A A A

Zaloguj się

pl | en

Kierunek Lekarsko-Dentystyczny
2019/20, jednolite magisterskie, stacjonarne

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Lekarski
Nazwa kierunku: Kierunek Lekarsko-Dentystyczny
Poziom: jednolite magisterskie
Profil: ogólnoakademicki
Forma: stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki medyczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0912
Liczba semestrów: 10
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: lekarz dentysta

Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym to jednolite studia magisterskie, które trwają 10 semestrów. Program pierwszych trzech lat studiów obejmuje nauczanie z zakresu teoretycznych dyscyplin nauk medycznych. Studenci zapoznawani są z zasadami etyki oraz uczą się relacji i komunikacji z pacjentem. W ramach stomatologii odbywają się zajęcia przedkliniczne, stanowiące przygotowanie studenta do pracy z pacjentem. W kolejnych latach nauczanie obejmuje nauki kliniczne. W toku studiów realizowany jest również program licznych kursów fakultatywnych, np. z zakresu cytobiologii medycznej oraz dyscyplin klinicznych poszerzających obowiązujący zakres wiedzy z przedmiotów kierunkowych. Do zaliczenia poszczególnych lat studiów niezbędne jest odbycie praktyk programowych w zakresie asysty lekarzowi dentyście oraz w zakresie praktyki w gabinecie stomatologicznym. Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarz dentysta.

 

Kierownik kierunku: prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk | jolanta.pytko-polonczyk@uj.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich: prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk | jolanta.pytko-polonczyk@uj.edu.pl

Obsługa w dziekanacie:

  • mgr inż. Bogumiła Rzepka (II-V) | bogumila.rzepka@uj.edu.pl | 12 370 43 14
  • Katarzyna Dziewońska-Radoń (I) | katarzyna.dziewonska-radon@uj.edu.pl | 12 370 43 14

