A A A
pl | en
2019/20 stacjonarne jednolite magisterskie Wydział Lekarski

Kierunek Lekarski

Studia na kierunku lekarskim to jednolite studia magisterskie trwają 12 semestrów. Program pierwszych trzech lat studiów obejmuje nauczanie z zakresu teoretycznych dyscyplin nauk medycznych. Studenci zapoznawani są z zasadami etyki oraz uczą się relacji i komunikacji z pacjentem, w kolejnych latach nauczanie obejmuje nauki kliniczne. W toku studiów realizowany jest również program licznych kursów fakultatywnych. Do zaliczenia poszczególnych lat studiów niezbędne jest również odbycie praktyk programowych. Absolwenci kierunku lekarskiego otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarz.

 

Kierownik kierunku - prof. dr hab. Przemko Kwinta | przemko.kwinta@uj.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich - dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ | g.kopec@uj.edu.pl

Obsługa w dziekanacie:

  • mgr Alicja Wawrzusiak (I-II) | alicja.wawrzusiak@uj.edu.pl | 12 370 43 29
  • mgr Zyta Widomska (III-IV) | zyta.widomska@uj.edu.pl | 12 370 43 29
  • mgr inż. Elżbieta Serafin (V) | elzbieta.serafin@uj.edu.pl | 12 370 43 19
  • lic. Kamila Wójtowicz (VI) | ka.wojtowicz@uj.edu.pl | 12 370 43 11

Wydział Lekarski UJ CM

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 7 przedmiotów (po 1 na roku I, II i IV oraz po 2 na roku III i V)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Anatomia z embriologią
ćwiczenia: 100
seminarium: 10
e-learning: 22
- - O Os
Etyka w medycynie
seminarium: 30
2 zaliczenie na ocenę O Os
Fizjologia
ćwiczenia: 27
seminarium: 10
e-learning: 54
- - O Os
Histologia z cytofizjologią
ćwiczenia: 64
e-learning: 44
11 egzamin O Os
Historia medycyny
seminarium: 11
e-learning: 14
2 egzamin O Os
Pierwsza pomoc
e-learning: 10
symulacje: 20
2 zaliczenie O Os
Wychowanie fizyczne
ćwiczenia (WF): 30
- - O Os
BHK
szkolenie BHK: 5
- zaliczenie O Os
GRUPA NAUKI HUMANISTYCZNE W MEDYCYNIE
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 7 przedmiotów (po 1 na roku I, II i IV oraz po 2 na roku III i V)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Anatomia z embriologią
ćwiczenia: 40
seminarium: 2
e-learning: 14
13 egzamin O Os
Biochemia z elementami chemii
ćwiczenia: 44
seminarium: 28
e-learning: 44
10 zaliczenie O Os
Fizjologia
ćwiczenia: 24
seminarium: 8
e-learning: 52
12 egzamin O Os
Genetyka z biologią molekularną
ćwiczenia: 3
seminarium: 9
e-learning: 18
2 zaliczenie na ocenę O Os
Pierwsza pomoc
e-learning: 10
symulacje: 20
2 zaliczenie O Os
Wychowanie fizyczne
ćwiczenia (WF): 30
- zaliczenie O Os
Opieka nad chorym - praktyka wakacyjna
praktyka zawodowa: 120
4 zaliczenie O Os
GRUPA NAUKI HUMANISTYCZNE W MEDYCYNIE
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 7 przedmiotów (po 1 na roku I, II i IV oraz po 2 na roku III i V)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biochemia z elementami chemii
ćwiczenia: 12
seminarium: 28
e-learning: 34
6 egzamin O Os
Biofizyka medyczna
ćwiczenia: 36
seminarium: 6
