A A A
pl | en
2022/23 full-time first-cycle program Faculty of Health Sciences

Healthcare Management

Studia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia trwają  sześć semestrów i prowadzone są przez dwa wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wydział Nauk o Zdrowiu i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Interdyscyplinarny program studiów przygotowuje profesjonalistów umiejących stosować narzędzia zarządcze, ekonomiczne, regulacyjne i komunikacyjne do optymalizacji procesów zarządczych zachodzących w sektorze ochrony zdrowia, uwzględniając naczelne zadanie systemu ochrony zdrowia, jakim jest utrzymanie zdrowia społeczeństwa na najwyższym, możliwym poziomie, a w przypadku wystąpienia problemów – ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy na wykonawczych i samodzielnych stanowiskach w komórkach administracyjnych podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji na poziomie lokalnym i krajowym w sektorze ochrony zdrowia, instytucji administracji państwowej na szczeblu centralnym i lokalnym.
Absolwent  studiów uzyskuje tytuł licencjata.

 

Kierownik kierunku: dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ | iw.kowalska@uj.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich: dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ | christoph.sowada@uj.edu.pl

Obsługa w dziekanacie: Agnieszka Anyżek | agnieszka.anyzek@uj.edu.pl | 12 634 33 97 w. 32

 

Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM

semestr IV - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych KOMUNIKACJA semestr V - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych FINANSE W OCHRONIE ZDROWIA semestr V - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ semestr VI - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych KOORDYNOWANA OPIEKA ZDROWOTNA

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Man as a Person
lecture: 5
classes: 23
e-learning lecture: 22
5 graded credit O Os
Man in the Organization
lecture: 30
classes: 30
5 examination O Os
Man in the State
classes: 15
e-learning lecture: 30
e-learning classes: 15
5 examination O Os
Organisation of Health Care System in Poland
lecture: 12
classes: 20
e-learning lecture: 26
e-learning classes: 10
5 examination O Os
Fundamentals of Management
lecture: 15
classes: 15
3 graded credit O Os
Statistics
computer classes: 30
2 graded credit O Os
Protection of Intellectual Property
classes: 10
1 graded credit O Os
Sociology of Organization
classes: 5
e-learning lecture: 10
1 graded credit O Os
English
foreign language course: 10
e-learning foreign language course: 20
- - O Os
Physical Education
ćwiczenia (WF): 30
- - O Os
Health and Safety Training
Health and Safety training: 4
- credit O Os
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Public Management
lecture: 9
classes: 6
2 graded credit O Os
Marketing and Environmental Relations
classes: 15
e-learning lecture: 15
3 graded credit O Os
Ethics in Health Care
classes: 7
e-learning lecture: 10
e-learning classes: 3
2 graded credit O Os
Economics and Finance
lecture: 11
classes: 14
computer classes: 6
e-learning lecture: 15
4 examination O Os
Demography
lecture: 5
computer classes: 15
e-learning lecture: 5
2 graded credit O Os
Information Technologies
computer classes: 30
3 graded credit O Os
Health Determinants
classes: 30
e-learning lecture: 20
4 graded credit O Os
Social Policy and Social Security
classes: 20
e-learning lecture: 25
3 examination O Os
Main Health Problems of Polish Population
classes: 24
e-learning lecture: 16
4 examination O Os
Methodology of Scientific Research
classes: 12
computer classes: 16
e-learning lecture: 2
2 graded credit O Os
English
foreign language course: 10
e-learning foreign language course: 20
4 credit O Os
Physical Education
ćwiczenia (WF): 30
- credit O Os
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Process Management
classes: 15
e-learning lecture: 15
3 graded credit O Os
Quality Management
classes: 15
e-learning lecture: 15
3 graded credit O Os
Planning and Strategic Management
e-learning lecture: 6
Problem Based Learning classes e-learning: 30
3 graded credit O Os
Social Communication and Negotiations
classes: 30
e-learning lecture: 30
5 graded credit O Os
Health Care Law
lecture: 30
classes: 30
4 examination O Os
Economics of Health and Healthcare
classes: 14
computer classes: 14
e-learning lecture: 32
5 examination O Os
People Management in Healthcare Organizations
classes: 10
e-learning lecture: 10
e-learning classes: 10
3 examination O Os
Business Plan
classes: 6
e-learning lecture: 6
e-learning classes: 18
2 graded credit O Os
English
foreign language course: 10
e-learning foreign language course: 20
- - O Os

semestr IV - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych KOMUNIKACJA

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Medical Information Systems
computer classes: 30
2 graded credit O Os
Accounting
lecture: 15
classes: 15
2 graded credit O Os
Financial Management and Management Accounting
classes: 10
computer classes: 10
e-learning lecture: 15
2 graded credit O Os
Project Management
classes: 15
e-learning lecture: 15
2 graded credit O Os
Health Policy
classes: 10
e-learning lecture: 21
e-learning classes: 5
2 examination O Os
Healthcare Programme Management
classes: 6
e-learning lecture: 10
e-learning classes: 24
2 graded credit O Os
English
foreign language course: 10
e-learning foreign language course: 20
4 examination O Os
Practical Training: Introduction to Healthcare Organizations Management
practice: 120
4 credit O Os
COMMUNICATION module
O(G) Os

 semestr V - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych bloku FINANSE W OCHRONIE ZDROWIA semestr V - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Specialist English as a Foreign Language
foreign language course: 20
e-learning foreign language course: 10
- - O Os
Management of Healthcare Providers and Institutes
e-learning lecture: 20
e-learning classes: 30
2 graded credit O Os
FINANCE IN HEALTH CARE module
O(G) Os
QUALITY MANAGEMENT module
O(G) Os
Group: Diploma Seminar
O(G) Os

semestr VI - student wybiera 4 z 7 przedmiotów oferowanych w bloku przedmiotów fakultatywnych KOORDYNOWANA OPIEKA ZDROWOTNA

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Practical Training: Implementing Organizational and Managerial Solutions in Healthcare Organizations
practice: 240
8 credit O Os
Specialist English as a Foreign Language
foreign language course: 20
e-learning foreign language course: 10
4 graded credit O Os
Local Government and Healthcare
classes: 7
e-learning lecture: 9
e-learning classes: 3
1 graded credit O Os
Group: Diploma Seminar
O(G) Os
COORDINATED HEALTH CARE module
O(G) Os