Wydział Lekarski UJ CM

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 4 przedmioty (1 na roku I, 1 na II, 1 na III oraz 1 na roku IV). W sumie student musi uzyskać 8 punktów ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Anatomia z embriologią i podstawy genetyki
ćwiczenia: 75
e-learning: 33
- - O Os
Filozofia
seminarium: 15
1 zaliczenie O Os
Histologia z cytofizjologią
ćwiczenia: 20
e-learning: 20
- - O Os
Historia medycyny i stomatologii
seminarium: 11
e-learning: 14
2 egzamin O Os
Informatyka i statystyka medyczna
ćwiczenia: 20
1 zaliczenie O Os
Język angielski
ćwiczenia: 30
- - O Os
Propedeutyka medycyny i stomatologii
ćwiczenia: 12
seminarium: 4
e-learning: 14
3 zaliczenie na ocenę O Os
Wychowanie fizyczne
ćwiczenia (WF): 30
- - O Os
BHK
szkolenie BHK: 5
- zaliczenie O Os
GRUPA NAUKI BEHAWIORALNE / HUMANISTYCZNE
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 4 przedmioty (1 na roku I, 1 na II, 1 na III oraz 1 na roku IV). W sumie student musi uzyskać 8 punktów ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Anatomia z embriologią i podstawy genetyki
ćwiczenia: 74
e-learning: 32
22 egzamin O Os
Higiena
ćwiczenia: 26
2 zaliczenie na ocenę O Os
Histologia z cytofizjologią
ćwiczenia: 32
e-learning: 30
12 egzamin O Os
Język angielski
ćwiczenia: 30
3 zaliczenie O Os
Materiałoznawstwo i sprzęt stomatologiczny
e-learning: 10
symulacje: 20
3 zaliczenie O Os
Pierwsza pomoc medyczna i elementy pielęgniarstwa
e-learning: 10
symulacje: 20
2 zaliczenie na ocenę O Os
Profilaktyka stomatologiczna
seminarium: 12
e-learning: 5
symulacje: 28
3 zaliczenie na ocenę O Os
Wychowanie fizyczne
ćwiczenia (WF): 30
- zaliczenie O Os
Lekarska praktyka w szpitalnym oddziale chirurgii ogólnej, szczękowo-twarzowej lub interny
praktyka zawodowa: 60
2 zaliczenie O Os
Praktyka w zakresie organizacji ochrony zdrowia - praktyka wakacyjna
praktyka zawodowa: 60
2 zaliczenie O Os
GRUPA NAUKI BEHAWIORALNE / HUMANISTYCZNE
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 4 przedmioty (1 na roku I, 1 na II, 1 na III oraz 1 na roku IV). W sumie student musi uzyskać 8 punktów ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Biochemia z elementami chemii
ćwiczenia: 18
seminarium: 23
e-learning: 24
- - O Os
Biofizyka medyczna
ćwiczenia: 36
seminarium: 12
3 egzamin O Os
Epidemiologia i medycyna środowiskowa
ćwiczenia: 30
2 zaliczenie na ocenę O Os
Fizjologia człowieka
ćwiczenia: 26
e-learning: 54
- - O Os
Język angielski
ćwiczenia: 30
- - O Os
Materiałoznawstwo i sprzęt stomatologiczny
seminarium: 20
e-learning: 10
3 egzamin O Os
Propedeutyka stomatologii zintegrowanej
seminarium: 14
e-learning: 8
symulacje: 56
- - O Os
Psychologia lekarska
ćwiczenia: 45
3 zaliczenie na ocenę O Os
Socjologia medycyny w stomatologii
ćwiczenia: 20
1 zaliczenie na ocenę O Os
GRUPA NAUKOWE PODSTAWY MEDYCYNY
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 4 przedmioty (1 na roku I, 1 na II, 1 na III oraz 1 na roku IV). W sumie student musi uzyskać 8 punktów ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Biochemia z elementami chemii
ćwiczenia: 18
seminarium: 23
e-learning: 24
9 egzamin O Os
Fizjologia człowieka
ćwiczenia: 26
e-learning: 54
12 egzamin O Os
Fizjologia narządu żucia
ćwiczenia: 24
seminarium: 8
e-learning: 6
3 egzamin O Os
Immunologia
ćwiczenia: 15
seminarium: 6
e-learning: 4
2 zaliczenie na ocenę O Os
Język angielski
ćwiczenia: 30
3 zaliczenie O Os
Propedeutyka stomatologii zintegrowanej
seminarium: 14
e-learning: 8
symulacje: 55
13 zaliczenie O Os
Radiologia ogólna
ćwiczenia: 7
e-learning: 8
1 zaliczenie na ocenę O Os
