A A A

Log in

pl | en

Medicine
2023/24, long-cycle master's degree program, full-time

Basic information

Faculty name: Faculty of Medicine
Major name: Medicine
Level: long-cycle master's degree program
Profile: general academic
Form: full-time
Language of study: polish
Discipline: Medical science

Programme

ISCED classification: 0912
Number of semesters: 12
Professional title awarded to graduates: medical doctor

Medical Program is the long-cycle (undergraduate) program lasting 12 semesters. First three years of the program focus on the basic sciences and from the first year of study, students are familiarized with ethics in medicine and communication with the patient. Basic clinical sciences are taught from the fourth to the sixth year of the program. A number of elective courses is held in the course of studies. In order to pass a year, summer clerkship completion is required. Upon completion of the studies graduates receive a diploma, and are awarded a title of lekarz.

 

Kierownik kierunku: prof. dr hab. Przemko Kwinta | przemko.kwinta@uj.edu.pl 

Prodziekan ds. studenckich: prof. dr hab. Grzegorz Kopeć | g.kopec@uj.edu.pl

Obsługa w dziekanacie:

  • mgr Alicja Wawrzusiak (I-II) | alicja.wawrzusiak@uj.edu.pl | 12 370 43 29
  • mgr Zyta Widomska (III-IV) | zyta.widomska@uj.edu.pl | 12 370 43 69
  • mgr inż. Elżbieta Serafin (V) | elzbieta.serafin@uj.edu.pl | 12 370 43 97
  • lic. Kamila Wójtowicz (VI) | ka.wojtowicz@uj.edu.pl | 12 370 43 98

Wydział Lekarski UJ CM

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 7 przedmiotów (po 1 na roku I, II i IV oraz po 2 na roku III i V)

Subject Number of hours ECTS points Form of verification Mandatory Block
Anatomy with Embryology
classes: 78
e-learning lecture: 22
- - O Or
Biochemistry with Elements of Chemistry
classes: 16
seminar: 12
e-learning lecture: 18
- - O Os
Ethics in Medicine
seminar: 30
2 graded credit O Or
Physiology
classes: 27
seminar: 10
e-learning lecture: 54
- - O Or
Histology with Cytophysiology
classes: 64
e-learning lecture: 44
11 examination O Or
History of Medicine
seminar: 11
e-learning lecture: 14
2 examination O Or
First Aid
simulations: 20
e-learning lecture: 10
2 credit O Os
Physical Education
ćwiczenia (WF): 30
- - O Or
Health and Safety Training
Health and Safety training: 5
- credit O Or
HUMANITIES IN MEDICINE
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 7 przedmiotów (po 1 na roku I, II i IV oraz po 2 na roku III i V)

Subject Number of hours ECTS points Form of verification Mandatory Block
Anatomy with Embryology
classes: 74
e-learning lecture: 14
13 examination O Or
Biochemistry with Elements of Chemistry
classes: 28
seminar: 16
e-learning lecture: 8
9 credit O Os
Physiology
classes: 24
seminar: 8
e-learning lecture: 52
12 examination O Or
Genetics with Molecular Biology
classes: 3
seminar: 9
e-learning lecture: 18
2 graded credit O Or
First Aid
simulations: 20
e-learning lecture: 10
2 credit O Os
Physical Education
ćwiczenia (WF): 30
- credit O Or
Patient Care/Nursing - summer clerkship
professional practice: 120
4 credit O Os
HUMANITIES IN MEDICINE
O Os
Zajęcia zintegrowane z nauk przedklinicznych
classes: 18
1 credit O Os

It is necessary to choose one optional subject from each group of subjects - a total of 7 subjects (one subject each in years I, II and IV, and two subjects each in years III and V)

Subject Number of hours ECTS points Form of verification Mandatory Block
Biochemistry with Elements of Chemistry
classes: 12
seminar: 28
e-learning lecture: 34
5 examination O Os
Medical Biophysics
classes: 36
seminar: 6
e-learning lecture: 6
3 examination O Os
Hygiene
classes: 15
seminar: 5
1 graded credit O Os
English
foreign language course: 15
e-learning lecture: 15
e-learning foreign language course: 15
- - O Or
Laboratory Training of Clinical Skills
simulations: 39
2 credit O Or
Microbiology with Parasitology and Immunology
classes: 20
seminar: 24
e-learning lecture: 8
- - O Os
Pathology
classes: 54
seminar: 42
e-learning lecture: 18
- - O Or
First Aid
seminar: 8
simulations: 20
e-learning lecture: 2
2 graded credit O Os
Medical Psychology
seminar: 45
2 graded credit O Os
Sociology of Medicine
seminar: 30
2 graded credit O Os
Telemedicine with Elements of Medical Simulation
classes: 30
2 graded credit O Os
Introduction to Clinical Scinces
classes: 5
e-learning lecture: 1
e-learning classes: 27
- - O Os

It is necessary to choose one optional subject from each group of subjects - a total of 7 subjects (one subject each in years I, II and IV, and two subjects each in years III and V).  