e-learning: 6
3 egzamin O Os
Higiena
ćwiczenia: 15
seminarium: 5
1 zaliczenie na ocenę O Os
Język angielski
ćwiczenia: 45
- - O Os
Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych
symulacje: 39
2 zaliczenie O Os
Mikrobiologia z parazytologią i immunologia
ćwiczenia: 20
seminarium: 24
e-learning: 8
- - O Os
Patologia
ćwiczenia: 96
e-learning: 14
- - O Os
Pierwsza pomoc
seminarium: 8
e-learning: 2
symulacje: 20
2 zaliczenie na ocenę O Os
Psychologia lekarska
seminarium: 45
2 zaliczenie na ocenę O Os
Socjologia medycyny
ćwiczenia: 30
2 zaliczenie na ocenę O Os
Telemedycyna z elementami symulacji medycznej
ćwiczenia: 30
2 zaliczenie na ocenę O Os
Wstęp do nauk klinicznych
ćwiczenia: 32
e-learning: 1
- - O Os
GRUPA NAUKOWE PODSTAWY MEDYCYNY
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 7 przedmiotów (po 1 na roku I, II i IV oraz po 2 na roku III i V)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Diagnostyka laboratoryjna
ćwiczenia: 24
seminarium: 12
e-learning: 4
2 zaliczenie O Os
Farmakologia
seminarium: 30
e-learning: 20
4 zaliczenie O Os
Higiena
ćwiczenia: 15
seminarium: 5
1 zaliczenie na ocenę O Os
Język angielski
ćwiczenia: 45
4 zaliczenie O Os
Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych
symulacje: 39
2 zaliczenie O Os
Mikrobiologia z parazytologią i immunologia
ćwiczenia: 10
seminarium: 14
e-learning: 4
6 egzamin O Os
Patologia
ćwiczenia: 88
e-learning: 23
15 egzamin O Os
Pierwsza pomoc
seminarium: 8
e-learning: 2
symulacje: 20
2 zaliczenie na ocenę O Os
Psychologia lekarska
seminarium: 45
2 zaliczenie na ocenę O Os
Socjologia medycyny
ćwiczenia: 30
2 zaliczenie na ocenę O Os
Telemedycyna z elementami symulacji medycznej
ćwiczenia: 30
2 zaliczenie na ocenę O Os
Wstęp do nauk klinicznych
ćwiczenia: 33
3 zaliczenie na ocenę O Os
Podstawowa opieka zdrowotna - praktyka wakacyjna
praktyka zawodowa: 90
3 zaliczenie O Os
Pomoc doraźna - praktyka wakacyjna
praktyka zawodowa: 30
1 zaliczenie O Os
GRUPA NAUKOWE PODSTAWY MEDYCYNY
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 7 przedmiotów (po 1 na roku I, II i IV oraz po 2 na roku III i V)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chirurgia
ćwiczenia: 10
seminarium: 30
- - O Os
Choroby wewnętrzne
ćwiczenia: 60
e-learning: 10
- - O Os
Dermatologia i wenerologia
ćwiczenia: 20
seminarium: 28
e-learning: 10
3 egzamin O Os
Diagnostyka laboratoryjna
seminarium: 20
e-learning: 6
2 egzamin O Os
Farmakologia
ćwiczenia: 45
- - O Os
Ginekologia i położnictwo
ćwiczenia: 20
seminarium: 20
3 zaliczenie O Os
Język angielski
ćwiczenia: 15
wykłady e-learning: 15
ćwiczenia e-learning: 15
- - O Os
Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych
symulacje: 15
seminarium e-learning: 12
ćwiczenia e-learning: 3
2 zaliczenie O Os
Pediatria
ćwiczenia: 32
seminarium: 28
e-learning: 8
- - O Os
Radiologia i podstawy ultrasonografii
ćwiczenia: 14
seminarium: 46
e-learning: 16
4 egzamin O Os
ćwiczenia: 20
1 zaliczenie O Or
GRUPA NAUKI PRZEDKLINICZNE
