A A A
pl | en
2022/23 full-time second-cycle program Faculty of Medicine

Dietetics

Studia na kierunku dietetyka II stopnia charakteryzują się profilem ogólnoakademickim i trwają 4 semestry. Założeniem studiów II stopnia jest dostarczenie studentom nowoczesnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, a także położenie głębokiego nacisku na umiejętność prowadzenia badań naukowych (z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Klinicznej i zasad Medycyny Opartej na Faktach (EBM)). Do zaliczenia poszczególnych lat studiów niezbędne jest odbycie praktyk programowych. Absolwenci kierunku dietetyka II stopnia otrzymują tytuł magistra.

 

Kierownik kierunku : prof. dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło | m.zwolinska-wcislo@uj.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich : prof.. dr hab. Grzegorz Kopeć | g.kopec@uj.edu.pl

Obsługa w dziekanacie: Magdalena Kubik | mkubik@cm-uj.krakow.pl | 12 429 12 47,  12 370 43 26

Wydział Lekarski UJ CM

Rok I - student zobowiązany jest zrealizować minimum sześć przedmiotów fakultatywnych o łącznej liczbie punktów ECTS nie mniejszej niż 11 ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biochemia żywienia
seminarium: 20
1 zaliczenie na ocenę O Os
Fizjologia żywienia człowieka
ćwiczenia: 6
seminarium: 6
wykłady e-learning: 20
- - O Os
Immunologia w dietetyce
seminarium: 24
wykłady e-learning: 6
2 zaliczenie na ocenę O Os
Język angielski
lektorat: 30
- - O Os
Nutrigenomika
ćwiczenia: 10
seminarium: 20
wykłady e-learning: 10
3 zaliczenie na ocenę O Os
Patofizjologia kliniczna
seminarium: 35
- - O Os
Planowanie diet leczniczych
ćwiczenia: 30
seminarium: 10
- - O Os
Socjologia żywienia
ćwiczenia: 15
wykłady e-learning: 15
2 zaliczenie na ocenę O Os
Ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe i polityka wyżywienia
seminarium: 10
wykłady e-learning: 20
2 zaliczenie na ocenę O Os
BHK
szkolenie BHK: 4
- zaliczenie O Os
Grupa 1A:
O(G) Os
DT-fakultety
O(G) Os

Rok I - student zobowiązany jest zrealizować minimum sześć przedmiotów fakultatywnych o łącznej liczbie punktów ECTS nie mniejszej niż 11 ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Dietetyka pediatryczna
ćwiczenia: 10
seminarium: 15
wykłady e-learning: 20
3 zaliczenie na ocenę O Os
Etyka w żywieniu
seminarium: 10
wykłady e-learning: 10
1 zaliczenie na ocenę O Os
Fizjologia żywienia człowieka
ćwiczenia: 2
wykłady e-learning: 16
3 egzamin O Os
Język angielski
lektorat: 30
4 zaliczenie O Os
Metodologia badań
ćwiczenia: 25
wykłady e-learning: 15
3 zaliczenie O Os
Ocena stanu odżywienia z elementami antropometrii
ćwiczenia: 20
seminarium: 4
wykłady e-learning: 6
2 egzamin O Os
Patofizjologia kliniczna
seminarium: 35
4 egzamin O Os
Planowanie diet leczniczych
ćwiczenia: 40
seminarium: 15
5 zaliczenie na ocenę O Os
Prawo własności intelektualnej
ćwiczenia: 10
seminarium: 5
1 zaliczenie na ocenę O Os
Statystyka w żywieniu
ćwiczenia: 15
wykłady e-learning: 15
1 zaliczenie na ocenę O Os
Zarządzanie i marketing
ćwiczenia: 10
seminarium: 10
wykłady e-learning: 20
2 zaliczenie na ocenę O Os
Praktyka wakacyjna w poradni dietetycznej
praktyka: 70
3 zaliczenie O Os
Praktyka wakacyjna z zakresu żywienia dzieci
praktyka: 70
3 zaliczenie O Os
Grupa 1B:
O(G) Os
DT-fakultety
O(G) Os

Rok II - student zobowiązany jest do realizacji trzech przedmiotów fakultatywnych - łącznie 6 ECTS.

Seminaria magisterskie - student ma obowiąek wybrać jedno seminarium magistersie zgodnie z profilem pracy magisterskiej

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Edukacja i poradnictwo żywieniowe
ćwiczenia: 20
seminarium: 10
2 zaliczenie na ocenę O Os
Evidence Based Medicine (EBM)
seminarium: 22
2 zaliczenie na ocenę O Os
Język angielski
lektorat: 30
- - O Os
Leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowo zależnych
ćwiczenia: 6
seminarium: 8
wykłady e-learning: 16
2 egzamin O Os
Leczenie żywieniowe w pediatrii
ćwiczenia: 19
seminarium: 8
wykłady e-learning: 10
3 egzamin O Os
Metodologia badań
ćwiczenia: 20
2 zaliczenie na ocenę O Os
Żywienie kliniczne
ćwiczenia: 55
seminarium: 41
wykłady e-learning: 75
10 egzamin O Os
Praktyka śródroczna w szpitalu dla dorosłych
praktyka: 70
3 zaliczenie O Os
DT-fakultety
O(G) Os
Seminaria magisterskie
O(G) Os

Rok II - student zobowiązany jest do realizacji trzech przedmiotów fakultatywnych - łącznie 6 ECTS.

Seminaria magisterskie - student ma obowiąek wybrać jedno seminarium magistersie zgodnie z profilem pracy magisterskiej

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Enologia
ćwiczenia: 13
seminarium: 7
wykłady e-learning: 10
2 zaliczenie na ocenę O Os
Interakcje leku z pożywieniem - aspekty kliniczne
ćwiczenia: 15
seminarium: 15
wykłady e-learning: 6
3 zaliczenie na ocenę O Os
Język angielski
lektorat: 30
5 egzamin O Os
Psychologia kliniczna i zaburzenia łaknienia
ćwiczenia: 12
seminarium: 18
wykłady e-learning: 30
4 zaliczenie na ocenę O Os
Praktyka śródroczna w szpitalu dla dorosłych
praktyka: 70
3 zaliczenie O Os
DT-fakultety
O(G) Os
Seminaria magisterskie
O(G) Os