Subject Number of hours ECTS points Form of verification Mandatory Block
Laboratory Diagnostics
classes: 16
seminar: 8
e-learning lecture: 4
2 credit O Or
Pharmacology
seminar: 30
e-learning lecture: 20
4 credit O Or
Hygiene
classes: 15
seminar: 5
1 graded credit O Os
English
foreign language course: 15
e-learning lecture: 15
e-learning foreign language course: 15
6 credit O Or
Laboratory Training of Clinical Skills
simulations: 39
2 credit O Or
Microbiology with Parasitology and Immunology
classes: 10
seminar: 14
e-learning lecture: 4
6 examination O Os
Pathology
classes: 62
seminar: 34
e-learning lecture: 11
14 examination O Or
First Aid
seminar: 8
simulations: 20
e-learning lecture: 2
2 graded credit O Os
Medical Psychology
seminar: 45
2 graded credit O Os
Sociology of Medicine
seminar: 30
2 graded credit O Os
Telemedicine with Elements of Medical Simulation
classes: 30
2 graded credit O Os
Introduction to Clinical Scinces
classes: 33
3 graded credit O Os
Family Medicine - summer clerkship
professional practice: 90
3 credit O Os
Emergency Medicine/Primary Care - summer clerkship
professional practice: 30
1 credit O Os
SCIENTIFIC FOUNDATION OF MEDICINE
O Os

It is necessary to choose one optional subject from each group of subjects - a total of 7 subjects (one subject each in years I, II and IV, and two subjects each in years III and V)  

Subject Number of hours ECTS points Form of verification Mandatory Block
Surgery
classes: 10
seminar: 30
- - O Or
Internal Diseases
classes: 60
e-learning lecture: 10
- - O Or
Dermatology and Venerology
classes: 20
seminar: 28
e-learning lecture: 10
3 examination O Os
Laboratory Diagnostics
seminar: 20
e-learning lecture: 6
2 examination O Or
Pharmacology
classes: 45
- - O Or
Gynecology and Obstetrics
classes: 20
seminar: 20
3 credit O Or
English
foreign language course: 15
e-learning lecture: 15
e-learning foreign language course: 15
- - O Or
Laboratory Training of Clinical Skills
simulations: 15
e-learning seminar: 12
e-learning classes: 3
2 credit O Or
Paediatrics
classes: 32
seminar: 28
e-learning lecture: 8
- - O Or
Radiology and Basis of Ultrasonography
classes: 14
seminar: 37
e-learning lecture: 16
4 examination O Os
Clinical Science Electives
classes: 20
1 credit O Os
PRECLINICAL SCIENCES
O Os

It is necessary to choose one optional subject from each group of subjects - a total of 7 subjects (one subject each in years I, II and IV, and two subjects each in years III and V).  

Subject Number of hours ECTS points Form of verification Mandatory Block
Surgery
classes: 40
seminar: 30
simulations: 10
e-learning lecture: 6
7 credit O Or
Internal Diseases
classes: 50
seminar: 6
e-learning seminar: 4
7 credit O Or
Dermatology and Venerology
classes: 20
seminar: 28
e-learning lecture: 10
3 examination O Os
Epidemiology
seminar: 25
2 graded credit O Os
Pharmacology
classes: 45
8 examination O Or
English
foreign language course: 15
e-learning lecture: 15
e-learning foreign language course: 15
6 examination O Or
Paediatrics
classes: 36
seminar: 24
e-learning lecture: 6
6 credit O Or
Psychiatry
classes: 10
seminar: 10
1 credit O Or
Radiology and Basis of Ultrasonography
classes: 14
seminar: 37
e-learning lecture: 16
4 examination O Os
Internal Medicine - summer clerkship
professional practice: 120
4 credit O Os
Clinical Science Electives
classes: 20
1 credit O Os
GROUP: BEHAVIOURAL AND SOCIAL SCIENCES WITH ELEMENTS OF PROFESSIONALISM
O Os

It is necessary to choose one optional subject from each group of subjects - a total of 7 subjects (one subject each in years I, II and IV, and two subjects each in years III and V)

