodzinna
ćwiczenia kliniczne: 60
4 egzamin O Os
ćwiczenia kliniczne: 180
12 zaliczenie O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 7 przedmiotów (po 1 na roku I, II i IV oraz po 2 na roku III i V)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Repetytorium nauk klinicznych
seminarium: 5
seminarium e-learning: 45
5 zaliczenie O Os
Chirurgia
ćwiczenia kliniczne: 120
8 egzamin O Os
Choroby wewnętrzne
ćwiczenia kliniczne: 240
16 egzamin O Os
Ginekologia i położnictwo
ćwiczenia: 54
symulacje: 6
4 egzamin O Os
Pediatria
ćwiczenia kliniczne: 114
symulacje: 6
8 egzamin O Os
Psychiatria
ćwiczenia kliniczne: 60
4 egzamin O Os
Medycyna ratunkowa
ćwiczenia kliniczne: 54
symulacje: 6
4 egzamin O Os
Medycyna rodzinna
ćwiczenia kliniczne: 60
4 egzamin O Os
ćwiczenia kliniczne: 180
12 zaliczenie O Os