A A A
pl | en
2022/23 part-time long-cycle master's degree program Faculty of Medicine

Medicine and Dentistry

Basic information

Faculty name: Faculty of Medicine
Major name: Medicine and Dentistry
Level: long-cycle master's degree program
Profile: general academic
Form: part-time
Language of study: polish
Discipline: Medical science

Programme

ISCED classification: 0911
Number of semesters: 10
Professional title awarded to graduates: doctor of dental surgery

Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym to jednolite studia magisterskie, które trwają 10 semestrów. Program pierwszych trzech lat studiów obejmuje nauczanie z zakresu teoretycznych dyscyplin nauk medycznych. Studenci zapoznawani są z zasadami etyki oraz uczą się relacji i komunikacji z pacjentem. W ramach stomatologii odbywają się zajęcia przedkliniczne, stanowiące przygotowanie studenta do pracy z pacjentem. W kolejnych latach nauczanie obejmuje nauki kliniczne. W toku studiów realizowany jest również program licznych kursów fakultatywnych, np. z zakresu cytobiologii medycznej oraz dyscyplin klinicznych poszerzających obowiązujący zakres wiedzy z przedmiotów kierunkowych. Do zaliczenia poszczególnych lat studiów niezbędne jest odbycie praktyk programowych w zakresie asysty lekarzowi dentyście oraz w zakresie praktyki w gabinecie stomatologicznym. Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarz dentysta.

 

Kierownik kierunku: prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk | jolanta.pytko-polonczyk@uj.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich: prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk | jolanta.pytko-polonczyk@uj.edu.pl

Obsługa w dziekanacie: Katarzyna Dziewońska-Radoń (I-V) | katarzyna.dziewonska-radon@uj.edu.pl | 12 370 43 14