Subject Number of hours ECTS points Form of verification Mandatory Block
Anesthesiology and Intensive Care
classes: 13
seminar: 15
3 credit O Or
Clinical Immunology
classes: 6
seminar: 6
e-learning lecture: 6
1 examination O Os
Surgery
classes: 50
seminar: 20
simulations: 10
e-learning lecture: 8
5 credit O Or
Internal Diseases
classes: 72
seminar: 19
e-learning lecture: 9
e-learning seminar: 9
7 credit O Or
Evidence-Based Medicine
classes: 6
seminar: 30
3 examination O Os
Clinical Genetics
classes: 16
seminar: 4
e-learning lecture: 4
2 graded credit O Os
Gynecology and Obstetrics
classes: 10
seminar: 10
e-learning lecture: 20
3 credit O Or
Laryngology
classes: 15
seminar: 25
e-learning lecture: 10
3 examination O Os
Nuclear Medicine
classes: 8
e-learning lecture: 4
1 graded credit O Os
Occupational Medicine
classes: 16
e-learning lecture: 2
1 graded credit O Os
Family Medicine
classes: 10
seminar: 22
e-learning lecture: 18
3 credit O Or
Neurology
classes: 46
seminar: 34
e-learning lecture: 10
7 examination O Os
Ophthalmology
classes: 35
seminar: 5
e-learning lecture: 20
4 examination O Os
Paediatrics
classes: 26
seminar: 24
e-learning lecture: 8
4 credit O Or
Medical Law and Medical Deontology
seminar: 21
e-learning lecture: 4
2 graded credit O Os
Propedeutics of Dentistry
seminar: 15
1 graded credit O Os
Psychotherapy
classes: 14
seminar: 6
1 graded credit O Os
Public Health
seminar: 15
1 graded credit O Os
Clinical Science Electives
classes: 30
1 credit O Os
Fakultet nauki kliniczne lub elementy profesjonalizmu
O Os

It is necessary to choose one optional subject from each group of subjects - a total of 7 subjects (one subject each in years I, II and IV, and two subjects each in years III and V) 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification Mandatory Block
Anesthesiology and Intensive Care
classes: 13
seminar: 15
3 credit O Or
Surgery
classes: 50
seminar: 20
simulations: 10
e-learning lecture: 8
5 credit O Or
Internal Diseases
classes: 72
seminar: 19
e-learning lecture: 9
e-learning seminar: 9
7 credit O Or
Evidence-Based Medicine
classes: 6
seminar: 30
3 examination O Os
Clinical Genetics
classes: 16
seminar: 4
e-learning lecture: 4
2 graded credit O Os
Gynecology and Obstetrics
classes: 10
seminar: 10
e-learning lecture: 20
3 credit O Or
Clinical Immunology
classes: 6
seminar: 6
e-learning lecture: 6
1 examination O Os
Laboratory Training of Clinical Skills
simulations: 32
1 credit O Or
Laryngology
classes: 15
seminar: 25
e-learning lecture: 10
3 examination O Os
Nuclear Medicine
classes: 8
e-learning lecture: 4
1 graded credit O Os
Occupational Medicine
classes: 16
e-learning lecture: 2
1 graded credit O Os
Family Medicine
classes: 10
seminar: 22
e-learning lecture: 18
3 credit O Or
Neurology
classes: 46
seminar: 34
e-learning lecture: 10
7 examination O Os
Ophthalmology
classes: 35
seminar: 5
e-learning lecture: 20
4 examination O Os
Paediatrics
classes: 26
seminar: 24
e-learning lecture: 8
4 credit O Or
Medical Law and Medical Deontology
seminar: 21
e-learning lecture: 4
2 graded credit O Os
Propedeutics of Dentistry
seminar: 15
1 graded credit O Os
Psychotherapy
classes: 14
seminar: 6
1 graded credit O Os
Surgery - summer clerkship
professional practice: 60
2 credit O Os
Pediatrics - summer clerkship
professional practice: 60
2 credit O Os
Clinical Science Electives
classes: 30
1 credit O Os
Fakultet nauki kliniczne lub elementy profesjonalizmu
O Os

It is necessary to choose one optional subject from each group of subjects - a total of 7 subjects (one subject each in years I, II and IV, and two subjects each in years III and V)  