Praktyka w zakresie asysty lekarzowi dentyście - praktyka wakacyjna
praktyka zawodowa: 120
4 zaliczenie O Os
GRUPA NAUKOWE PODSTAWY MEDYCYNY
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 4 przedmioty (1 na roku I, 1 na II, 1 na III oraz 1 na roku IV). W sumie student musi uzyskać 8 punktów ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Anestezjologia i reanimacja
e-learning: 10
symulacje: 20
2 zaliczenie na ocenę O Os
Bioetyka
seminarium: 10
1 zaliczenie na ocenę O Os
Chirurgia ogólna z onkologią
e-learning: 12
ćwiczenia kliniczne: 44
3 egzamin O Os
Choroby wewnętrzne z fizjoterapią i rehabilitacją
e-learning: 15
ćwiczenia kliniczne: 61
- - O Os
Farmakologia z elementami farmakologii klinicznej
ćwiczenia: 27
seminarium: 6
e-learning: 18
- - O Os
Fizjologia ciąży
e-learning: 5
ćwiczenia kliniczne: 10
1 zaliczenie na ocenę O Os
Język angielski
ćwiczenia: 30
- - O Os
Mikrobiologia i mikrobiologia jamy ustnej z mykologią
ćwiczenia: 36
seminarium: 9
3 egzamin O Os
Patologia
ćwiczenia: 58
e-learning: 15
- - O Os
Propedeutyka stomatologii zintegrowanej
seminarium: 5
e-learning: 10
symulacje: 50
6 egzamin O Os
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
seminarium: 10
ćwiczenia kliniczne: 55
- - O Os
GRUPA NAUKI PRZEDKLINICZNE
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 4 przedmioty (1 na roku I, 1 na II, 1 na III oraz 1 na roku IV). W sumie student musi uzyskać 8 punktów ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Biochemia jamy ustnej
ćwiczenia: 12
seminarium: 6
e-learning: 12
2 zaliczenie na ocenę O Os
Choroby wewnętrzne z fizjoterapią i rehabilitacją
e-learning: 14
ćwiczenia kliniczne: 60
6 egzamin O Os
Farmakologia z elementami farmakologii klinicznej
ćwiczenia: 27
seminarium: 6
e-learning: 18
6 egzamin O Os
Informatyka i statystyka medyczna
ćwiczenia: 25
1 zaliczenie na ocenę O Os
Język angielski
ćwiczenia: 30
3 zaliczenie O Os
Patologia
ćwiczenia: 57
e-learning: 15
9 egzamin O Os
Prawo medyczne i deontologia lekarska
e-learning: 10
1 zaliczenie na ocenę O Os
Propedeutyka chirurgii stomatologicznej
e-learning: 10
symulacje: 40
3 zaliczenie na ocenę O Os
Radiologia stomatologiczna
seminarium: 38
e-learning: 4
ćwiczenia kliniczne: 8
3 egzamin O Os
Ratownictwo medyczne
seminarium: 2
e-learning: 7
symulacje: 6
1 zaliczenie na ocenę O Os
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
seminarium: 10
ćwiczenia kliniczne: 55
9 zaliczenie O Os
Zdrowie publiczne
seminarium: 12
1 zaliczenie na ocenę O Os
Praktyka lekarsko-dentystyczna w gabinecie stomatologicznym - praktyka wakacyjna
praktyka zawodowa: 120
4 zaliczenie O Os
GRUPA NAUKI PRZEDKLINICZNE
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 4 przedmioty (1 na roku I, 1 na II, 1 na III oraz 1 na roku IV). W sumie student musi uzyskać 8 punktów ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Chirurgia stomatologiczna
ćwiczenia: 52
seminarium: 5
e-learning: 3
- - O Os
Choroby przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej
seminarium: 11
ćwiczenia kliniczne: 62
- - O Os
Język angielski
ćwiczenia: 30
2 egzamin O Os
Medycyna katastrof i medycyna ratunkowa
seminarium: 10
e-learning: 10
symulacje: 10
2 zaliczenie na ocenę O Os
Medycyna sądowa
seminarium: 5
e-learning: 10
1 zaliczenie na ocenę O Os
Ortodoncja
seminarium: 12
e-learning: 6
ćwiczenia kliniczne: 60
5 zaliczenie O Os
Pediatria
seminarium: 6
e-learning: 14
ćwiczenia kliniczne: 40
3 egzamin O Os
Podstawy psychiatrii
ćwiczenia: 10
seminarium: 5
1 zaliczenie na ocenę O Os
Protetyka stomatologiczna
seminarium: 12
e-learning: 5
ćwiczenia kliniczne: 70