Wydział Lekarski UJ CM

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 4 przedmioty (1 na roku I, 1 na II, 1 na III oraz 1 na roku IV). W sumie student musi uzyskać 8 punktów ECTS.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Anatomy with embryology and basics of genetics
classes: 75
e-learning lecture: 33
- - O Os
Philosophy
seminar: 15
1 graded credit O Os
Histology with Cytophysiology
classes: 20
e-learning lecture: 20
- - O Os
History of medicine and dentistry
seminar: 11
e-learning lecture: 14
2 examination O Os
Computer science and medical statistics
classes: 20
1 credit O Os
English
foreign language course: 30
- - O Os
Propedeutics of medicine and dentistry
classes: 16
seminar: 4
e-learning lecture: 14
3 graded credit O Os
Physical Education
ćwiczenia (WF): 30
- - O Os
Health and Safety Training
Health and Safety training: 5
- credit O Os
HUMANITIES AND BEHAVIORAL SCIENCES
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 4 przedmioty (1 na roku I, 1 na II, 1 na III oraz 1 na roku IV). W sumie student musi uzyskać 8 punktów ECTS.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Anatomy with embryology and basics of genetics
classes: 74
e-learning lecture: 32
21 examination O Os
Hygiene
classes: 26
2 graded credit O Os
Histology with Cytophysiology
classes: 32
e-learning lecture: 30
12 examination O Os
English
foreign language course: 30
4 credit O Os
Dental Materials and Equipment
simulations: 20
e-learning lecture: 10
3 credit O Os
First aid and elements of nursing
simulations: 20
e-learning lecture: 10
2 graded credit O Os
Dental prophylaxis
seminar: 12
simulations: 28
e-learning lecture: 5
3 graded credit O Os
Physical Education
ćwiczenia (WF): 30
- credit O Os
Medical practice in general surgery, internal diseases or maxillofacial surgery - summer internship
professional practice: 60
2 credit O Os
Health care organization – summer clerkship
professional practice: 60
2 credit O Os
HUMANITIES AND BEHAVIORAL SCIENCES
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 4 przedmioty (1 na roku I, 1 na II, 1 na III oraz 1 na roku IV). W sumie student musi uzyskać 8 punktów ECTS.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biochemistry with Elements of Chemistry
classes: 24
seminar: 18
e-learning lecture: 22
- - O Or
Medical Biophysics
classes: 36
seminar: 6
e-learning lecture: 6
3 examination O Os
Epidemiology and environmental medicine
classes: 30
2 graded credit O Os
Human Physiology
classes: 26
e-learning lecture: 54
- - O Or
English
foreign language course: 30
- - O Or
Dental Materials and Equipment
seminar: 20
e-learning lecture: 10
3 examination O Or
Introduction to Comprehensive Dentistry
seminar: 14
simulations: 56
e-learning lecture: 8
- - O Or
Medical Psychology
classes: 45
3 graded credit O Os
SCIENTIFIC FOUNDATION OF MEDICINE
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 4 przedmioty (1 na roku I, 1 na II, 1 na III oraz 1 na roku IV). W sumie student musi uzyskać 8 punktów ECTS.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biochemistry with Elements of Chemistry
classes: 12
seminar: 28
e-learning lecture: 26
9 examination O Or
Human Physiology
classes: 26
e-learning lecture: 54
11 examination O Or
Dental occlusion and function of the jaw
classes: 24
seminar: 8
e-learning lecture: 6
3 examination O Os
Immunology
classes: 15
seminar: 6
e-learning lecture: 4
2 graded credit O Os
English
foreign language course: 30
4 credit O Or
Introduction to Comprehensive Dentistry
seminar: 14
simulations: 60
e-learning lecture: 8
13 credit O Or
General radiology
seminar: 7
e-learning lecture: 8
1 graded credit O Os
Sociology of medicine in dentistry
classes: 20
1 graded credit O Os
Practice in the field of assisting a dentist - summer clerkship
professional practice: 120
4 credit O Os
SCIENTIFIC FOUNDATION OF MEDICINE
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 4 przedmioty (1 na roku I, 1 na II, 1 na III oraz 1 na roku IV). W sumie student musi uzyskać 8 punktów ECTS.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Anesthesiology and resuscitation
simulations: 20
e-learning lecture: 10
2 graded credit O Os
Bioethics
seminar: 10
1 graded credit O Os
General surgery with oncology
clinical classes: 44
e-learning lecture: 12
3 examination O Os
Internal Diseases with Physiotherapy and Rehabilitation
clinical classes: 61
e-learning lecture: 15
- - O Os
Pharmacology with elements of clinical pharmacology
classes: 28
seminar: 6
e-learning lecture: 18
- - O Or
Physiology of pregnancy
clinical classes: 10
e-learning lecture: 5
1 graded credit O Os
English
foreign language course: 30
- - O Or
Microbiology and oral cavity microbiology with mycology
classes: 36
seminar: 9
e-learning lecture: 6
3 examination O Os
Pathology
classes: 5
seminar: 59
e-learning lecture: 20
- - O Or
Introduction to Comprehensive Dentistry
seminar: 5
simulations: 50
e-learning lecture: 10
6 examination O Or
Conservative dentistry with endodontics
seminar: 10
clinical classes: 56
- - O Or
PRECLINICAL SCIENCES
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 4 przedmioty (1 na roku I, 1 na II, 1 na III oraz 1 na roku IV). W sumie student musi uzyskać 8 punktów ECTS.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Oral cavity biochemistry