Subject Number of hours ECTS points Form of verification Mandatory Block
Anesthesiology and Intensive Care
classes: 19
seminar: 16
2 examination O Or
Surgery
classes: 40
seminar: 25
simulations: 10
e-learning lecture: 6
5 credit O Or
Internal Diseases
classes: 75
seminar: 24
e-learning lecture: 12
e-learning seminar: 6
7 credit O Or
Infectious Diseases
classes: 29
seminar: 21
e-learning lecture: 20
4 examination O Os
Clinical Pharmacology
seminar: 12
1 graded credit O Os
Geriatrics and Palliative Medicine
classes: 33
seminar: 17
3 examination O Os
Gynecology and Obstetrics
classes: 25
seminar: 25
e-learning lecture: 30
4 credit O Or
Laboratory Training of Clinical Skills
simulations: 22
e-learning seminar: 22
1 graded credit O Or
Emergency Medicine
seminar: 5
simulations: 20
e-learning lecture: 4
2 credit O Or
Forensic Medicine
classes: 25
seminar: 25
3 examination O Os
Oncology and Hematology
classes: 37
seminar: 13
e-learning lecture: 6
3 graded credit O Os
Orthopedics and Traumatology
classes: 25
seminar: 25
e-learning lecture: 7
4 examination O Os
Paediatrics
classes: 37
seminar: 23
simulations: 18
e-learning lecture: 14
6 credit O Or
Psychiatry
classes: 55
seminar: 20
5 credit O Or
Rehabilitation
classes: 13
seminar: 2
e-learning lecture: 2
1 graded credit O Os
Workshop of Clinical Psychological Skills
classes: 20
1 graded credit O Os
ELECTIVE COURSE: NON-SURGICAL SCIENCES
O Os

It is necessary to choose one optional subject from each group of subjects - a total of 7 subjects (one subject each in years I, II and IV, and two subjects each in years III and V) 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification Mandatory Block
Anesthesiology and Intensive Care
classes: 19
seminar: 16
2 examination O Or
Surgery
classes: 40
seminar: 25
simulations: 10
e-learning lecture: 6
5 credit O Or
Internal Diseases
classes: 75
seminar: 24
e-learning lecture: 12
e-learning seminar: 6
7 credit O Or
Infectious Diseases
classes: 29
seminar: 21
e-learning lecture: 20
4 examination O Os
Clinical Pharmacology
seminar: 12
1 graded credit O Os
Geriatrics and Palliative Medicine
classes: 33
seminar: 17
3 examination O Os
Gynecology and Obstetrics
classes: 25
seminar: 25
e-learning lecture: 30
4 credit O Or
Laboratory Training of Clinical Skills
simulations: 22
e-learning seminar: 22
1 graded credit O Or
Emergency Medicine
seminar: 5
simulations: 20
e-learning lecture: 4
2 credit O Or
Forensic Medicine
classes: 25
seminar: 25
3 examination O Os
Oncology and Hematology
classes: 37
seminar: 13
e-learning lecture: 6
3 graded credit O Os
Orthopedics and Traumatology
classes: 25
seminar: 25
e-learning lecture: 7
4 examination O Os
Paediatrics
classes: 37
seminar: 23
simulations: 18
e-learning lecture: 14
6 credit O Or
Psychiatry
classes: 55
seminar: 20
5 credit O Or
Rehabilitation
classes: 13
seminar: 2
e-learning lecture: 2
1 graded credit O Os
Workshop of Clinical Psychological Skills
classes: 20
1 graded credit O Os
Anesthesiology and Intensive Care - summer clerkship
professional practice: 60
2 credit O Os
Obstetrics and Gynecology - summer clerkship
professional practice: 60
2 credit O Os
SURGICAL CLINICAL SCIENCES
O Os

It is necessary to choose one optional subject from each group of subjects - a total of 7 subjects (one subject each in years I, II and IV, and two subjects each in years III and V)  

Subject Number of hours ECTS points Form of verification Mandatory Block
Revision Course in Clinical Sciences
seminar: 5
e-learning seminar: 45
- - O Os
Surgery
clinical classes: 120
8 examination O Or
Internal Diseases
clinical classes: 240
16 examination O Or
Gynecology and Obstetrics
classes: 54
simulations: 6
4 examination O Or
Paediatrics
clinical classes: 114
simulations: 6
8 examination O Or
Psychiatry
clinical classes: 60
4 examination O Or
Emergency Medicine
clinical classes: 54
simulations: 6
4 examination O Or
Family Medicine
clinical classes: 60
4 examination O Or
clinical classes: 180
12 credit O Os

It is necessary to choose one optional subject from each group of subjects - a total of 7 subjects (one subject each in years I, II and IV, and two subjects each in years III and V)  

Subject Number of hours ECTS points Form of verification Mandatory Block
Revision Course in Clinical Sciences
seminar: 5
e-learning seminar: 45
5 credit O Os
Surgery
clinical classes: 120
8 examination O Or
Internal Diseases
clinical classes: 240
16 examination O Or
Gynecology and Obstetrics
classes: 54
simulations: 6
4 examination O Or
Paediatrics
clinical classes: 114
simulations: 6
8 examination O Or
Psychiatry
clinical classes: 60
4 examination O Or
Emergency Medicine
clinical classes: 54
simulations: 6
4 examination O Or
Family Medicine
clinical classes: 60
4 examination O Or
clinical classes: 180
12 credit O Os