A A A pl | en
Wydział Nauk o Zdrowiu

ZDROWIE PUBLICZNE

Program studiów obejmuje wiedzę z różnych dyscyplin naukowych, w tym nauk o zdrowiu, nauk biologicznych i medycznych, z wiedzą z dziedziny zarządzania, ekonomii, prawa, nauk o polityce i administracji oraz psychologii.  Celem programu studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy na samodzielnych stanowiskach w programach ochrony zdrowia, promocji zdrowia, profilaktyki, a także na stanowiskach kierowniczych w instytucjach systemu ochrony zdrowia, w tym inspekcji sanitarnej oraz jednostkach świadczących usługi zdrowotne. Program studiów realizowany jest w części także przez studentów uczestniczących w europejskim programie Europubhealth plus w ramach konsorcjum ośmiu europejskich uczelni: EHESP School of Public Health, Francja, University ofSheffield’s School of Health and Related Research, Wielka Brytania, University of Granada – Andalusian School of Public Health, Hiszpania, University of Rennes 1, Francja, Maastricht University, Holandia, University College School of Public Health, Dublin, Irlandia, University of Liège, Belgia oraz Uniwersytet Jagielloński. 

Absolwent  studiów uzyskuje tytuł magistra.  

 

Kierownik kierunku: dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ | iw.kowalska@uj.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich: dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ | christoph.sowada@uj.edu.pl

Obsługa w dziekanacie: mgr Ewelina Bułat | ewelina.bulat@uj.edu.pl tel. 12 634 33 97 w. 47

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Polityka zdrowia publicznego
ćwiczenia: 20
wykład: 6
ćwiczenia e-learning: 10
wykłady e-learning: 24
4,0 egzamin pisemny O Os
Promocja zdrowia i programy zdrowotne
ćwiczenia komputerowe: 30
wykład: 10
wykłady e-learning: 5
3,0 egzamin pisemny O Os
Prawo w zdrowiu publicznym
wykład: 30
ćwiczenia: 41
ćwiczenia e-learning: 4
4,0 zaliczenie na ocenę O Os
Ekonomia
wykłady e-learning: 24
ćwiczenia: 26
ćwiczenia komputerowe: 4
4,0 zaliczenie na ocenę O Os
Adresowana polityka społeczna
ćwiczenia: 15
wykłady e-learning: 15
2,0 egzamin pisemny O Os
Psychologia zdrowia i jakość życia
ćwiczenia: 26
wykłady e-learning: 14
2,0 zaliczenie na ocenę O Os
Research methods
wykład: 30
2,0 egzamin pisemny O Os
Specialized English in Public Health
ćwiczenia: 15
ćwiczenia e-learning: 15
- - O Os
Ochrona własności intelektualnej
ćwiczenia: 8
ćwiczenia e-learning: 2
1,0 zaliczenie na ocenę O Os
Żywienie człowieka
wykład: 4
ćwiczenia: 30
wykłady e-learning: 11
3,0 egzamin pisemny O Os
Epidemiologia
wykład: 30
ćwiczenia: 30
- - O Os
BHK
szkolenie BHK: 4
- zaliczenie O Os
 • O - obowiązkowy
 • O(G) - obowiązkowy (grupa)
 • F - fakultatywny
 • Or - obowiązkowy do zaliczenia roku
 • Os - obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ekonomika ochrony zdrowia
ćwiczenia: 30
wykłady e-learning: 30
3,0 egzamin pisemny O Os
Epidemiologia
ćwiczenia komputerowe: 30
5,0 egzamin pisemny O Os
Socjologia medycyny w zdrowiu publicznym
wykład: 15
ćwiczenia: 15
2,0 egzamin pisemny O Os
Zabezpieczenie wobec ryzyka choroby
ćwiczenia: 30
wykłady e-learning: 15
2,0 egzamin pisemny O Os
Zdrowie środowiskowe
ćwiczenia: 30
wykłady e-learning: 30
3,0 egzamin pisemny O Os
Biostatystyka
ćwiczenia komputerowe: 30
wykład: 15
3,0 zaliczenie na ocenę O Os
System zdrowotny i jego europejska interpretacja
wykłady e-learning: 10
ćwiczenia: 23
ćwiczenia e-learning: 22
3,0 zaliczenie na ocenę O Os
Zarządzanie zasobami ludzkimi
ćwiczenia: 14
ćwiczenia e-learning: 16
wykłady e-learning: 15
3,0 zaliczenie na ocenę O Os
Specialized English in Public Health
ćwiczenia: 15
ćwiczenia e-learning: 15
4,0 zaliczenie na ocenę O Os
Systemy informatyczne
ćwiczenia komputerowe: 40
2,0 zaliczenie na ocenę O Os
Praktyka
praktyka: 150
5,0 zaliczenie O Os
 • O - obowiązkowy
 • O(G) - obowiązkowy (grupa)
 • F - fakultatywny
 • Or - obowiązkowy do zaliczenia roku
 • Os - obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Student zobowiązany jest wybrać jedną z oferowanych ścieżek (liczba godzin/ECTS dla ścieżek wynosi odpowiednio:  Governance of health system in transition – 226/29, Programy zdrowotne - 280/21,  Zarządzanie w ochronie zdrowia – 270/21). 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza
ćwiczenia komputerowe: 9
wykład: 15
ćwiczenia: 36
wykłady e-learning: 15
6,0 zaliczenie na ocenę O Os
Planowanie i zarządzanie strategiczne
ćwiczenia: 8
ćwiczenia e-learning: 22
wykłady e-learning: 22
wykład: 8
5,0 egzamin pisemny O Os
Grupa Seminarium dyplomowe
O Os
Governance of health system in transition
Programy zdrowotne
Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • O - obowiązkowy
 • O(G) - obowiązkowy (grupa)
 • F - fakultatywny
 • Or - obowiązkowy do zaliczenia roku
 • Os - obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów

Student zobowiązany jest kontynuować wybraną w trzecim semestrze ścieżkę i seminarium magisterskie.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Nadzór w zdrowiu publicznym
ćwiczenia: 30
wykłady e-learning: 15
4,0 zaliczenie na ocenę O Os
Etyka zdrowia publicznego
ćwiczenia: 20
2,0 zaliczenie na ocenę O Os
Grupa Seminarium dyplomowe
O Os
Ocena technologii medycznych i gospodarka lekami
ćwiczenia komputerowe: 5
ćwiczenia: 15
wykłady e-learning: 25
4,0 zaliczenie na ocenę O Os
Programy zdrowotne
Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • O - obowiązkowy
 • O(G) - obowiązkowy (grupa)
 • F - fakultatywny
 • Or - obowiązkowy do zaliczenia roku
 • Os - obowiązkowy do zaliczenia w toku studiów