classes: 12
seminar: 6
e-learning lecture: 12
2 graded credit O Or
Internal Diseases with Physiotherapy and Rehabilitation
clinical classes: 60
e-learning lecture: 14
7 examination O Os
Pharmacology with elements of clinical pharmacology
classes: 26
seminar: 6
e-learning lecture: 18
6 examination O Or
Computer science and medical statistics
classes: 25
1 graded credit O Os
English
foreign language course: 30
4 examination O Or
Pathology
classes: 5
seminar: 46
e-learning lecture: 10
9 examination O Or
Medical Law and Medical Deontology
e-learning lecture: 10
1 graded credit O Os
Propedeutics of oral surgery
simulations: 40
e-learning lecture: 10
3 graded credit O Os
Medical rescue
seminar: 2
simulations: 6
e-learning lecture: 7
1 graded credit O Os
Conservative dentistry with endodontics
seminar: 10
clinical classes: 54
8 credit O Or
Introduction to Dental Radiology
seminar: 18
clinical classes: 8
e-learning lecture: 4
3 examination O Os
Public Health
seminar: 12
1 graded credit O Os
Dental practice in a dental office - summer clerkship
professional practice: 120
4 credit O Os
PRECLINICAL SCIENCES
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 4 przedmioty (1 na roku I, 1 na II, 1 na III oraz 1 na roku IV). W sumie student musi uzyskać 8 punktów ECTS.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Oral surgery
classes: 52
seminar: 5
e-learning lecture: 3
- - O Or
Periodontal and oral mucosa diseases
seminar: 11
clinical classes: 62
- - O Or
Dermatology with venereology and allergology in dentistry
clinical classes: 26
e-learning lecture: 14
2 examination O Os
Disaster medicine and emergency medicine
seminar: 10
simulations: 10
e-learning lecture: 10
2 graded credit O Os
Forensic Medicine
seminar: 5
e-learning lecture: 10
1 graded credit O Os
Orthodontics
seminar: 12
clinical classes: 60
e-learning lecture: 6
5 credit O Or
Paediatrics
seminar: 6
clinical classes: 30
e-learning lecture: 10
3 examination O Os
Basics of psychiatry
classes: 10
seminar: 5
1 graded credit O Os
Prosthodontics
seminar: 12
clinical classes: 70
e-learning lecture: 5
- - O Or
Pediatric dentistry
seminar: 12
clinical classes: 104
4 credit O Or
Conservative dentistry with endodontics
seminar: 8
clinical classes: 62
e-learning lecture: 3
- - O Or
SURGICAL CLINICAL SCIENCES
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 4 przedmioty (1 na roku I, 1 na II, 1 na III oraz 1 na roku IV). W sumie student musi uzyskać 8 punktów ECTS.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Oral surgery
classes: 52
seminar: 5
e-learning lecture: 3
6 credit O Or
Maxillofacial surgery
clinical classes: 55
e-learning lecture: 12
3 credit O Or
Sensory organ diseases with elements of neurology
seminar: 20
clinical classes: 50
e-learning lecture: 10
3 examination O Os
Periodontal and oral mucosa diseases
seminar: 10
clinical classes: 62
8 credit O Or
Infectious Diseases
seminar: 10
clinical classes: 10
e-learning lecture: 10
2 examination O Os
Clinical and experimental dentistry
seminar: 30
3 graded credit O Os
Prosthodontics
seminar: 12
clinical classes: 70
e-learning lecture: 5
7 credit O Or
Conservative dentistry with endodontics
seminar: 7
clinical classes: 62
e-learning lecture: 3
8 credit O Or
Dental practice in a dental office - summer clerkship
professional practice: 120
4 credit O Os
SURGICAL CLINICAL SCIENCES
O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 4 przedmioty (1 na roku I, 1 na II, 1 na III oraz 1 na roku IV). W sumie student musi uzyskać 8 punktów ECTS.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Revision Course
seminar: 20
- credit O Os
Oral surgery
seminar: 8
clinical classes: 52
e-learning lecture: 5
- - O Or
Maxillofacial surgery
clinical classes: 55
- - O Or
Periodontal and oral mucosa diseases
seminar: 10
clinical classes: 48
- - O Or
Gerostomatology
clinical classes: 45
3 graded credit O Os
Orthodontics
seminar: 8
clinical classes: 48
e-learning lecture: 5
- - O Or
Prosthodontics
seminar: 5
clinical classes: 70
e-learning lecture: 5
- - O Or
Dental radiology
seminar: 15
- - O Os
Conservative dentistry with endodontics
seminar: 7
clinical classes: 70
e-learning lecture: 3
- - O Or
Integrated dentistry of developmental age
clinical classes: 40
3 graded credit O Os

Konieczność wyboru 1 przedmiotu fakultatywnego z każdej grupy przedmiotów - łącznie 4 przedmioty (1 na roku I, 1 na II, 1 na III oraz 1 na roku IV). W sumie student musi uzyskać 8 punktów ECTS.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Revision Course
seminar: 15
2 credit O Os
Oral surgery
seminar: 7
clinical classes: 53
e-learning lecture: 5
8 examination O Or
Maxillofacial surgery
clinical classes: 5
4 examination O Or
Periodontal and oral mucosa diseases
seminar: 10
clinical classes: 47
7 examination O Or
Orthodontics
seminar: 8
clinical classes: 47
e-learning lecture: 5
8 examination O Or
Prosthodontics
seminar: 5
clinical classes: 70
e-learning lecture: 5
11 examination O Or
Dental radiology
seminar: 15
1 examination O Os
Pediatric dentistry
seminar: 11
clinical classes: 90
7 examination O Or
Conservative dentistry with endodontics
seminar: 6
clinical classes: 70
e-learning lecture: 3
11 examination O Or
Integrated dentistry of adults
clinical classes: 65
4 graded credit O Os