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 7 przedmiotów (po 1 na roku I, II i IV oraz po 2 na roku III i V)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chirurgia
ćwiczenia: 40
seminarium: 30
e-learning: 6
symulacje: 10
7 zaliczenie O Os
Choroby wewnętrzne
ćwiczenia: 50
seminarium: 10
7 zaliczenie O Os
Dermatologia i wenerologia
ćwiczenia: 20
seminarium: 28
e-learning: 10
3 egzamin O Os
Epidemiologia
seminarium: 25
2 zaliczenie na ocenę O Os
Farmakologia
ćwiczenia: 45
9 egzamin O Os
Język angielski
ćwiczenia: 15
wykłady e-learning: 15
ćwiczenia e-learning: 15
4 egzamin O Os
Pediatria
ćwiczenia: 36
seminarium: 24
e-learning: 8
7 zaliczenie O Os
Psychiatria
seminarium: 20
1 zaliczenie O Os
Radiologia i podstawy ultrasonografii
ćwiczenia: 14
seminarium: 46
e-learning: 16
4 egzamin O Os
ćwiczenia: 20
1 zaliczenie O Os
Choroby wewnętrzne - praktyka wakacyjna
praktyka zawodowa: 120
4 zaliczenie O Os
GRUPA NAUKI BEHAWIORALNE I SPOŁECZNE Z ELEMENTAMI PROFESJONALIZMU
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 7 przedmiotów (po 1 na roku I, II i IV oraz po 2 na roku III i V)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Anestezjologia i intensywna terapia
ćwiczenia: 13
seminarium: 15
symulacje: 12
3 zaliczenie O Os
Chirurgia
ćwiczenia: 50
seminarium: 20
e-learning: 8
symulacje: 10
5 zaliczenie O Os
Choroby wewnętrzne
ćwiczenia: 72
seminarium: 24
e-learning: 9
8 zaliczenie O Os
Evidence-based medicine
ćwiczenia: 6
seminarium: 30
2 egzamin O Os
Genetyka Kliniczna
ćwiczenia: 16
seminarium: 4
e-learning: 4
2 zaliczenie na ocenę O Os
Ginekologia i położnictwo
ćwiczenia: 10
seminarium: 10
e-learning: 20
3 zaliczenie O Os
Immunologia kliniczna
ćwiczenia: 6
seminarium: 4
e-learning: 8
1 egzamin O Os
Laryngologia
ćwiczenia: 15
seminarium: 25
e-learning: 10
3 egzamin O Os
Medycyna nuklearna
ćwiczenia: 8
e-learning: 4
1 zaliczenie na ocenę O Os
Medycyna pracy
ćwiczenia: 16
e-learning: 2
1 zaliczenie na ocenę O Os
Medycyna rodzinna
ćwiczenia: 10
seminarium: 40
3 zaliczenie O Os
Neurologia
ćwiczenia: 46
seminarium: 34
e-learning: 10
7 egzamin O Os
Okulistyka
ćwiczenia: 35
seminarium: 5
e-learning: 20
4 egzamin O Os
Pediatria
ćwiczenia: 26
seminarium: 24
e-learning: 8
4 zaliczenie O Os
Prawo medyczne i deontologia lekarska
seminarium: 21
e-learning: 4
2 zaliczenie na ocenę O Os
Propedeutyka stomatologii
seminarium: 15
1 zaliczenie na ocenę O Os
Psychoterapia
ćwiczenia: 14
seminarium: 6
1 zaliczenie na ocenę O Os
ćwiczenia: 30
1 zaliczenie O Or
Zdrowie publiczne
seminarium: 15
1 zaliczenie na ocenę O Os
FAKULTET NAUKI KLINICZNE LUB ELEMENTY PROFESJONALIZMU
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 7 przedmiotów (po 1 na roku I, II i IV oraz po 2 na roku III i V)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Anestezjologia i intensywna terapia
ćwiczenia: 13
seminarium: 15
symulacje: 12
3 zaliczenie O Os
Chirurgia
ćwiczenia: 50
seminarium: 20
e-learning: 8
symulacje: 10
5 zaliczenie O Os
Choroby wewnętrzne
ćwiczenia: 72
seminarium: 24
e-learning: 9
8 zaliczenie O Os