- - O Os
Stomatologia dziecięca
seminarium: 12
ćwiczenia kliniczne: 104
4 zaliczenie O Os
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
seminarium: 8
e-learning: 3
ćwiczenia kliniczne: 62
- - O Os
GRUPA NAUKI KLINICZNE KIERUNKOWE (ZABIEGOWE)
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 4 przedmioty (1 na roku I, 1 na II, 1 na III oraz 1 na roku IV). W sumie student musi uzyskać 8 punktów ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Chirurgia stomatologiczna
ćwiczenia: 52
seminarium: 5
e-learning: 3
6 zaliczenie O Os
Chirurgia szczękowo-twarzowa
e-learning: 12
ćwiczenia kliniczne: 55
3 zaliczenie O Os
Choroby narządów zmysłów z elementami neurologii
seminarium: 20
e-learning: 10
ćwiczenia kliniczne: 50
3 egzamin O Os
Choroby przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej
seminarium: 10
ćwiczenia kliniczne: 62
8 zaliczenie O Os
Choroby zakaźne
seminarium: 10
e-learning: 10
ćwiczenia kliniczne: 10
2 egzamin O Os
Clinical and Experimental Dentistry
seminarium: 30
3 zaliczenie na ocenę O Os
Dermatologia z wenerologią i alergologia w stomatologii
e-learning: 14
ćwiczenia kliniczne: 26
2 egzamin O Os
Protetyka stomatologiczna
seminarium: 12
e-learning: 5
ćwiczenia kliniczne: 70
7 zaliczenie O Os
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
seminarium: 7
e-learning: 3
ćwiczenia kliniczne: 62
8 zaliczenie O Os
Praktyka lekarsko-dentystyczna w gabinecie stomatologicznym - praktyka wakacyjna
praktyka zawodowa: 120
4 zaliczenie O Os
GRUPA NAUKI KLINICZNE KIERUNKOWE (ZABIEGOWE)
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 4 przedmioty (1 na roku I, 1 na II, 1 na III oraz 1 na roku IV). W sumie student musi uzyskać 8 punktów ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Chirurgia stomatologiczna
seminarium: 8
e-learning: 5
ćwiczenia kliniczne: 58
- - O Os
Chirurgia szczękowo-twarzowa
ćwiczenia kliniczne: 55
- - O Os
Choroby przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej
seminarium: 13
ćwiczenia kliniczne: 48
- - O Os
Gerostomatologia
ćwiczenia kliniczne: 45
3 zaliczenie na ocenę O Os
Ortodoncja
seminarium: 9
e-learning: 5
ćwiczenia kliniczne: 48
- - O Os
Protetyka stomatologiczna
seminarium: 7
e-learning: 5
ćwiczenia kliniczne: 73
- - O Os
Stomatologia dziecięca
seminarium: 9
ćwiczenia kliniczne: 45
- - O Os
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
seminarium: 10
e-learning: 3
ćwiczenia kliniczne: 73
- - O Os
Stomatologia zintegrowana wieku rozwojowego
ćwiczenia kliniczne: 20
- - O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 4 przedmioty (1 na roku I, 1 na II, 1 na III oraz 1 na roku IV). W sumie student musi uzyskać 8 punktów ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Obligatoryjność Blok
Chirurgia stomatologiczna
seminarium: 7
e-learning: 5
ćwiczenia kliniczne: 57
8 egzamin O Os
Chirurgia szczękowo-twarzowa
ćwiczenia kliniczne: 5
4 egzamin O Os
Choroby przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej
seminarium: 12
ćwiczenia kliniczne: 47
7 egzamin O Os
Ortodoncja
seminarium: 9
e-learning: 5
ćwiczenia kliniczne: 47
8 egzamin O Os
Protetyka stomatologiczna
seminarium: 7
e-learning: 5
ćwiczenia kliniczne: 72
11 egzamin O Os
Stomatologia dziecięca
seminarium: 9
ćwiczenia kliniczne: 45
7 egzamin O Os
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
seminarium: 10
e-learning: 3
ćwiczenia kliniczne: 72
11 egzamin O Os
Stomatologia zintegrowana wieku dorosłego
ćwiczenia kliniczne: 70
4 zaliczenie na ocenę O Os
Stomatologia zintegrowana wieku rozwojowego
ćwiczenia kliniczne: 20
3 zaliczenie na ocenę O Os