A A A
pl | en
2022/23 stacjonarne drugiego stopnia Wydział Farmaceutyczny

Kosmetologia

Kształcenie na kierunku kosmetologia zapewnia studentom wiedzę ogólną w zakresie przyjętej dziedziny nauk, a także zaawansowaną wiedzę o kosmetykach i substancjach używanych do wytwarzania kosmetyków, technologii produktów kosmetycznych, ich metabolizmie i skutkach działania, ich prawidłowym stosowaniu. Absolwent wykazuje znajomość metod i technik oceny jakości surowców i preparatów kosmetycznych oraz leczniczych. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do planowania i wykonywania zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem; z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań; odczytania składu kosmetyku i ustalenia jego zastosowania; ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo i w zakresie zleconych zabiegów. Absolwent kierunku kosmetologia posiada umiejętność współdziałania w procesie rejestracji kosmetyków, współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne, kierowania zespołami kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych.

 

Kierownik kierunku: prof. dr hab. Elżbieta Pękala | elzbieta.pekala@uj.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich i dydaktycznych: dr hab. Agnieszka Skowron, prof.UJ | agnieszka.skowron@uj.edu.pl

Obsługa w dziekanacie: mgr Ilona Stępień | ilona.stepien@uj.edu.pl | 12 6205-411

Szczegółowe dane kontaktowe do Dziekanatu dostępne są na stronie Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Student zobowiązany jest zrealizować 2 fakultety na każdym roku studiów

Student w trakcie studiów zobowiązany jest zrealizować 1 przedmiot w języku angielskim

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizykochemiczne metody badań kosmetyków
wykład: 7
ćwiczenia: 18
3 zaliczenie na ocenę O Os
Przemysłowa technologia kosmetyków
ćwiczenia: 25
seminarium: 5
wykłady e-learning: 15
6 egzamin O Os
Elementy bakteriologii, mikologii i parazytologii
wykład: 10
ćwiczenia: 20
3 zaliczenie na ocenę O Os
Fizjologia i patofizjologia skóry
wykład: 10
seminarium: 10
2 zaliczenie na ocenę O Os
BHK
szkolenie BHK: 6
- zaliczenie O Os
Chemia surowców kosmetycznych
wykład: 10
ćwiczenia: 36
- - O Os
Kosmetologia lecznicza
wykład: 3
ćwiczenia: 27
seminarium: 21
- - O Or
Grupa A:
O(G) Os
Grupa B:
O(G) Os
Grupa: fakultety semestr 1
O(G) Os

Student zobowiązany jest zrealizować 2 fakultety na każdym roku studiów

Student w trakcie studiów zobowiązany jest zrealizować 1 przedmiot w języku angielskim

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia surowców kosmetycznych
seminarium: 14
6 egzamin O Os
Kosmetologia lecznicza
wykład: 3
ćwiczenia: 27
seminarium: 23
9 egzamin O Or
Substancje lecznicze w kosmetologii
wykład: 20
ćwiczenia: 20
seminarium: 10
4 zaliczenie na ocenę O Os
Biotechnologia w kosmetologii
wykład: 10
ćwiczenia: 20
3 zaliczenie na ocenę O Os
Alergologia dla kosmetologów
wykład: 12
ćwiczenia: 10
seminarium: 8
4 egzamin O Os
Rehabilitacja dla kosmetologów
wykład: 15
ćwiczenia: 20
4 egzamin O Os
Fitokosmetyki z elementami aromaterapii
wykład: 15
ćwiczenia: 4
seminarium: 6
3 zaliczenie na ocenę O Os
Zjawiska fizyczne w kosmetologii
seminarium: 15
2 zaliczenie na ocenę O Os
Grupa C:
O(G) Os
Grupa: fakultety semestr 2
O(G) Os

Student zobowiązany jest zrealizować 2 fakultety na każdym roku studiów

Student w trakcie studiów zobowiązany jest zrealizować 1 przedmiot w języku angielskim

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język angielski
lektorat: 30
- - O Os
Podstawy chirurgii pourazowej i plastycznej
wykład: 20
ćwiczenia: 10
seminarium: 15
5 egzamin O Os
Sensoryka i środki zapachowe
ćwiczenia: 20
seminarium: 15
4 egzamin O Os
Endokrynologia
wykład: 12
ćwiczenia: 10
seminarium: 8
4 egzamin O Os
Toksykologia dla kosmetologów
wykład: 10
ćwiczenia: 15
seminarium: 10
5 egzamin O Os
Grupa D:
O(G) Os
Grupa E:
O(G) Os
Grupa: fakultety semestr 3
O(G) Os

Student zobowiązany jest zrealizować 2 fakultety na każdym roku studiów

Student w trakcie studiów zobowiązany jest zrealizować 1 przedmiot w języku angielskim

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Receptura preparatów kosmetycznych
wykład: 10
ćwiczenia: 32
6 egzamin O Os
Elementy onkologii dermatologicznej dla kosmetologów
wykład: 6
ćwiczenia: 4
seminarium: 20
4 egzamin O Os
Język angielski
lektorat: 30
5 egzamin O Os
Ćwiczenia specjalistyczne związane z pracą dyplomową
O(G) Os
Grupa F:
O(G) Os
Grupa G:
O(G) Os
Grupa: fakultety semestr 4
O(G) Os