Evidence-based medicine
ćwiczenia: 6
seminarium: 30
2 egzamin O Os
Genetyka Kliniczna
ćwiczenia: 16
seminarium: 4
e-learning: 4
2 zaliczenie na ocenę O Os
Ginekologia i położnictwo
ćwiczenia: 10
seminarium: 10
e-learning: 20
3 zaliczenie O Os
Immunologia kliniczna
ćwiczenia: 6
seminarium: 4
e-learning: 8
1 egzamin O Os
Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych
symulacje: 20
1 zaliczenie O Os
Laryngologia
ćwiczenia: 15
seminarium: 25
e-learning: 10
3 egzamin O Os
Medycyna nuklearna
ćwiczenia: 8
e-learning: 4
1 zaliczenie na ocenę O Os
Medycyna pracy
ćwiczenia: 16
e-learning: 2
1 zaliczenie na ocenę O Os
Medycyna rodzinna
ćwiczenia: 10
seminarium: 40
3 zaliczenie O Os
Neurologia
ćwiczenia: 46
seminarium: 34
e-learning: 10
7 egzamin O Os
Okulistyka
ćwiczenia: 35
seminarium: 5
e-learning: 20
4 egzamin O Os
Pediatria
ćwiczenia: 26
seminarium: 24
e-learning: 8
4 zaliczenie O Os
Prawo medyczne i deontologia lekarska
seminarium: 21
e-learning: 4
2 zaliczenie na ocenę O Os
Propedeutyka stomatologii
seminarium: 15
1 zaliczenie na ocenę O Os
Psychoterapia
ćwiczenia: 14
seminarium: 6
1 zaliczenie na ocenę O Os
ćwiczenia: 30
1 zaliczenie O Or
Zdrowie publiczne
seminarium: 15
1 zaliczenie na ocenę O Os
Chirurgia - praktyka wakacyjna
praktyka zawodowa: 60
2 zaliczenie O Os
Pediatria - praktyka wakacyjna
praktyka zawodowa: 60
2 zaliczenie O Os
FAKULTET NAUKI KLINICZNE LUB ELEMENTY PROFESJONALIZMU
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 7 przedmiotów (po 1 na roku I, II i IV oraz po 2 na roku III i V)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Anestezjologia i intensywna terapia
ćwiczenia: 19
seminarium: 16
2 egzamin O Os
Chirurgia
ćwiczenia: 40
seminarium: 25
e-learning: 6
symulacje: 10
5 zaliczenie O Os
Choroby wewnętrzne
ćwiczenia: 75
seminarium: 25
e-learning: 12
7 zaliczenie O Os
Choroby zakaźne
ćwiczenia: 29
seminarium: 21
e-learning: 20
4 egzamin O Os
Farmakologia kliniczna
seminarium: 12
1 zaliczenie na ocenę O Os
Geriatria i medycyna paliatywna
ćwiczenia: 33
seminarium: 17
3 egzamin O Os
Ginekologia i położnictwo
ćwiczenia: 25
seminarium: 25
e-learning: 30
4 zaliczenie O Os
Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych
symulacje: 22
seminarium e-learning: 12
1 zaliczenie na ocenę O Os
Medycyna ratunkowa
seminarium: 5
e-learning: 4
symulacje: 20
2 zaliczenie O Os
Medycyna sądowa
ćwiczenia: 25
seminarium: 25
3 egzamin O Os
Onkologia i hematologia
ćwiczenia: 37
seminarium: 13
e-learning: 6
3 zaliczenie na ocenę O Os
Ortopedia i traumatologia
ćwiczenia: 25
seminarium: 25
e-learning: 7
4 egzamin O Os
Pediatria
ćwiczenia: 37
seminarium: 23
e-learning: 14
symulacje: 18
6 zaliczenie O Os
Psychiatria
ćwiczenia: 50
seminarium: 25
5 zaliczenie O Os
Rehabilitacja
ćwiczenia: 13
seminarium: 2
e-learning: 2
1 zaliczenie na ocenę O Os
Warsztaty klinicznych umiejętności psychologicznych
ćwiczenia: 20
1 zaliczenie na ocenę O Os
FAKULTET NAUKI NIEZABIEGOWE
