A A A
pl | en
2022/23 full-time second-cycle program Faculty of Health Sciences

Healthcare Management

Celem studiów Zarządzanie w ochronie zdrowia drugiego stopnia jest kształcenie profesjonalistów posiadających wysokie kompetencje niezbędne do zarządzania w systemie zdrowotnym, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, będące odpowiedzią na współczesne wyzwania systemowe, w tym: ekonomiczne, regulacyjne, polityczne, etyczne, organizacyjne i społeczne. W skali kraju kierunek jest unikatowy ze względu na interdyscyplinarne podejście do kwestii rządzenia i zarządzania w sektorze ochrony zdrowia, bowiem studia prowadzone są przez Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM – Instytutu Zdrowia Publicznego we współpracy z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej – Instytutem Spraw Publicznych, Instytutem Ekonomii, Finansów i Zarządzania oraz Instytutem Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej. Koncepcja kształcenia na kierunku uwzględnia duże zapotrzebowanie rynku pracy, dodatkowo wzmocnione przez pandemię Covid 19, na profesjonalistów wyposażonych w specjalistyczną wiedzę i umiejętności rozwiązywania specyficznych problemów związanych z zarządzaniem w systemie ochrony zdrowia. Kompetencje te pozwalać będą na podejmowanie pracy zarówno w zróżnicowanych instytucjach ochrony zdrowia na poziomie systemowym (np. administracja/samorząd terytorialny), jak i jednostkach świadczących usługi zdrowotne (szpitale, przychodnie), a także wspomagających ten system (firmy komercyjne zajmujące się dostawami wyrobów medycznych czy oprogramowania). Absolwent kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia będzie także przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach naukowo-dydaktycznych w uczelniach wyższych na kierunkach związanych z ochroną zdrowia. 

 

Absolwent studiów uzyskuje tytuł magistra.   

 

Kierownik kierunku: dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ | iw.kowalska@uj.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich: dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ | christoph.sowada@uj.edu.pl

Obsługa w dziekanacie: mgr Kamila Adamus | kamila.adamus@uj.edu.pl | 12 634 33 97 w. 22

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Current Management Concepts
lecture: 15
1 graded credit O Os
Challenges in the World Today
classes: 15
2 graded credit O Os
Main Health Problems
lecture: 15
1 graded credit O Os
Political and Economic Systems
lecture: 15
1 graded credit O Os
Practice of Healthcare System in Poland
lecture: 2
classes: 30
e-learning lecture: 28
4 examination O Os
Economics of Healthcare System
lecture: 4
classes: 10
computer classes: 6
e-learning lecture: 25
4 examination O Os
Developing Public Policies and Health Strategies
lecture: 2
classes: 25
e-learning lecture: 13
5 examination O Os
Governance
lecture: 25
classes: 15
4 examination O Os
Legal Conditions for Healthcare Provider Functioning
lecture: 55
classes: 30
6 examination O Os
Specialist English as a Foreign Language
foreign language course: 30
- - O Os
Health and Safety Training
Health and Safety training: 4
- credit O Os
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Economics of Healthcare Providers
classes: 20
e-learning lecture: 30
4 examination O Os
Practice and Challenges of Health Policy
lecture: 2
classes: 30
e-learning lecture: 28
4 examination O Os
Health Systems
classes: 30
e-learning lecture: 10
4 graded credit O Os
Methodology of Scientific Research
lecture: 15
classes: 30
4 examination O Os
Statistics in Management
lecture: 15
classes: 30
4 graded credit O Os
Public Speeches
classes: 20
1 graded credit O Os
Ethics in Management and Governance
classes: 30
2 graded credit O Os
Economic Analysis in Health Care
lecture: 12
computer classes: 28
4 graded credit O Os
Protection of Intellectual Property
classes: 10
1 graded credit O Os
Specialist English as a Foreign Language
foreign language course: 30
4 graded credit O Os
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Leadership
classes: 30
3 graded credit O Os
Change Management
lecture: 30
3 graded credit O Os
Marketing and E-marketing in Healthcare
e-learning lecture: 10
e-learning classes: 30
4 graded credit O Os
Readings in Healthcare Management
classes: 30
3 graded credit O Os
Group: Diploma Seminar
O(G) Os
Zarządzanie jednostkami w ochronie zdrowia
Zarządzanie systemem ochrony zdrowia
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Innovation Designing and Development
classes: 30
3 graded credit O Os
Group: Diploma Seminar
O(G) Os
Zarządzanie jednostkami w ochronie zdrowia
Zarządzanie systemem ochrony zdrowia