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 7 przedmiotów (po 1 na roku I, II i IV oraz po 2 na roku III i V)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Anestezjologia i intensywna terapia
ćwiczenia: 19
seminarium: 16
2 egzamin O Os
Chirurgia
ćwiczenia: 40
seminarium: 25
e-learning: 6
symulacje: 10
5 zaliczenie O Os
Choroby wewnętrzne
ćwiczenia: 75
seminarium: 25
e-learning: 12
7 zaliczenie O Os
Choroby zakaźne
ćwiczenia: 29
seminarium: 21
e-learning: 20
4 egzamin O Os
Farmakologia kliniczna
seminarium: 12
1 zaliczenie na ocenę O Os
Geriatria i medycyna paliatywna
ćwiczenia: 33
seminarium: 17
3 egzamin O Os
Ginekologia i położnictwo
ćwiczenia: 25
seminarium: 25
e-learning: 30
4 zaliczenie O Os
Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych
symulacje: 22
seminarium e-learning: 12
1 zaliczenie na ocenę O Os
Medycyna ratunkowa
seminarium: 5
e-learning: 4
symulacje: 20
2 zaliczenie O Os
Medycyna sądowa
ćwiczenia: 25
seminarium: 25
3 egzamin O Os
Onkologia i hematologia
ćwiczenia: 37
seminarium: 13
e-learning: 6
3 zaliczenie na ocenę O Os
Ortopedia i traumatologia
ćwiczenia: 25
seminarium: 25
e-learning: 7
4 egzamin O Os
Pediatria
ćwiczenia: 37
seminarium: 23
e-learning: 14
symulacje: 18
6 zaliczenie O Os
Psychiatria
ćwiczenia: 50
seminarium: 25
5 zaliczenie O Os
Rehabilitacja
ćwiczenia: 13
seminarium: 2
e-learning: 2
1 zaliczenie na ocenę O Os
Warsztaty klinicznych umiejętności psychologicznych
ćwiczenia: 20
1 zaliczenie na ocenę O Os
Anestezjologia i intensywna terapia - praktyka wakacyjna
praktyka zawodowa: 60
2 zaliczenie O Os
Ginekologia i położnictwo - praktyka wakacyjna
praktyka zawodowa: 60
2 zaliczenie O Os
NAUKI KLINICZNE ZABIEGOWE
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 7 przedmiotów (po 1 na roku I, II i IV oraz po 2 na roku III i V)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Repetytorium nauk klinicznych
seminarium: 5
e-learning: 45
- - O Os
Chirurgia
ćwiczenia kliniczne: 120
8 egzamin O Os
Choroby wewnętrzne
ćwiczenia kliniczne: 240
16 egzamin O Os
Ginekologia i położnictwo
ćwiczenia: 54
symulacje: 6
4 egzamin O Os
Pediatria
ćwiczenia kliniczne: 114
symulacje: 6
8 egzamin O Os
Psychiatria
ćwiczenia kliniczne: 60
4 egzamin O Os
Medycyna ratunkowa
ćwiczenia kliniczne: 54
symulacje: 6
4 egzamin O Os
Medycyna rodzinna
ćwiczenia kliniczne: 60
4 egzamin O Os
ćwiczenia kliniczne: 180
12 zaliczenie O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 7 przedmiotów (po 1 na roku I, II i IV oraz po 2 na roku III i V)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Repetytorium nauk klinicznych
seminarium: 5
e-learning: 45
5 zaliczenie O Os
Chirurgia
ćwiczenia kliniczne: 120
8 egzamin O Os
Choroby wewnętrzne
ćwiczenia kliniczne: 240
16 egzamin O Os
Ginekologia i położnictwo
ćwiczenia: 54
symulacje: 6
4 egzamin O Os
Pediatria
ćwiczenia kliniczne: 114
symulacje: 6
8 egzamin O Os
Psychiatria
ćwiczenia kliniczne: 60
4 egzamin O Os
Medycyna ratunkowa
ćwiczenia kliniczne: 54
symulacje: 6
4 egzamin O Os
Medycyna rodzinna
ćwiczenia kliniczne: 60
4 egzamin O Os
ćwiczenia kliniczne: 180
12 zaliczenie O Os